intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Đô thị và công trình: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội

Chia sẻ: Kiều Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

17
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu đề tài là phân tích thực trạng công tác quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội. Đưa ra một số giải pháp về quản lý và kỹ thuật để nâng cao chất lượng công trình trong giai đoạn thiết kế công trình xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Đô thị và công trình: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI LƯU MINH HẢI GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÂT LƯỢNG QUẢN LÝ THIẾT KẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH Hà Nội – 2016
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI LƯU MINH HẢI KHÓA: 2014-2016 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ THIẾT KẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI Chuyên nghành: Quản lý Đô thị & Công trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM XUÂN ANH Hà Nội – 2016
 3. LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian học tập, nghiên cứu, được sự giảng dạy, giúp đỡ của các thầy cô giáo và sự cố gắng nỗ lực của bản thân, đến nay luận văn “Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thiết kế tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội” đã hoàn thành. Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo điều kiện cho tác giả trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn. Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy giáo PGS.TS. Phạm Xuân Anh người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trong quá trình thực hiện luận văn. Xin kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho nền khoa học và giáo dục của nước nhà. Tác giả xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp ở Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong quá trình thu thập tài liệu, số liệu. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2016 TÁC GIẢ Lưu Minh Hải
 4. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi, các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày ......tháng...năm 2016 TÁC GIẢ Lưu Minh Hải
 5. MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình, sơ đồ. MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1 * Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................... 1 * Mục đích nghiên cứu của đề tài ......................................................................... 1 * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 2 * Phương pháp nghiên cứu..................................................................................... 2 * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ............................................................. 2 NỘI DUNG ........................................................................................................... 4 CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI ...................................................................................... 4 1.1 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ............................................................................................ 4 1.1.1 Vai trò nguồn nhân lực trong thiết kế công trình xây dựng ............................ 4 1.1.2 Vai trò của vật tư, máy móc, thiết bị .............................................................. 5 1.1.3 Quy trình thiết kế và quy trình kiểm soát hồ sơ thiết kế ................................. 5 1.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI. .............................................................. 6 1.2.1 .Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội. ....................................................................................... 6 1.2.2 Chức năng nhiệm vụ: .................................................................................... 7 1.2.3 Cơ cấu tổ chức của công ty ........................................................................... 9 1.2.4 Phân tích mô hình quản lý ........................................................................... 11 1.3 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI............................................................................................................... 12 1.3.1 Chính sách chất lượng ................................................................................. 12 1.3.2 Mục tiêu chất lượng .................................................................................... 13 1.4 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ CTXD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ
 6. THỊ HÀ NỘI. ...................................................................................................... 13 1.4.1 Một số Dự Án HACID đã và đang thiết kế .................................................. 13 1.4.2 Thực trạng nhân lực, vật lực của công ty ..................................................... 17 1.4.3 Các quy trình quản lý của Công ty và sự tương tác giữa các quy trình......... 23 1.4.4 Quy trình QT-03: Đánh giá nội bộ .............................................................. 25 1.4.5 Quy Trình QT-04: Kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa. ................................................................................................................... 29 1.4.6 Quy trình QT-05: Quy trình thiết kế ............................................................ 33 1.4.7 Các lỗi hay mắc phải trong hồ sơ thiết kế .................................................... 48 1.5 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI. ........................................................................ 63 1.5.1 Các thành quả đạt được ............................................................................... 63 1.5.2 Các hạn chế thiếu sót .................................................................................. 63 1.5.3 Nguyên nhân của những hạn chế thiếu sót................................................... 64 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG ........... 67 2.1 CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ............................................................................... 67 2.1.1 Công trình xây dựng ................................................................................... 67 2.1.2 Chất lượng công trình xây dựng .................................................................. 67 2.1.3 Hồ sơ thiết kế công trình xây dựng. [7] ....................................................... 69 2.1.4 Các bước thiết kế công trình xây dựng [8]:.................................................. 69 2.1.5 Nội dung phê duyệt thiết kế [8]: .................................................................. 70 2.1.6 Chất lượng hồ sơ thiết kế công trình xây dựng [7] ....................................... 71 2.2 CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG................................................................................................................. 71 2.2.1 Khái niệm về quản lý chất lượng và quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng.............................................................................................................. 71 2.2.2 Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng [17] ...................................... 73 2.2.3 Các phương thức quản lý chất lượng [17] .................................................... 75 2.2.4 Các nguyên tắc quản lý chất lượng thiết kế [1] ............................................ 77 2.2.5 Nội dung cơ bản của hoạt động quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng .................................................................................................................... 78
 7. 2.2.6 Quản lý chất lượng thiết kế Công trình xây dựng ........................................ 81 2.2.7 Các mô hình quản lý chất lượng thiết kế CTXD .......................................... 82 2.2.8 Ý nghĩa của việc nâng cao công tác thiết kế công trình xây dựng ................ 83 2.3 TỔNG QUAN VỀ ISO 9000 VÀ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 ................. 84 2.3.1 Vài nét về ISO 9000 .................................................................................... 84 2.3.2 Cấu trúc bộ tiêu chuẩn ISO 9000 ................................................................. 84 2.3.3 Nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9001:2008............................................ 85 2.4 CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ....................................................................................................... 86 CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI......... 87 3.1 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI. ................................... 87 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.. 88 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát quy trình thiết kế công trình xây dựng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 .............................................................. 88 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ........................................... 90 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng vật lực ......................................................... 92 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC ..................................................................... 97 3.3.1 Thành lập phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng ........................... 97 3.3.2 Tăng cường công tác đào tạo và nâng cao nhận thức của nhân viên về quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 ........................................................................... 98 3.3.3 Tăng cường công tác trao đổi thông tin nội bộ giữa các phòng ban.............. 99 3.3.4 Tổ chức tốt hoạt động thu thập thông tin thị trường ..................................... 99 3.4 PHÂN KỲ GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 VÀ HƯỚNG TỚI THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015. ................................... 100 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................ 101 1. KẾT LUẬN: .................................................................................................. 101 2. KIẾN NGHỊ .................................................................................................. 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO
 8. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng HACID Phát triển Đô thị Hà Nội QLCL Quản lý chất lượng CTXD Công trình xây dựng BC Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng CGĐG Chuyên gia đánh giá CNDA Chủ nhiệm dự án CTBM Chủ trì bộ môn ĐDLĐ/QMR Đại diện lãnh đạo về chất lượng GĐ Giám đốc Công ty HACIDi Các đơn vị tư vấn HĐGK Hợp đồng giao khoán HĐKPPN Hành động khắc phục phòng ngừa HTCL Hệ thống chất lượng KCS Nhân viên kiểm tra chất lượng KPH Không phù hợp P.GĐ Phó Giám đốc Công ty P.KT Phòng Kỹ thuật P.KH Phòng Kế hoạch P.TCHC Phòng Tổ chức Hành chính QMR Đại diện lãnh đạo về chất lượng QMR Đại diện lãnh đạo về chất lượng TĐĐG Trưởng đoàn đánh giá TĐV Trưởng đơn vị tư vấn TK.ISO Thư ký ISO
 9. DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu hình Tên sơ đồ Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Sơ đồ 1.1 xây dựng phát triển đô thị Hà Nội Sơ đồ 1.2 Tương tác giữa các quy trình quản lý Sơ đồ 2.1 Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9000 Sơ đồ 3.1 Công trình xây dựng DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình Hình 1.1 Phối cảnh Cung trí thức thành phố Hình 1.2 Công trình Rạp Đại Nam Trụ sở tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hình 1.3 Hà Nội Hình 1.4 Dự án khu đô thị VinHomes Central Park Cấu trúc hệ thống tài liệu chất lượng của cơ Hình 3.1 quan DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng, biểu bảng, biểu Bảng 1.1 Thực trạng nhân lực của Công ty HACID Bảng 1.2 Thực trạng vật lực của Công ty HACID Thực trạng vật lực phần mềm, thiết bị liên Bảng 1.3 lạc, phương tiện giao thông HACID Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp, hành Bảng 1.4 động khắc phục phòng ngừa Bảng 1.5 Quy trình Kiểm soát thiết kế Quy trình kiểm soát thiết kế giai đoạn thiết kế kỹ Bảng 1.6 thuật, thiết kế bản vẽ thi công Các vấn đề thường gặp trong giám sát tác giả Bảng 1.7 thiết kế Bảng đánh giá các vấn đề thường gặp trong Bảng 1.8 thiết kế tại Công ty
 10. 1 MỞ ĐẦU * Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay cùng với sự phát triển của đất nước, xây dựng cơ bản càng được chú trọng và đầu tư. Trong sự hoàn thiện của các công trình có vai trò không nhỏ của công tác khảo sát thiết kế, tư vấn thiết kế. Công tác này góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư cho mỗi dự án, công trình. Chất lượng của một công trình được quyết định chủ yếu trong giai đoạn thi công và hoàn thiện công trình. Tuy nhiên để phục vụ một cách tốt nhất cho giai đoạn thi công thì công tác khảo sát thiết kế và thiết kế bản vẽ thi công đóng một vai trò hết sức quan trọng. Tạo điều kiện cho công trình được thi công đúng chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Chất lượng công trình xây dựng không những liên quan trực tiếp đến an toàn sinh mạng, an ninh công cộng, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình mà còn là yếu tố quan trọng bảo đảm sự phát triển của mỗi quốc gia. Do vậy, quản lý chất lượng công trình xây dựng là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm. Bên cạnh đó cùng với sự phát triển của lĩnh vực xây dựng, các công ty tư vấn thiết kế tại Hà Nội và các tỉnh thành càng ngày càng lớn mạnh. Việc cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường trong lĩnh vực tư vấn thiết kế ngày càng khó khăn hơn. Do đó vấn đề nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế công trình nhằm nâng cao sức cạnh tranh của đơn vị là yếu tố sống còn đến sự tồn tại và phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội. Xuất phát từ các vấn đề cấp thiết trên, tác giả luận văn đã chọn đề tài: “giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội” làm đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị & công trình. * Mục đích nghiên cứu của đề tài
 11. 2 - Phân tích thực trạng công tác quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội. - Đưa ra một số giải pháp về quản lý và kỹ thuật để nâng cao chất lượng công trình trong giai đoạn thiết kế công trình xây dựng. * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội. + Phạm vi nghiên cứu: - Về mặt lý luận: Chủ yếu đề cập đến những vấn đề lý luận chung về công tác thiết kế công trình xây dựng. - Về mặt thực tiễn: Thực trạng công tác thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội. Tuy nhiên, trong phạm vi luận văn này tập trung nghiên cứu một số tồn tại và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội trong giai đoạn 2016-2018. * Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tổng quan - Phương pháp thu thập phân tích tài liệu - Phương pháp áp dụng tiêu chuẩn chất lượng - Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh. * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Làm rõ thực trạng công tác quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty
 12. 3 Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội. - Làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tế về công tác quản lý thiết kế công trình xây dựng. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội.
 13. THÔNG BÁO Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội. Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 14. 101 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN: Thiết kế công trình xây dựng là một hoạt động kinh tế, kỹ thuật quan trọng của mọi quốc gia trên thế giới. Nó càng quan trọng hơn đối với nước ta trong quá trình đổi mới kinh tế để đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bởi đó là điều kiện tất yếu để mở rộng và tăng tiềm lực của nền kinh tế cả nước nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của từng địa phương, cơ sở sản xuất nói riêng, là điều kiện chủ yếu để tạo việc làm, nâng cao đời sống mọi mặt cho xã hội. Công tác quản lý thiết kế công trình xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng là một hoạt động quản lý kinh tế, kỹ thuật đặc thù, phức tạp, luôn biến động, nhất là trong điều kiện môi trường pháp lý, các cơ chế chính sách quản lý kinh tế còn chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ và luôn thay đổi như ở nước ta hiện nay. Thiết kế và quản lý thiết kế là hai mặt của quá trình thống nhất có liên quan chặt chẽ với nhau. Để nâng cao hiệu quả thiết kế phải làm tốt công tác quản lý thiết kế công trình xây dựng, công việc này đòi hỏi liên quan nhiều cấp nhiều ngành, nhiều chủ thể, sự tuân thủ chặt chẽ, trật tự kỷ cương, thủ tục trình tự xây dựng cơ bản. Khắc phục những tiêu cực trong quá trình đầu tư, khai thác các điều kiện đặc thù của địa phương. Tuy nhiên trong quá trình phát triển đi lên, mọi sự vật không bao giờ đứng yên tại chỗ mà luôn vận động phát triển theo quy luật. Bởi vậy mọi cơ chế chính sách về thiết kế xây dựng phải luôn luôn bổ sung điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu thực tế khách quan. HACID về cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng còn thiếu nhiều, chưa đồng bộ. Đội ngũ nhân viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Do vậy, việc tìm các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thiết kế công trình xây dựng phải được đặt thành nhiệm vụ trọng tâm của Ban lãnh đạo, cấp Ủy Đảng, sự tham gia tích cực của các thành viên Công ty.
 15. 102 Đề tài đã tập trung vào đánh giá thực trạng quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội đồng thời tìm ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó. Và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về công tác quản lý thiết kế công trình xây dựng. Hy vọng một số giải pháp chủ yếu nêu trên sẽ góp một phần nhỏ vào công tác quản lý thiết kế công trình xây dựng tại công ty để nâng cao hiệu quả trong quá trình thiết kế xây dựng những năm tới. Kính mong các Thầy, Cô giáo, các nhà khoa học và bạn bè đồng nghiệp quan tâm, đóng góp những ý kiến để luận văn được hoàn thiện hơn. 2. KIẾN NGHỊ * Kiến nghị đối với nhà nước: - Nhà nước cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung và ban hành cách quy chuẩn, tiêu chuẩn cho phù hợp với tình hình xây dựng hiện nay. Các nghị định thông tư về xây dựng cần rõ ràng và có chiều sâu. - Đổi mới trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thông qua đổi mới hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Đổi mới về cách thức quản lý thông qua xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. - Phải hoàn thiện quản lý chất lượng thống nhất từ Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tới các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các bộ và cơ quan ngang bộ, các tổng công ty lớn. Thực hiện chế độ phân cấp, nhằm quản lý cho công tác quản lý chất lượng của các công trình xây dựng trong phạm vi toàn quyền. * Kiến nghị đối với Công ty: - Cần nhanh chóng hoà nhập quan điểm mới về chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm nói chung cũng như chất lượng thiết kế công trình xây dựng nói riêng. Về nhận thức trong lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm, hiện tại đang là một quan điểm tiến bộ nhất, đúng đắn nhất.Việc hoà nhập với quan niệm mới
 16. 103 này là một việc làm cần thiết và đúng đắn đối với Công ty. Trước mắt, cần tiến hành các công tác quản lý chất lượng công trình ở tất cả các khâu, các giai đoạn trong suốt quá trình thiết kế. Quá trình quản lý đó không chỉ dừng lại ở việc quản lý cuối mỗi khâu mỗi giai đoạn mà nó phải được thực hiện một cách liên tục, thông suốt, nghĩa là quán triệt nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu . - Đẩy mạnh phát triển công nghệ mới và đầu tư trang thiết bị ngày càng nâng cao trình độ công nghệ thiết kế. Các loại công trình trong giai đoạn hiện nay rất đa dạng và có yêu cầu cao về nhiều mặt do đó việc sử dụng các phần mềm ứng dụng hay phần mềm chuyên ngành cao vào thiết kế là rất cần thiết, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo sự chính xác trong khâu tính toán. - Có chính sách đãi ngộ để giữ chân các kiến trúc sư, kỹ sư có trình độ cao trong Công ty và thu hút người có tài về Công ty. Đồng thời tổ chức các lớp đào tạo định kỳ cũng như cử cán bộ đi học tập nâng cao trình độ bồi dưỡng về tư tưởng chất lượng cho cán bộ nhân viên. * Hướng nghiên cứu tiếp theo - Sau khi nghiên cứu và áp dụng quản lý chất ISO 9001:2008 vào kiểm soát chất lượng thiết kế. Căn cứ theo tình hình cụ thể và nhận thức của cán bộ nhân viên về chất lượng để điều chỉnh các nội dung và quy trình cho phù hợp với Công ty. - Nghiên cứu và áp dụng các phương thức quản lý chất lượng tiên tiến khác vào quản lý cơ quan nói chung và quản lý chất lượng thiết kế nói riêng như áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 quản lý chất lượng sản phẩm; ISO 9001:2009 quản lý tổ chức để thành công bền vững; ISO 19011: 2011 hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý.
 17. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ khoa học và công nghệ (2008), TCVN ISO 9001 :2008, hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu. 2. Bộ xây dựng (2009), Quyết định số 957/QĐ-BXD, công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. 3. Bộ xây dựng (2012), QCVN 03 :2012/ BXD, phân loại, phân cấp công trình xây dựng, dân dụng, công nghiệp, và hạ tầng kỹ thuật đô thị. 4. Bộ xây dựng (2013), Quyết định số 310/QĐ-BĐHĐA, ban hành quy chế điều hành thực hiện đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam. 5. Bộ xây dựng (2013), Thông tư số 10 /2013/TT-BXD, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 6. Chính phủ (2015), Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Qui định chi tiết về hợp đồng xây dựng 7. Chính phủ (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, quản lý chất lượng công trình xây dựng. 8. Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 9. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội (2015), Báo cáo tài chính năm 2015. 10. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội (2015), Hồ sơ năng lực năm. 11. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội (2015), Văn bản nội bộ công ty. 12. Lê Anh Dũng (2015), Lập kế hoạch và quản lý dự án Đầu tư xây dựng. Nhà xuất bản Xây dựng. 13. Đinh Tuấn Hải (2013), Quản lý dự án trong giai đoạn xây dựng, Nhà xuất bản
 18. Xây dựng. 14. Lê Văn Kiểm (2015), Quản lý dự án bằng sơ đồ mạng. Nhà xuất bản Xây dựng. 15. Nguyễn Văn Phúc (2008), Quản lý dự án, cơ sở lý thuyết và thực hành. Nhà xuất bản Xây dựng 16. Quốc hội (2015), Luật xây dựng số 50/2014/QH13. 17. Mỵ Duy Thành (2012), Bài giảng Chất lượng công trình. Trường Đại học Thủy Lợi. 18. Bùi Ngọc Toàn (2011), Quản lý vật tư thiết bị trong dự án xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng. 19. Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý (2012), Quản lý dự án công trình xây dựng, Nhà xuất bản Lao động xã hội.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2