TỰ HỌC EXCEL 2007 - XỬ LÝ DỮ LIỆU

Chia sẻ: Nguyễn Quang Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
551
lượt xem
370
download

TỰ HỌC EXCEL 2007 - XỬ LÝ DỮ LIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tự học excel 2007 - xử lý dữ liệu', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỰ HỌC EXCEL 2007 - XỬ LÝ DỮ LIỆU

 1. BÀI 15 NGÀY 22.12.2009 UTBINH SOẠN THEO SSGD  Download Bài Thực Tập Cơ Bản 5 (33.26MB) : http://www.mediafire.com/?m3ouduqkqil CHƯƠNG 2 :  CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN  VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH . 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. THỰC  TẬP BÀI 9 BẢNG CHIẾT TÍNH GIÁ THÀNH 1.   ẬP CÔNG THỨC CHO CỘT PHÍ VẬN CHUYỂN ( Phi VC ) , BIẾT RẰNG : L   Phí VC =(ĐG Nhập*SL)*5% Kết quả : 56250 . Rê xuống , kết quả : 112500,236000,167700,18375,159000,59125  2.   ẬP CÔNG THỨC CHO CỘT THÀNH TIỀN , BIẾT RẰNG : L   Thành tiền =ĐG Nhập*SL+Phí VC Kết quả : 1181250 . Rê xuống , kết quả :  2362500,4956000,3521700,3858875,3339000,1241625 3.   ẬP CÔNG THỨC CHO CỘT ĐG Xuất để có mức lời là 10% : L   ĐG Xuất =Thành tiền+2%*Thành tiền Kết quả : 1024875 . Rê xuống , kết quả :  2409750,5055120,3592134,3935925,3405780,1266458 4.   nh dạng các Ô chứa trị dạng số , không có số lẻ và dấu phân cách hàng Nghìn : Đị   Chọn Khối 3 Cột Phí VC , Thành tiền , ĐG Xuất > Nhấp xổ xuống của Number > Cột  Category chọn Number > Hàng Decimal Places giảm còn 0 > Đánh dấu kiểm Use 1000  separator > Ok > Nhấp bên ngoài bảng Tính > Toàn bộ giá trị chọn đã có dấu phân cách  hàng nghìn và không có số lẻ . 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản