intTypePromotion=1

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan niệm Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền

Chia sẻ: Tran Lam Minh Tri | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
408
lượt xem
61
download

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan niệm Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đảng cầm quyền là khái niệm dùng trong khoa học chính trị, chỉ một đảng chính trị đại diện cho một giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền để điều hành và quản lý đất nước nhằm thực hiện lợi ích của giai cấp mình. Đảng cầm quyền là một Đảng được thành lập nhằm để duy trì hệ thống pháp luật các cương lĩnh chính trị Đảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan niệm Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền

 1. Chào mừng bạn đến với bài Chào thuyết trình của nhóm Cóc - Ổi - Xoài
 2. Bảng phân công việc và danh sách thành viên nhóm sách Cóc - Ổi - Xoài : Cóc
 3. Họ và Tên Công Việc STT MSSV Ghi chú Nguyễn Thành Trí Hùng biện, Tìm tài liệu Nhóm Trưởng 1 10052691 Nguyễn Quỳnh Tìm tài liệu 2 10221031 Nhóm Phó Hương Nguyển Ngọc Thùy Tìm tài liệu Thư Kí 3 10274161 Dương Thị Nhi Tìm tài liệu 4 10284961 Thành Viên Trần Lâm Minh Trí Tìm tài liệu, thiết kế 5 10275011 Thành Viên powerpoint Nguyễn Tấn Thanh Tìm tài liệu 6 10271151 Thành Viên Nguyễn Thành Chinh Tìm tài liệu 7 10056731 Thành Viên Võ Minh Trọng Tìm tài liệu 8 10271561 Thành Viên Tìm tài liệu 9 Hà Văn Anh 10273041 Thành Viên Dương Thanh Bình Tìm tài liệu 10 10282251 Thành Viên Tìm tài liệu 11 Ngô Văn Thành 10284561 Thành Viên Bùi Đức Minh Tìm tài liệu 12 10225011 Thành Viên 05/25/11 1 3 05/25/11
 4. Đề tài thuyết trình: Tư tưởng của HCM tài về quan niệm Đảng cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền? Giá trị của tư tưởng này trong công tác xây dựng Đảng ở nước ta hiện nay.
 5. Những nội dung chính trong bài thuyết trình:  Khái niệm về Đảng cầm quyền.  Khái quát lịch sử hình thành đảng cộng sản Việt Nam.  Quan điểm của HCM về cán bộ đảng viên trong đảng cầm quyền  Phương pháp lãnh đạo của đảng và vai trò của đảng.  Giá trị tư tưởng trong công tác xây dựng đảng. 05/25/11 1 5 05/25/11
 6. I. Khái niệm về Đảng cầm quyền. I. Đảng cầm quyền là khái niệm dùng trong khoa học chính trị, chỉ một đảng chính trị đại diện cho một giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền để điều hành và quản lý đất nước nhằm thực hiện lợi ích của giai cấp mình. Đảng cầm quyền là một Đảng được thành lập nhằm để duy trì hệ thống pháp luật các cương lĩnh chính trị Đảng. 05/25/11 1 6 05/25/11
 7.  Thực tiễn CM Đảng cầm quyền, trước CM có Th nhiều cuộc đấu tranh, những phong trào yêu nước như của Phan Bội Châu là điển hình dù có lòng yêu nước nhìn thấy được thưc trạng nhưng không có phương hướng chính sách rõ ràng. Khi có Đảng do HCM sáng lập ra với những chính sách , đường lối CM bằng việc thành lập các tổ chức như đoàn thanh niên, hội phụ nữ,..và quan trọng nhất chính là đội tuyên truyền giải phóng quân tiền thân của QĐND VN bây giờ, bằng những đường lối CM có mục tiêu lí tưởng có tổ chức, Đảng ta được nhân dân tin yêu qua các cuộc đấu tranh và giành thắng lợi.
 8. II. Khái quát lịch sử hình thành đảng cộng sản Việt Nam • Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc triệu tập các đại biểu cộng sản Việt Nam họp từ ngày 6/1/1930 đ ến ngày 8/2/1930 tại Hương Cảng, trên cơ sở thống nhất ba tổ chức cộng sản tại Đông Dương là Đông dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông dương cộng sản liên đoàn. Hội nghị quyết định thành lập một tổ chức cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua một số văn kiện quan trọng như:Chính cương vắn tắt,Sách lượt vắn tắt,chương trình tóm tắt, điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. 05/25/11 1 8
 9. Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hồng Kông từ ngày 14 đến 31 tháng 10 năm 1930, tên của đảng được đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương theo yêu cầu của Quốc tế Cộng sản và Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên.
 10. Ngày 11 tháng 11 năm 1945 Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán để giấu sự liên hệ cộng sản với nhà nước mới thành lập, lấy tên gọi mới là Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương, mọi hoạt động công khai của đảng từ đây đều thông qua Mặt trận Việt Minh. Song trên thực tế, đảng vẫn hoạt động và chỉ đạo công cuộc kháng chiến. Đảng được "lập lại", công khai (tại Việt Nam) với tên gọi Đảng Lao Động Việt Nam vào tháng 2 năm 1951 tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II ở Tuyên Quang. 05/25/11 1 10
 11. Đại hội này được diễn ra trong lúc diễn ra Chiến tranh đông dương lần thứ nhất. Đại hội này cũng tách bộ phận của Lào và Campuchia (vốn cùng thuộc Đảng Cộng sản Đông Dương) thành các bộ phận riêng. Sau khi thống nhất, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, được tổ chức vào năm 1976 sau khi chấm dứt Chiến tranh Việt Nam, tên đảng được đổi lại thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
 12. III. Quan điểm của HCM về cán bộ đảng viên trong đảng cầm quyền. • Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng. Đó là những lời căn dặn cuối cùng, với những tình cảm, niềm tin của Người đối với toàn Đảng, toàn quân, và toàn dân ta cũng như các thế hệ người Việt Nam đương thời và muôn đời sau. 05/25/11 1 12
 13. Lời đầu tiên trong Di chúc, Bác viết về Đảng: “Trước hết nói về Đảng – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
 14. Bên cạnh đó Bác viết “Đảng ta là một đảng Bên Bác cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” Các phẩm chất đạo đức cách mạng mà Bác nhấn mạnh ở trên chính là những phẩm chất làm cho làm Đảng ta thật sự trong sạch - “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch”
 15. Bác cũng khẳng định: người đảng viên “phải xứng Bác đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. • Là người lãnh đạo, đảng viên phải có trí tuệ hơn người, minh mẫn, sáng suốt; biết nhìn xa trông rộng và trọng dụng những người hiền tài, đức độ. Nghĩa là người lãnh đạo phải vừa “hiền” lại vừa “minh”. • Còn ở địa vị của người đầy tớ, trước hết Đảng phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân, phải “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”. Có như vậy Đảng mới vì dân và phục vụ 05/25/11 dân. nhân 1 15
 16. IV. Phương pháp lãnh đạo IV. của đảng và vai trò của đảng. 1.Phương pháp lãnh đạo của đảng. Trong tác phẩm đường kách mệnh, Hồ Chí Minh đã khẳng định rõ : Công nông là nguồn gốc cách mạng, nhưng “trước phải làm cho dân giác ngộ”. Dân phải được tổ chức, được lãnh đạo thì mới trở thành lực lượng to lớn, mới là chủ, là nguồn gốc cách mạng được. Nếu dân không được tổ chức thì như chiếc đũa “mỗi nơi một chiếc”. Để thực hiện được điều đó “ trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp 05/25/11 ọi nơi”. ởm 1 16 05/25/11
 17. Để đảng vững “ phải có chủ nghĩa làm cốt”. Thành lập đảng để mọi thành viên trong đảng đó thống nhất về tư tương, từ đó thống nhất trong hành động nên “ trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải làm theo chủ nghĩa ấy. Đảng không có chủ nghĩa như người không có chí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin” Đảng lấy quần chúng nhân dân làm gốc và lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm tư tưởng.
 18. 2. Vai trò của Đảng 2.  Sức mạnh to lớn của của nhân dân chỉ phát huy được khi tập hợp , đoàn kết và được lãnh đạo bởi một tổ chức chính trị là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hồ Chí Minh khẳng định “ Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy phải có đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi” giai cấp mà không có đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được.
 19. Hồ Chí Minh còn khẳng định “ muốn Chí khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có đảng lãnh đạo để nắm rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng” 05/25/11 1 19
 20. Đảng tổ chức và giáo dục nhân dân thành một đội quân thật mạnh, đánh đổ kẻ địch, tranh lấy chính quyền. “ Cách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng lãnh đạo” 05/25/11 1 20
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản