intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh và nghịch ảnh

Xem 1-20 trên 270 kết quả Ảnh và nghịch ảnh
 • Trong bài viết này, một cấu hình và phương pháp PWM mới cho nghịch lưu ba bậc tăng áp tựa khóa chuyển mạch hình T để giảm điện áp đặt trên tụ được trình bày. Trạng thái ngắn mạch (ST) được chèn vào các vector zero để không ảnh hưởng đến điện áp đầu ra.

  pdf9p vibentley 08-09-2022 9 1   Download

 • Luận văn "Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái" nghiên cứu Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái, người nghiên cứu hướng tới làm nổi bật những đặc điểm của nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái; chỉ ra cách thức Hồ Anh Thái vận dụng các yếu tố, thủ pháp nghịch dị trong quá trình sáng tạo tiểu thuyết của mình. Thông qua đó, khẳng định tài năng, vai trò, vị trí và những đóng góp của Hồ Anh Thái với tiểu thuyết Việt Nam đương đại nói riêng và văn xuôi Việt Nam nói chung.

  pdf98p unforgottennight03 27-08-2022 9 1   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của liều lượng phân N-P-K đến năng suất và chất lượng quả xoài cát Hòa Lộc vụ nghịch tại huyện Cái Bè, Tiền Giang nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân N-P-K đến năng suất và chất lượng quả xoài cát Hòa Lộc (Mangifera indica L.) vụ nghịch được thực hiện ở xã Hòa Hưng huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang.

  pdf7p viaudi 29-08-2022 12 2   Download

 • Giáo trình Toán cao cấp 2 được thiết kế theo 5 chương tương ứng với thời lượng hai tín chỉ gồm các nội dung sau: Lôgic mệnh đề, tập hợp, ánh xạ; Không gian véc tơ n chiều; Ma trận và định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Phép biến đổi tuyến tính và dạng toàn phương trên không gian Rn.

  pdf237p tomjerry010 14-06-2022 21 3   Download

 • Bài viết trình bày về một mô hình phi tuyến đầy đủ cho động cơ từ trở chuyển mạch (SRM) dựa trên mạng nơ ron nhân tạo. Mô hình mạng nơ ron đề xuất bao gồm hai mô hình khác nhau đó là mô hình thuận và mô hình nghịch đảo. Mục đích của mô hình thuận là biểu diễn quan hệ giữa từ thông và mô men như một hàm phụ thuộc vào dòng điện stator và vị trí rotor.

  pdf7p vipatriciawoertz 31-05-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 2: Chiều hướng và giới hạn của quá trình cung cấp cho học viên những kiến thức về quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch, nguyên lý 2 của nhiệt động lực học, định đề Planck và entropy tuyệt đối, các hàm nhiệt động đặc trưng và phương trình cơ bản, ảnh hưởng của nhiệt độ đến thế nhiệt động, ảnh hưởng của áp suất đến hàm G, thế hóa học và đại lượng mol riêng phần,...

  ppt66p andromedashun 18-05-2022 14 1   Download

 • Ebook Các thế giới song song dựa trên những dữ liệu thực nghiệm trước đó để vẽ nên cho độc giả thấy cái nhìn toàn cảnh hơn về những cố gắng của con người trong viện tìm bản chất của vũ trụ. Phần 1 của sách trình bày nội dung về những bức ảnh sơ sinh của vũ trụ, vũ trụ nghịch lý, vụ nổ lớn, lạm phát và các vũ trụ song song. Mời các bạn tham khảo.

  pdf135p lavender2022 23-04-2022 19 1   Download

 • Luận văn có mục tiêu trình bày một số kết quả gần đây trong hướng nghiên cứu phân bố giá trị của các L-hàm thuộc lớp Selberg và ứng dụng, cụ thể là: sự xác định của L-hàm qua nghịch ảnh của một điểm, tính cả bội; sự xác định của L-hàm qua nghịch ảnh một tập hợp, tính cả bội; sự xác định của L-hàm qua nghịch ảnh một tập hợp, không tính bội; những điều kiện để L-hàm trùng với hàm zeta Riemann.

  pdf40p badbuddy10 21-04-2022 8 2   Download

 • Bài viết đưa ra một số kiến thức cơ bản, một số ký hiệu đồng thời cũng đưa ra cách xây dựng nghịch đảo Moore-Penrose và nghịch đảo Drazin giúp cho người đọc có thể có cái nhìn rõ hơn về hai loại nghịch đảo này. Trình bày một số bổ đề về hạng của ma trận; Một số đẳng thức hạng liên quan đến nghịch đảo suy rộng. Lưu ý các ma trận mà chúng ta xét trong bài báo này là các ma trận có các phần tử trên trường C.

  pdf15p vistephenhawking 20-04-2022 11 1   Download

 • Trong xử lý ảnh, giả nghịch đảo còn được vận dụng để phục hồi những bức ảnh bị nhòe. Nhận thấy vai trò quan trọng của giả nghịch đảo trong học máy nên đã lựa chọn để nghiên cứu. Trong bài viết này chúng tôi đề cập đến nguồn gốc toán học của giả nghịch đảo của một ma trận và một số ứng dụng tiêu biểu trong thực tế.

  pdf8p viedison 13-04-2022 23 2   Download

 • Trên cơ sở những luận cứ thực tiễn, bài viết phản ánh những nghịch lý, bất cập đang là rào cản kìm hãm sự phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) ở Việt Nam. Nhóm tác giả bài viết đã sử dụng phương pháp thu thập thông tin, phân tích, so sánh và suy luận để chứng minh làm rõ những luận cứ, đồng thời xác định nguyên nhân của những nghịch lý, bất cập và các vấn đề liên quan.

  pdf9p viplato 05-04-2022 13 1   Download

 • Bài viết này trình bày sơ lược các kỹ thuật thủy vân thuận nghịch kể từ những công trình đầu tiên, trải qua hơn hai thập kỷ đã có nhiều bước tiến về chất lượng ảnh, khả năng nhúng và số công trình đồ sộ.

  pdf13p vilarrypage 21-11-2021 20 0   Download

 • Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương 3 Định luật nhiệt động thứ 2, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu định luật nhiệt động thứ 2; Hai phát biểu cơ bản của định luật nhiệt động thứ 2; Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch; Chu trình Carnot; Các hệ quả của định luật nhiệt động thứ 2. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p tomjerry005 17-11-2021 9 2   Download

 • Nghiên cứu này nhận diện những đặc trưng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách địa phương tại các Tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, qua đó rút ra một số hàm ý chính sách. Ngoài việc nhận diện những đặc trưng từ thống kê mô tả, kết quả của thống kê phân tích cho thấy: GRDP; Tỷ trọng khoản thu từ đất trong Tổng thu ngân sách địa phương; Tỷ trọng vốn đầu tư ngoài nhà nước trong tổng vốn đầu tư có tương quan thuận, trong khi đó, Dân số có tương quan nghịch với Tổng thu ngân sách địa phương.

  pdf11p vivacation2711 23-10-2021 21 1   Download

 • Bài viết đề xuất một giải pháp giấu tin thuận nghịch mới dựa trên sự kết hợp của kỹ thuật dự báo trên ngữ cảnh điểm ảnh và EMD. Trong giải pháp đề xuất, điểm ảnh đầu tiên của khối có kích thước 2×2 sẽ được dự báo bởi các điểm ảnh còn lại trong khối.

  pdf8p vijihyo2711 25-09-2021 10 0   Download

 • Ảnh stereo gồm hai ảnh, bên trái và bên phải, có cùng kích thước và có nhiều khối ảnh tương đồng nhau. Dựa trên đặc tính này, một phương pháp giấu tin thuận nghịch được đề xuất để giấu thông tin mật vào các cặp khối ảnh tương đồng trong ảnh stereo.

  pdf8p vijihyo2711 25-09-2021 3 0   Download

 • Mục đích bài viết, làm rõ cấu trúc dòng chảy thuận nghịch xung quanh mỏ hàn đơn, được thiết lập trên máng triều số bằng phần mềm FLOW-3D. Máng triều số này, có thể mô phỏng đồng thời quá trình theo thời gian của mực nước, vận tốc cho kết quả đáng tin cậy. Trong bài báo, cấu trúc dòng chảy tại các thời điểm khác nhau trong một chu kỳ triều được phân tích và các ảnh hưởng vận tốc dòng chảy và phân bố ứng suất tiếp đáy đã được nghiên cứu một cách có hệ thống.

  pdf10p vijoy2711 18-09-2021 22 0   Download

 • Đề tài "Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của nano spinel CoFe2O4 pha tạp Zn2+" nhằm mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của của ion Zn2+ đến cấu trúc, tính chất của CoFe2O4. Coban ferit (CoFe2O4) là một trong số spinel có cấu trúc nghịch với 8 ion Co2+ được phân bố ở 8 lỗ trống bát diện, 16 ion Fe3+ được phân bố đều trong các hốc tứ diện và bát diện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p interstellar 18-09-2021 4 0   Download

 • Luận án trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm và kiến thức cơ sở; Vấn đề tích hợp và dịch chuyển histogram trên các đoạn con; Thu nhỏ bản đồ định vị trong phương pháp mở rộng hiệu trên miền sai số dự báo; Giấu tin trên các điểm ảnh lớn nhất và nhỏ nhất bằng PVO.

  pdf29p viyeri2711 14-09-2021 3 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra được nồng độ kết hợp tốt nhất giữa Uniconazole và Canxi-Bo cho sự ra hoa, năng suất và phẩm chất của giống xoài Ba Màu. í nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức và 5 lặp lại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p thehungergames 14-08-2021 17 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ảnh và nghịch ảnh
p_strCode=anhvanghichanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2