Ankan phân tử

Xem 1-20 trên 61 kết quả Ankan phân tử
 • Là hợp chất hidrocacbon no mạch hở, trong phân tử chỉ có liên kết đơn xigma. Nó còn gọi là parafin. Từ C5 trở lên gọi theo tên hệ thống gồm tiếp đầu ngử bằng chữ số Hylạp chỉ số nguyên tử cacbon trong phân tử và có tiếp vĩ là an. Nếu có 2 nhóm metyl cuối mạch thêm tiếp đầu ngữ là iso Nếu có 3 nhóm metyl là neo.

  ppt31p nt_anh14 04-11-2011 152 43   Download

 • Hydrocacbon no là các hydrocacbon mà các nguyên tử cacbon trong phân tử của nó liên kết với nhau bằng liên kết đơn. Còn những hóa trị còn lại được bão hòa bởi các nguyên tử hydro. Công thức chung của các hydrocacbon no là CnH2n+2. Hydrocacbon no còn được gọi là ankan hoặc parafin.

  pdf4p phungnhi2011 17-03-2010 262 68   Download

 • Bài 1 : Anken (olefin) là gì? So sánh thành phần nguyên tố và đặc điểm cấu tạo của ankan và anken. Bài 2 : Viết công thức tất cả các đồng phân và gọi tên các anken có công thức phân tử sau : C4H8 và C5H10. Bài 3 : Trình bày nội dung qui tắc cộng Maccopnhicop? Cho ví dụ minh họa. Bài 4 : Hoàn thành phương trình phản ứng : 1. CH2=CH2 + HBr ® 2. CH2=CH2 + ?...

  doc5p thuanc3dongthanh 30-03-2013 784 167   Download

 • Phân tử metan: -Có 4 liên kết hướng về 4 đỉnh của 1 tứ diện đều -HCH = 109,5 -C và H không nằm trên một mặt phẳng. -Mạch cacbon trong ankan làmột đường gấp khúc109,5o109,5o109,5o liên kết

  pdf17p ntgioi120401 23-10-2009 403 128   Download

 • Các liên kết trong phân tử ankan là liên kết σ bền vững nên ở nhiệt độ thường ankan tương đồi trơ về mọi mặt hóa học: không phản ứng với axit, bazơ và các chất oxi hóa mạnh (không làm mất màu dd KMnO4) Nên ankan còn có tên là parafin ít ái lục hóa học. Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng thế với halogen...

  doc3p datang_votinh 06-01-2011 1159 122   Download

 • iết phương trình phản ứng clo hóa (tỉ lệ 1 : 1), phản ứng đề hiđrohóa, phản ứng nhiệt (cho biết sản nào được ưu tiên). a. Propan b. n-butan c. CnH2n+2 1.5 Hai chất A, B cùng công thức phân tử C5H12 tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 thì A chỉ tạo 1 dẫn xuất duy nhất còn B tạo 4 dẫn xuất. Viết công thức cấu tạo của A, B và các dẫn xuất clo của chúng.

  doc4p hung018996 31-07-2012 243 67   Download

 • Bộ sưu tập 8 bài giảng hóa học 11 - Luyện tập Hiđrocacbon thơm sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh trong việc dạy và học. Qua bài học, giáo viên giúp học sinh củng cố lại kiến thức về Hiđrocacbon thơm, sự giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học của các Hidrocacbon thơm với Ankan, Anken. Học sinh hiểu sự liên quan giữa cấu tạo phân tử với tính chất hóa học của Hidrocacbon thơm.

  ppt31p lamthuy_15 14-11-2013 181 61   Download

 • 1. Chọn định nghĩa đúng về hiđrocacbon no? Hiđrocacbon no là: A. những hợp chất hữu cơ gồm hai nguyên tố cacbon và hiđro. B. những hiđrocacbon không tham gia phản ứng cộng. C. những hiđrocacbon tham gia phản ứng thế. D. những hiđrocacbon chỉ gồm các liên kết đơn trong phân tử.

  pdf2p dinhtrang1189 27-12-2011 141 49   Download

 • Là hợp chất hidrocacbon no mạch hở, trong phân tử chỉ có liên kết đơn xigma. Nó còn gọi là parafin Công thức tổng quát CnH2n+2 ( n≥1) Chất đầu tiên và đơn giản nhất là metan

  ppt31p nt_anh14 02-11-2011 108 38   Download

 • Trong phân tử ankan chỉ có liên kết σ bền vững. - Liên kết C−C và C−H không phân cực. - Nguyên tử C đã liên kết với các nguyên tử khác, nghĩa là đã bão hòa.

  ppt0p donna_12345 07-01-2012 60 6   Download

 • Độ bất bão hòa là khái niệm dùng trong Hóa học hữu cơ để xác định số vòng hoặc liên kết Pi trong phân tử. Tài liệu Độ bất bão hòa và ứng dụng sau đây trình bày cách xác định một số ứng dụng của độ bất bão hòa để xác định công thức phân tử và công thức dãy đồng đẳng của hợp chất hữu cơ.

  pdf5p ntdpro 20-06-2016 28 3   Download

 • Tài liệu ôn tập phần hóa hữu cơ gồm hệ thống bài tập trắc nghiệm về Ankan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc9p chukien 18-01-2011 2046 848   Download

 • HidroCacbon no (Ankan, Parafin) có công thức phân tử l: CnH2n+2 (n³ 1). Trong CTCT chỉ có liên kết đơn với mạch hở. HidroCacbon no (XicloAnkan, XicloParafin) có công thức phân tử l: CnH2n (n³ 2). Trong CTCT chỉ có liên kết đơn với mạch vòng.

  doc3p yasukuni 17-10-2009 888 287   Download

 • CT chung: CxHy (x 1, y 2x+2. y chẳn.). Nếu là chất khí ở đk thường hoặc đk chuẩn: x 4. Hoặc: CnH2n+2-2k, với k là số liên kết , k 0. 10 Dạng bài tập HIDROCACBON 1. Dưạ trên công thưć tôn̉ g quat́ cuả hiđrocacbon Thi ́ du:̣ Công thưć tôn̉ g quat́ cuả hiđrocacbon A co ́ daṇ g (CnH2n+1)m. A thuôc̣ daỹ đôǹ g đăn̉ g naò ? A) Ankan B) Anken C) Ankin D) Aren Suy luâṇ : CnH2n+1 là gôć hidrocacbon hoá tri ̣ I. Vậy phân tư ̉ chi ̉ co ́ thê ̉ do 2 gôć hydrocacbon hoá tri ̣ I...

  doc4p thaovip10a2 25-01-2013 565 238   Download

 • Câu 1. Khi crackinh hoàn toàn 1 thể tích ankan X thu được 3 thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng nhiệt độ và áp suất) tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là A. C6H14 B.C3H8 C.C4H10 D.C5H12

  doc3p mr_hiep1141 27-04-2011 398 187   Download

 • Hợp chất hữu cơ mà phân tử chỉ chứa Cacbon và Hidro gọi là hidrocacbon. Hidrocacbon no là Hidrocacbon trong phân tử chỉ chứa liên kết xích ma. Ankan là Hidrocacbon mạch hở, trong phân tử chỉ có liên kết xích ma. Hoặc Hidrocacbon no mạch hở.

  pdf6p thuynguyen_2009 28-09-2010 372 124   Download

 • PHẦN 1: HIDROCACBON I- HIDROCACBON NO:  Các phương trình hay gặp của ankan: 1) CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl 2) C4H10 CH3-CH3 + CH2= CH2 3) C4H10 CH4 + CH2= CH – CH3 4) C2H5Cl + Na → C4H10 + NaCl 5) C2H6 + Cl2 C2H5Cl + HCl 6) CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3 7) 2CH4 C2H2 + 3H2 8) Al4C3 +12 HCl →4 AlCl3 + 3CH4 9) C2H2 + H2 CH2=CH2 ( etilen) 10) CH2 =CH2 + H2 CH3- CH3

  doc21p thuanc3dongthanh 30-03-2013 431 121   Download

 • Ankan: những hydrocacbon no mạch hở, chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử. 2. CTTQ: CnH2n+2 với n 1 3. Cách gọi tên: Vị trí nhánh + tên nhánh + tên HC mạch chính + vần “ an” Vd: CH3 – CH(CH3) – CH2 - CH3 : 2-metylbutan ( isopentan) 4. Tính chất vật lý: - Ankan : C1 đến C4 ở thể khí C5 C18 là thể lỏng C19 trở lên là thể rắn.  Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tăng dần khi tăng số nguyên tử C trong phân tử. - Đồng phân mạch nhánh có nhiệt độ sôi …...

  doc79p hiuehb727 05-12-2012 206 102   Download

 • Ankan là hidrocacbon no mạch hở có CTTQ CnH2n+2 (n≥1). Hay còn gọi là Parafin - Các chất CH4, C2H6, C3H8 …. CnH2n+2 hợp thành dãy đồng đẵng của ankan. b. Đồng phân - Từ C4H10 trở đi có đồng phân cấu tạo (đồng phân mạch C). - Thí dụ: C5H10 có ba đồng phân: CH3-CH2-CH2-CH2CH3; CH3-CH(CH3)-CH2-CH3; CH3-C(CH3)2-CH3 c. Danh pháp - Nắm tên các ankan mạch không nhánh từ C1 → C10 - Danh pháp thường. - n - tên ankan tương ứng (n- ứng với mạch C không phân nhánh) - iso - tên ankan tương ứng (iso-...

  pdf46p leduy0812 10-08-2013 198 69   Download

 • Hiđrôcacbon no là các hiđrôcacbon mà các nguyên tử cacbon trong phân tử của nó liên kết với nhau bằng liên kết đơn. Còn những hóa trị còn lại được bão hòa bởi các nguyên tử hydro. Công thức chung của các hiđrôcacbon no là CnH2n+2. Hiđrôcacbon no còn được gọi là ankan hoặc parafin. Ankan là tên gọi theo danh pháp quốc tế các hợp chất hữu cơ. Parafin là tên gọi xuất phát từ tiếng Latinh parum (nghĩa là "ít") và affinitas (nghĩa là...

  doc2p khicon_deghet 12-03-2013 229 66   Download

Đồng bộ tài khoản