intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng c

Xem 1-20 trên 5443 kết quả Bài giảng c
 • Bài giảng C# và môi trường Donet - Bài 1 gồm có những nội dung chính sau: .Net Framework là gì? kiến trúc của .Net Framework, Microsoft Intermediate Language (MSIL), Comon Language Runtime (CLR), các đặc điểm cở bản của C#, cài đặt công cụ lập trình C#, các bước để viết và chạy chương trình đầu tiên bằng C#.

  ppt15p hihihaha5 27-12-2016 50 6   Download

 • Bài giảng C# và môi trường Donet - Bài 11 trình bày các nội dung cụ thể như: Collection(tập hợp) là gì? System Collection namespace, System Collection Generic namespace, lớp ArrayList, lớp HashTable, lớp SortedList, lớp Dictionary, lớp Stack, lớp Queue, lớp LinkedList.

  ppt18p hihihaha5 27-12-2016 39 6   Download

 • Bài giảng C# và môi trường Donet - Bài 5 "Lớp và phương thức" gồm có những nội dung trình bày sau: Các đặc điểm của lập trình hướng đối tượng, khái niệm lớp và cách khai báo lớp (class), khái niệm đối tượng và cách khởi tạo đối tượng (object), constructor (hàm tạo), constructor mặc định, static constructor, con trỏ this.

  ppt22p hihihaha5 27-12-2016 41 4   Download

 • Bài giảng C# và môi trường Donet - Bài 10 trình bày những nội dung cụ thể sau: Exception là gì? Phân loại exception, exception classes, các thuộc tính của lớp exception, bắt và xử lý ngoại lệ (exception handling), câu lệnh throw, câu lệnh finally.

  ppt12p hihihaha5 27-12-2016 47 4   Download

 • Bài 6 "Kế thừa và đa hình" thuộc bài giảng C# và môi trường Donet. Cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm kế thừa, cài đặt kế thừa, từ khóa protected, sealing class, từ khóa base, từ khóa new,... Mời các bạn tham khảo.

  ppt16p hihihaha5 27-12-2016 38 3   Download

 • Bài giảng C# và môi trường Donet - Bài 13 gồm có những nội dung cụ thể sau đây: Định nghĩa delegate, khai báo delegate, sử dụng delegate, multicast delegate, các đặc điểm của delegate, định nghĩa event, khai báo và sử dụng event.

  ppt14p hihihaha5 27-12-2016 21 3   Download

 • Bài giảng C++ gồm có 9 chương được trình bày các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản, các lệnh vào ra, biểu thức, cấu trúc cơ bản của chương trình, cấu trúc điều khiển, hàm, con trỏ,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf146p dongdong321 07-06-2018 28 0   Download

 •  Bài giảng "C" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cân thiết đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chuẩn mực kế toán, mục tiêu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tiền và tương đương với tiền, bản chất và sự phân loại đối với lãi suất vay và cổ tức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt28p doinhugiobay_08 23-12-2015 109 12   Download

 • Bài 3 "Các phép toán và các câu lệnh điều khiển" trình bày những nội dung: Biểu thức, các phép toán, ép kiểu (type casting), boxing and unboxing, cc (Câu lện if, câu lệnh switch), câu lệnh lặp (Câu lệnh for, câu lệnh while, câu lệnh do while). Mời tham khảo.

  ppt28p hihihaha5 27-12-2016 46 6   Download

 • Bài 4 - Mảng, lệnh foreach, lớp random, kí tự và chuỗi kí tự. Nội dung trình bày trong bài này gồm: Khái niệm mảng, khai báo mảng một chiều, khai báo mảng 2 chiều, lớp array, câu lệnh foreach, lớp random, lớp char và string (kí tự và chuỗi kí tự).

  ppt18p hihihaha5 27-12-2016 40 5   Download

 • Bài 8 trình bày những nội dung sau: Khái niệm properties, cú pháp viết properties, read only properties, write only properties, read and write properties, so sánh field (thuộc tính) và properties, khái niệm indexers, cú pháp viết indexers. Mời tham khảo.

  ppt14p hihihaha5 27-12-2016 39 3   Download

 • Bài này giúp người học nắm bắt được các nội dung chính sau: Namespace là gì? system namespace, custom namespace, access modifier cho namespace, unqualified và qualified naming, nested namespace, namespace alias. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt11p hihihaha5 27-12-2016 30 3   Download

 • Nội dung trình bày trong bài 12 gồm có: Generic là gì? System Collections Generic namespace, Icomparable và Icomparer Interface, generic class, generic method, generic interface, iterator là gì? tạo iterator. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt13p hihihaha5 27-12-2016 30 2   Download

 • Bài giảng về Ngôn ngữ lập trình C/ C++ - Phạm Hồng Thái nhằm trình bày về ngôn ngữ lập trình C++ trên nền tảng của kỹ thuật lập trình cấu trúc, các cấu trúc cơ bản trong C++.

  pdf308p bangocdam 24-03-2011 1624 911   Download

 • Bài giảng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật Xây dựng. Nội dung trình bày: Xây dựng công trình trên nền đất yếu. Nền đất yếu là nền đất không đủ sức chịu tải, không đủ độ bền và biến dạng nhiều, do vậy không thể làm nền thiên nhiên cho công trình xây dựng. Khi xây dựng các công trình dân dụng, cầu đường, thường gặp các loại nền đất yếu, tùy thuộc vào tính chất của lớp đất yếu, đặc điểm cấu tạo của công trình mà người ta dùng phương pháp xử lý nền móng cho phù hợp...

  pdf17p thindinh 10-06-2010 898 580   Download

 • Bài giảng tóm tắt Lập trình mạng - ĐH Đà Lạt gồm 7 chương với nội dung: những kiến thức cơ bản về lập trình mạng, lập trình Socket hướng kết nối, lập trình Socket phi kết nối, sử dụng các lớp Helper của C# Socket,...

  doc185p vanmuoi10 25-03-2010 999 562   Download

 • Tài liệu tham khảo Bài giảng toán giải tích dành cho sinh viên không chuyên toán, GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP) A- Mục tiêu: - Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, - Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép tính. - Rèn tính cẩn thận cho HS B- Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu học tập BT2 - HS: SGK, VBT C- Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG 1- Giới thiệu bài: (1 phút) 2-...

  pdf112p provuong92 06-01-2011 685 235   Download

 • Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Học phần 1 trình bày thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin như Chủ nghĩa duy vật biện chứng(CNDVBC), Chủ nghĩa duy vật lịch sử, quan điểm của Chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân.

  ppt69p hoa_khoai91 11-06-2014 800 223   Download

 • Tài liệu tham khảo Bài giảng môn lập trình Windows 3, ngôn ngữ lập trình C+. Tài liệu " Lập trinh Windows bằng Visual C++ " không tập trung vào hướng dẫn giao diện Visual C, mà giới thiệu các bước xây dựng chương trình ứng dụng MFC kỹ càng hơn. Đồng thời nguyên lý hoạt...

  pdf140p nongmaithang142010 20-10-2010 572 220   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lạnh ô tô có kết cấu nội dung trình bày về kỹ thuật an toàn, tổng quan hệ thống điều hòa không khí ô tô, phân loại điều hòa không khí trên ô tô, điều khiển a/c trong hệ thống lạnh, môi chất lạnh dùng trong ô tô, vận hành và bảo dưỡng hệ thống lạnh ô tô.

  doc43p thanh_k8cntt 23-11-2012 406 209   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng c
p_strCode=baigiangc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2