intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Định giá tài sản

Xem 1-20 trên 677 kết quả Bài giảng Định giá tài sản
 • Bài giảng Định giá tài sản gồm 3 chương, nội dung trình tổng quan về định giá tài sản, các phương pháp định giá bất động sản và các phương pháp định giá máy móc thiết bị. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  pdf12p makhala111 24-10-2014 164 40   Download

 • Bài giảng Định giá tài sản gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Tổng quan về định giá tài sản, các phương pháp định giá bất động sản, các phương pháp định giá máy móc thiết bị, định giá doanh nghiệp, tiêu chuẩn định giá. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p youcanletgo_05 21-01-2016 139 11   Download

 • Bài giảng Định giá tài sản: Chương 2 Định giá bất động sản trình bày các nội dung chính như sau: Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản, định giá bất động sản,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 83 7   Download

 • Bài giảng Định giá tài sản: Chương 3 Định giá máy móc thiết bị gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm, đặc điểm, phân loại máy móc thiết bị theo tiêu chuẩn định giá, mục đích và cơ sở giá trị của định giá máy móc thiết bị, các phương pháp định giá máy móc thiết bị, quy trình định giá máy móc thiết bị,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 51 4   Download

 • Bài giảng Định giá tài sản: Chương 4 Định giá tài sản vô hình với các nội dung chính được trình bày như sau: Tài sản vô hình và giá trị tài sản vô hình, mục đích và cơ sở giá trị của định giá tài sản vô hình, các phương pháp định giá tài sản vô hình, tài sản vô hình và giá trị tài sản vô hình,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 89 6   Download

 • Nội dung bài giảng chương 1 gồm có: Đối tượng và mục đích của định giá tài sản, một số khái niệm liên quan đến tài sản và giá trị tài sản, các nguyên tắc và quy trình định giá tài sản, hoạt động định giá tài sản,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 100 6   Download

 • Ý tưởng chung đằng sau mô hình định giá tài sản vốn là các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vốn của mình vào bất cứ tài sản gì thì cũng được bù đắp lại theo hai cách: giá trị tiền tệ theo thời gian và rủi roÝ tưởng chung đằng sau mô hình định giá tài sản vốn là các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vốn của mình vào bất cứ tài sản gì thì cũng được bù đắp lại theo hai cách: giá trị tiền tệ theo thời gian và rủi ro...

  pdf14p tab_12 29-07-2013 75 12   Download

 • Nội dung chính của bài giảng chương 5 là: Giá trị doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp, các phương pháp chủ yếu định giá doanh nghiệp, quy trình định giá doanh nghiệp, giá trị doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 61 7   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mô hình định giá tài sản nhằm trình bày về các lý thuyết về mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), những giả thuyết về tâm lý của các nhà đầu tư, một nguyên tắc trong việc lựa chọn các phương án đầu tư, giả thuyết về thị trường vốn, giả thuyết kỳ vọng đồng nhất.

  pdf25p orange_12 05-06-2014 397 55   Download

 • Phần 1 của bài giảng Định giá bất động sản trình bày các nguyên lý thẩm định giá. Nội dung của phần này gồm: Khái niệm, luật giá – vai trò quản lý giá của nhà nước, phân loại tài sản, mục đích thẩm định giá, tiêu chuẩn thẩm định giá, cơ sở giá trị, điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định giá. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt những nội dung chi tiết.

  pdf50p nganga_09 16-10-2015 175 60   Download

 • Chương 8: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) thuộc Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư trang bị cho người tham khảo các kiến thức về các giả định của CAPM, quan hệ lợi suất dự tính - beta, đường đặc trưng chứng khoán, CAPM dưới dạng đồ thị.

  ppt15p nhihoangpham 12-01-2015 199 45   Download

 • Bài giảng Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá/định giá tài sản giới thiệu với người học về hoạt động thẩm định giá/định giá tài sản, hệ thống TCTĐG Việt Nam (đã ban hành), ba phương pháp thẩm định giá chính và kinh nghiệm trong công tác TĐG một số nước.

  ppt51p makhala111 24-10-2014 155 32   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 3 "Rủi ro, tỷ suất sinh lời và mô hình định giá tài sản vốn" trong bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp dưới đây để nắm bắt được khái niệm rủi ro và tỷ suất sinh lời, đo lường rủi ro của từng khoản đầu tư riêng biệt, danh mục đầu tư và rủi ro của danh mục đầu tư. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

  pdf19p nguyendoduy2409 25-09-2015 149 33   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Mô hình định giá tài sản vốn CAPM" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lý thuyết lựa chọn danh mục Markowitz, mô hình CAPM, mô hình nhân tố và lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá APT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf52p doinhugiobay_15 25-02-2016 147 24   Download

 • Bài giảng Thẩm định giá tài sản - Chương 1 giới thiệu tổng quan về thẩm định giá tài sản. Sau khi học xong chương này, sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để: Xây dựng được quy trình định giá, vận dụng được các cách tiếp cận và các phương pháp định giá cho từng trường hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf131p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 97 25   Download

 • Bài giảng Thẩm định giá tài sản - Chương 3 trình này những nội dung liên quan đến thẩm định giá máy móc thiết bị. Sau khi học xong bài này, sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để: Phân tích tình huống, lựa chọn phương pháp thích hợp và tiến hành định giá máy móc thiết bị; xây dưng được kế hoạch định giá máy móc thiết bị; lập được báo cáo thẩm định giá máy móc thiết bị.

  pdf104p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 108 19   Download

 • Chương 2 của bài giảng Thẩm định giá tài sản trang bị cho người học những hiểu biết về thẩm định giá bất động sản (BĐS). Những nội dung cần nắm trong chương này gồm có: Đặc điểm bất động sản và thị trường BĐS, các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị BĐS, nội dung quy trình thẩm định giá BĐS, thu thập và phân tích số liệu, áp dụng các phương pháp thẩm định giá. Mời các

  pdf197p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 78 17   Download

 • Bài giảng Định giá và chuyển nhượng thương hiệu: Chương 1 trình bày các nội dung chính được trình bày như sau: Tiếp cận về tài sản vô hình của doanh nghiệp, các yếu tố tạo nên tài sản vô hình, vai trò của tài sản vô hình trong sự phát triển doanh nghiệp,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 108 11   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu nền kinh tế với hai tài sản rủi ro; danh mục thị trường; chia tách rủi ro tổng cộng của danh mục thị trường;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài giảng 11: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)".

  pdf10p hera_01 06-04-2016 48 5   Download

 • Bài giảng Định giá và chuyển nhượng thương hiệu: Chương 3 gồm các nội dung chính được trình bày sau: Khái niệm định giá thương hiệu, sự cần thiết định giá thương hiệu nói riêng và tài sản vô hình nói chung trong doanh nghiệp,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 119 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Định giá tài sản
p_strCode=baigiangdinhgiataisan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2