intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng hàng tồn kho

Xem 1-20 trên 279 kết quả Bài giảng hàng tồn kho
 • Là những tài sản: • (a) Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường; • (b) Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang; • (c) Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ. 3 Khoản mục hàng tồn kho • • • • • • • • • - TK 151 - Hàng mua đang đi đường; - TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu; -

  pdf12p coc_xanh 18-01-2013 190 31   Download

 • 1.1. Lý do chọn đề tài Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào, để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường và liên tục thì điều đòi hỏi một lượng hàng tồn kho nhất định. Bởi tồn kho được xem như là “miếng đệm an toàn” giữa cung ứng và sản xuất.

  doc63p dinhthao00 10-06-2011 1277 582   Download

 • Bài giảng Mô hình quản lý hàng tồn kho trình bày một số nội dung như: Khái niệm về dự trử (tồn kho), lợi ích của việc tồn kho, sự cần thiết phải quản lý tồn kho, một số khái niệm sử dụng trong mô hình quản lý hàng tồn kho,…và một số nội dung khác, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p nganga_00 28-08-2015 475 82   Download

 • Nội dung của chương 4 Quản trị hàng tồn kho thuộc bài giảng Quản trị sản xuất trình bày về khái niệm - các chi phí về hàng tồn kho, phân loại hàng tồn kho theo hình thái vật chất cụ thể, phân loại theo nguồn gốc hàng tồn kho, phân loại theo quá trình sử dụng hàng tồn kho.

  pdf63p thick_12 14-07-2014 321 68   Download

 • Mục tiêu bài học: Trình bày được khái niệm hàng tồn kho, tại sao doanh nghiệp cần thiết phải quản trị hàng tồn kho, trình bày các chi phí liên quan đến việc quản trị hàng tồn kho gồm những chi phí nào, trình bày những kỹ thuật quản trị hàng tồn kho nào?

  pdf19p nguyenhaisu 27-08-2017 521 50   Download

 • Cùng tìm hiểu mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ HTK-CP-GT; khảo sát về kiểm soát nội bộ đối với chu kỳ HTK-CP-GT;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 4 - Kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho và chi phí". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf48p huyenngoc0628 02-11-2015 258 46   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong nội dung này, người học có thể: ▫ Giải thích được những khái niệm và yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán hàng tồn kho. ▫ Nhận diện và xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán. ▫ Tổ chức và thực hiện được các chứng từ , sổ chi tiết và sổ tổng hợp liên quan đến kế toán hàng tồn kho

  pdf27p thjennenhox 28-08-2013 369 40   Download

 • Hàng tồn kho là: Những tài sản được giữ để bán trong kỳ sản xuất - kinh doanh bình thường; Đang trong quá trình sản xuất - kinh doanh dở dang; Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất - kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.

  ppt21p lotus_123 09-12-2012 215 32   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3: Kế toán hàng tồn kho trình bày định nghĩa hàng tồn kho, vai trò của hàng tồn kho, quản lý hàng tồn kho, phương pháp ghi sổ hàng tồn kho, xác định giá trị hàng tồn kho, hàng tồn kho trình bày trên bảng cân đối kế toán.

  pdf103p wide_12 28-07-2014 154 31   Download

 • Mục tiêu bài học Kế toán hàng tồn kho: giúp người đọc nắm được những vấn đề cơ bản trong hạch toán hàng tồn kho. Các nguyên tác hạch toán, nguyên tắc xác định gái trị hàng tồn kho.

  doc47p nhuquynh252 04-03-2014 132 25   Download

 • Mục tiêu của chương trình này nhằm giới thiệu quy trình kiểm toán một khoản mục và giúp các bạn hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của hàng tồn kho.

  pdf47p six_12 13-03-2014 108 25   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Kiểm toán hàng tồn kho nhằm giới thiệu quy trình kiểm toán một khoản mục. Giúp người học hệ thống hóa và vận dụng những kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của hàng tồn kho.

  pdf14p xuanlan_12 24-04-2014 158 24   Download

 • Bài giảng Lý thuyết kế toán chủ đề 7: Kế toán hàng tồn kho và giá vốn bán hàng trình bày khái niệm và phân loại hàng tồn kho, tính giá hàng xuất kho, kế toán kiểm kê và dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán chi tiết hàng tồn kho, trình bày báo cáo tài chính và phân tích hàng tồn kho. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

  pdf0p phuongpham357 21-07-2014 208 19   Download

 • Bài giảng "Quản trị sản xuất và dịch vụ - Chương 8: Quản trị hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề liên quan đến quản trị hàng tồn kho, những mô hình hàng tồn kho; đo lường đánh giá hiệu quả hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p bautroibinhyen14 16-01-2017 125 18   Download

 • Bài giảng Kế toán hàng tồn kho nhằm mục tiêu giúp sinh viên hiểu và xác định đúng đối tượng hàng tồn kho, thông tin về hàng tồn kho trên báo cáo tài chính, tính giá ghi nhận hàng tồn kho.

  pdf70p top_12 19-04-2014 126 17   Download

 • Mời các bạn đón đọc Bài giảng Kế toán doanh nghiệp - Chương 7: Kế toán hàng tồn kho trình bày các kiến thức về kế toán nguyên vật liệu, phương pháp hạch toán nguyên vật liệu, tính giá nguyên vật liệu, kế toán công cụ dụng cụ. Tham khảo tài liệu này để quá trình học tập và giảng dạy được tốt hơn.

  pdf34p nhihoangpham 08-09-2014 479 16   Download

 • Bài giảng Chương 3.1: Kế toán hàng tồn kho trình bày những khái niệm và nguyên tắc cơ bản của kế toán hàng tồn kho như khái niệm hàng tồn kho, vai trò hàng tồn kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho, ghi nhận hàng tồn kho và các nội dung khác.

  pdf34p hoa_khoai91 12-06-2014 185 15   Download

 • Mục đích của bài giảng "Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 4: Kiểm toán hàng tồn kho" là giới thiệu quy trình kiểm toán một khoản mục; giúp người học hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf47p bautroibinhyen11 25-12-2016 122 19   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong chương 3 Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng Kế toán tài chính sinh viên có kiến thức về khái niệm và cách thức phân loại HTK, nắm được các thủ tục kiểm soát nội bộ HTK, nắm được cách thức tổ chức kế toán HTK, trình bày thông tin về HTK trên báo cáo tài chính, hiểu được cách thức sử dụng thông tin về HTK trong phân tích để ra quyết định kinh tế.

  pdf21p wide_12 30-07-2014 177 14   Download

 • Cùng tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến kế toán hàng tồn kho; chức năng của chu trình hàng tồn kho; đánh giá trọng yếu và rủi ro tiềm tàng đối với hàng tồn kho; các thủ tục và thử nghiệm kiểm soát;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 6: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt49p ngochuyen1234567 30-10-2015 117 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng hàng tồn kho
p_strCode=baigianghangtonkho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2