Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng hàng tồn kho

Xem 1-20 trên 310 kết quả Bài giảng hàng tồn kho
 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 Kế toán các hoạt động thương mại, với mục tiêu nhằm giúp các bạn mô tả hoạt động thương mại và hệ thống hàng tồn kho; Ghi chép nghiệp vụ mua hàng theo hệ thống kê khai thường xuyên; Ghi chép nghiệp vụ bán hàng theo hệ thống kê khai thường xuyên; Áp dụng các bước trong chu trình kế toán cho công ty thương mại; Lập báo cáo tài chính cho công ty thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p matroicon2510 30-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 Hàng tồn kho, với mục tiêu nhằm giúp các bạn thảo luận cách phân loại và xác định hàng tồn kho; Áp dụng các phương pháp dòng giá trị của hàng tồn kho và ảnh hưởng tài chính của chúng; Chỉ ra ảnh hưởng của các sai sót hàng tồn kho đến báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p matroicon2510 30-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc kế toán nguyên vật liệu; Nguyên tắc kế toán công cụ dụng cụ; Nguyên tắc Kế toán sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p trangvang0906 25-11-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 3: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm bảng cân đối kế toán; Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán; Căn cứ lập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p trangvang0906 25-11-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày đặc điểm kế toán trong hoạt động kinh doanh thương mại; Giải thích cách thức xử lý kế toán các hoạt động mua, bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; Ghi nhận, đánh giá và trình bày hàng tồn kho và nợ phải thu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt58p trangvang0906 25-11-2022 2 1   Download

 • Tập bài giảng Kế toán Hành chính sự nghiệp được biên soạn làm 10 chương: Chương 1: Nội dung và công tác kế toán tại đơn vị HCSN; Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền; Chương 3: Kế toán hàng tồn kho; Chương 4: Kế toán đầu tư tài chính; Chương 5: Kế toán tài sản cố định; Chương 6: Kế toán thanh toán; Chương 7: Kế toán Nguồn kinh phí; Chương 8: Kế toán các khoản thu; Chương 9: Kế toán các khoản chi; Chương 10: Báo cáo tài chính.

  pdf209p runordie8 07-10-2022 8 3   Download

 • Bài giảng "Quản trị sản xuất" cung cấp cho học viên những nội dung về: quản trị sản xuất và dịch vụ; dự báo trong quản trị sản xuất; quản trị tồn kho; hoạch định nhu cầu vật tư; hoạch định các nguồn lực trong doanh nghiệp; hoạch định lịch trình sản xuất; lý thuyết xếp hàng và ứng dụng trong các doanh nghiệp dịch vụ; lựa chọn địa điểm của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf104p tieuduongchi 24-10-2022 7 1   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán báo cáo tài chính" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát kiểm toán báo cáo tài chính; kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền; kiểm toán chu kỳ mua vào thanh toán; kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho và chi phí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p duonghanthienbang 05-10-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Yêu cầu quản lý hàng tồn kho và nhiệm vụ kế toán; quy định kế toán hàng tồn kho; phương pháp kế toán hàng tồn kho;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p hidetoshidekisugi 15-06-2022 15 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể tạo cấu trúc các sổ chi tiết và sổ cái; ứng dụng các hàm trong excel để truy xuất dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p dongcoxanh25 22-06-2022 46 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập bảng tổng hợp chi tiết công nợ; Lập bảng tổng hợp hàng tồn kho; Lập bảng cân đối tài khoản cấp 1, cấp 3. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p dongcoxanh25 22-06-2022 41 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: yêu cầu quản lý và qui định kế toán hàng tồn kho; nhiệm vụ kế toán; phương pháp kế toán hàng tồn kho; kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p hidetoshidekisugi 15-06-2022 36 1   Download

 • Bài giảng Kế toán quốc tế - Chương 4: Chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế về tài sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức gồm: chuẩn mực kế toán về hàng tồn kho; chuẩn mực kế toán về tài sản cố định; chuẩn mực kế toán về đầu tư tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p charaznable 06-06-2022 17 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 3: Hệ thống thông tin kế toán hàng tồn kho. Chương cung cấp cho học viên những kiến thức: tổng quan về chu trình kế toán hàng tồn kho; thu thập dữ liệu hàng tồn kho; xử lý thông tin hàng tồn kho; cung cấp thông tin hàng tồn kho; kiểm soát hệ thống thông tin kế toán hàng tồn kho;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p charaznable 06-06-2022 14 2   Download

 • Bài giảng Chuẩn mực kế toán công quốc tế - Chương 2: Chuẩn mực kế toán công về tài sản và đầu tư. Chương này có nội dung trình bày: chuẩn mực kế toán về bất động sản, nhà xưởng và máy móc thiết bị; chuẩn mực kế toán về hàng tồn kho; chuẩn mực kế toán về các khoản đầu tư tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf40p charaznable 06-06-2022 20 2   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết, người viết phân tích một số ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong các giờ dạy, hồ sơ chuyên môn của giảng viên, giáo viên, đơn vị thông qua kết quả thanh tra chuyên môn hàng năm. Từ đó, khuyến cáo giảng viên, giáo viên phát huy những ưu điểm đạt được và đề ra một số biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

  pdf11p vilouispasteur 03-03-2022 27 2   Download

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán: Bài 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được mục tiêu và nguyên tắc tổ chức kế toán hàng tồn kho và thanh toán với người bán. Xác định được cách thức lập và luân chuyển chứng từ về hàng tồn kho và thanh toán với người bán. Xác định được cách thức ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp đối với hàng tồn kho và thanh toán với người bán.

  pdf52p hoaanhdao709 19-01-2022 16 3   Download

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.1: Kiểm toán hàng tồn kho (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về nội dung và đặc điểm hàng tồn kho; mục tiêu kiểm toán; kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng và thanh toán; các thủ tục kiểm toán thường áp dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt37p tanmocphong 19-01-2022 29 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 5: Tính giá một số đối tượng kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: tầm quan trọng của việc tính giá một số đối tượng kế toán và một số quy định liên quan; tính giá tài sản cố định; tính giá hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p hoaanhdao709 19-01-2022 24 1   Download

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 8: Quản trị hàng tồn kho, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàng tồn kho, vai trò của hàng tồn kho; Các loại chi phí dự trữ (tồn kho); Kỹ thuật phân tích ABC trong trong phân loại dự trữ; Các mô hình dự trữ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p tomjerry009 11-12-2021 28 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng hàng tồn kho
p_strCode=baigianghangtonkho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2