intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng kinh doanh thương mại

Xem 1-20 trên 1115 kết quả Bài giảng kinh doanh thương mại
 • Nối tiếp chương 3 (phần 1), phần 2 của bộ bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử giới thiệu về mô hình kinh doanh, các yếu tố cơ bản của mô hình kinh doanh, các mô hình kinh doanh cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p huyenhuyen0827 22-03-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh thương mại điện tử: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về khởi sự kinh doanh thương mại điện tử; lợi ích và rủi ro của việc khởi sự kinh doanh; nhận diện cơ hội kinh doanh và hình thành ý tưởng kinh doanh; đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; mô tả ý tưởng kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p chenlinong_0310 23-02-2022 12 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Khởi sự kinh doanh thương mại điện tử: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử; cấu trúc điển hình của một bản kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử; nội dung bản kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử; triển khai hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; tạo lập doanh nghiệp thương mại điện tử; triển khai hoạt động kinh doanh thương mại điện tử;...

  pdf68p chenlinong_0310 23-02-2022 29 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Luật kinh doanh (2015): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về pháp luật về đầu tư; hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài; pháp luật về hợp đồng; giao kết hợp đồng; pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh; giải quyết tranh chấp kinh doanh tại trọng tài thương mại; pháp luật về phá sản; đơn và thụ ý đơn yêu cầu ở thủ tục phá sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf148p chenlinong_0310 23-02-2022 11 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Internet và ứng dụng trong kinh doanh: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về các ứng dụng trong kinh doanh; vai trò của Website đối với doanh nghiệp; tiêu chuẩn đánh giá Website thông thường và Website thương mại điện tử; an toàn mạng và an toàn thông tin cá nhân; các phương thức tấn công mạng phổ biến; các biện pháp bảo đảm an ninh mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p chenlinong_0310 23-02-2022 12 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về quản trị dự trữ hàng hóa của doanh nghiệp thương mại; quản trị bán hàng của doanh nghiệp thương mại; quản trị dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp thương mại; kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p chenlinong_0310 23-02-2022 10 6   Download

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về kinh doanh thương mại; tổ chức bộ máy của doanh nghiệp thương mại; thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại; quản trị tạo nguồn và mua hàng của doanh nghiệp thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p chenlinong_0310 23-02-2022 11 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Kế toàn tài chính 3: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả trong các doanh nghiệp xây lắp và thương mại; kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh thương mại; báo cáo tài chính doanh nghiệp; một số quy định chung về báo cáo tài chính doanh nghiệp; lập Bảng cân đối kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf133p chenlinong_0310 23-02-2022 10 1   Download

 • "Bài giảng Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến: Phần 1 - TS. Trần Thị Thập" có nội dung trình bày tổng quan về quản trị bán lẻ; mô hình kinh doanh bán lẻ và các loại hình kinh doanh bán lẻ; quản trị hoạt động thương mại bán lẻ; bán lẻ trực tuyến; đặc điểm của bán lẻ trực tuyến; các mô hình bán lẻ trực tuyến; quy trình bán lẻ trực tuyến; phối thức bán lẻ trực tuyến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p chenlinong_0310 23-02-2022 4 3   Download

 • "Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về thương mại điện tử; đặc điểm và phân loại thương mại điện tử; sự phát triển của thương mại điện tử và ảnh hưởng của thương mại điện tử đến các lĩnh vực khác; các mô hình kinh doanh thương mại điện tử; giao dịch điện tử; hợp đồng điện tử; thanh toán điện tử; chữ ký số và chứng thực chữ ký số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p chenlinong_0310 23-02-2022 14 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về marketing điện tử; marketing qua phương tiện truyền thông xã hội (Social media); tổng quan về an toàn thông tin và an toàn thông tin trong thương mại điện tử; rủi ro từ các hành vi tấn công mạng trong thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp; các vấn đề về pháp luật, đạo đức và xã hội của thương mại điện tử;...

  pdf87p chenlinong_0310 23-02-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Bán lẻ trực tuyến: Phần 1 trình bày tổng quan về thương mại bán lẻ và bán lẻ trực tuyến với các nội dung chính sau: Đặc điểm của thương mại bán lẻ; Mô hình kinh doanh bán lẻ và các loại hình kinh doanh bán lẻ; Vai trò của thương mại bán lẻ; Ngành kinh doanh bán lẻ; Các hoạt động bán lẻ trực tuyến cơ bản của một doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf53p chenlinong_0310 23-02-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ thương mại: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kinh doanh thương mại; Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp thương mại; Tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại; Dự trữ hàng hóa ở doanh nghiệp thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p chenlinong_0310 23-02-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ thương mại: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Bán hàng ở doanh nghiệp thương mại; Dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp thương mại; Xúc tiến bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại; Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu ở doanh nghiệp thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p chenlinong_0310 23-02-2022 3 1   Download

 • Mục đích của chương 3 là giúp người học hiểu biết về động thái phát triển của các lĩnh vực thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế. Biết cách vận dụng sự vận động của các lĩnh vực này có ảnh hưởng như thế nào đến các DN KDQT trong việc lựa chọn thị trường, chiến lược, phương thức thâm nhập và tổ chức quản trị các chức năng kinh doanh.

  pdf46p hoathachthao090 25-02-2022 5 3   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được khái niệm ngân hàng thương mại, phân biệt được sự khác nhau giữa ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng khác. Phân tích được chức năng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế, phân loại được các loại hình ngân hàng trong nền kinh tế

  pdf29p hoaanhdao709 19-01-2022 45 4   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 6 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm ngoại hối, ngoại tệ, tỷ giá hối đoái, phương thức yết tỷ giá, cách xác định tỷ giá chéo. Trình bày được các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng thương mại: giao dịch giao ngay, phái sinh (Forward, Future, Swap, Option).

  pdf26p hoaanhdao709 19-01-2022 60 3   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 7 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các dịch vụ khác Ngân hàng thương mại cung cấp cho đối tượng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. Trình bày được những lợi ích dịch vụ mang lại đối với khách hàng.

  pdf14p hoaanhdao709 19-01-2022 42 3   Download

 • Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 6 Pháp luật về xúc tiến thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm xúc tiến thương mại; nguyên tắc khuyến mại; các hình thức khuyến mại; các hình thức khuyến mại bị cấm; kinh doanh dịch vụ khuyến mại; quảng cáo thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p hoaanhdao709 19-01-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tổng quát về thanh toán quốc tế; Thị trường hối đoái; Thương mại quốc tế và bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf318p tomjerry009 11-12-2021 18 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng kinh doanh thương mại
p_strCode=baigiangkinhdoanhthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2