intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Pháp luật về đầu tư

Xem 1-20 trên 169 kết quả Bài giảng Pháp luật về đầu tư
 • Bài giảng Pháp luật kinh tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân; pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; pháp luật về hợp đồng kinh tế; pháp luật về cạnh tranh; pháp luật về phá sản doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p trangcam0906 12-12-2022 17 2   Download

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật - Chương 2: Nhà nước và pháp luật phong kiến Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhà nước và pháp luật giai đoạn đấu tranh chống đồng hóa của phong kiến Trung Quốc; luật lệ của chính quyền đô hộ ở Âu Lạc; chính quyền độc lập tự chủ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hidetoshidekisugi 15-06-2022 36 4   Download

 • Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 1: Tổng quan về quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bất động sản; khái luận về quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hidetoshidekisugi 16-06-2022 19 6   Download

 • Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 3: Định giá bất động sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: định giá bất động sản; các phương pháp định giá bất động sản; quy định pháp luật về hoạt động định giá bất động sản tại một số nước trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p hidetoshidekisugi 16-06-2022 38 6   Download

 • Bài giảng Luật Chứng khoán - Chương 3: Quy chế pháp lý về tổ chức và hoạt động của các công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức: khái quát về công ty chứng khoán; pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 15-06-2022 22 2   Download

 • Bài giảng Luật Đầu tư - Chương 2: Các biện pháp bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bảo đảm đầu tư; bảo đảm hoạt động kinh doanh; ưu đãi đầu tư; hỗ trợ đầu tư; ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p hidetoshidekisugi 15-06-2022 15 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Luật kinh doanh (2015): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về pháp luật về đầu tư; hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài; pháp luật về hợp đồng; giao kết hợp đồng; pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh; giải quyết tranh chấp kinh doanh tại trọng tài thương mại; pháp luật về phá sản; đơn và thụ ý đơn yêu cầu ở thủ tục phá sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf148p chenlinong_0310 23-02-2022 29 3   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đề cập đến một số vấn đề cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại, cụ thể là tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh (CN) Tiền Giang, thông qua việc đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của BIDV CN Tiền Giang, tác giả rút ra nhận xét, đánh giá và nêu bật những thành tựu, hạn chế đối với chất lượng tín dụng, đồng thời đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại BIDV CN Tiền Giang trong thời gian tới.

  pdf10p vialexanderfleming 09-02-2022 36 4   Download

 • Bài giảng Luật đầu tư và cạnh tranh: Bài 4 với mục tiêu giúp các bạn có thể liệt kê được các quy định của pháp luật về các biện pháp đảm bảo, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Phân tích, đánh giá được các ưu đãi, đảm bảo, hỗ trợ đầu tư đến hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư. Chỉ ra được nội dung cơ bản của các biện pháp bảo đảm, hỗ trợ, ưu đãi đầu tư.

  pdf26p hoaanhdao709 19-01-2022 18 0   Download

 • Bài giảng Luật đầu tư và cạnh tranh: Bài 5 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được bản chất của cạnh tranh. Chỉ ra được các hình thức tồn tại của cạnh tranh. Phân tích, đánh giá được về sự cần thiết của chính sách cạnh tranh. Xác định được phạm vi, đối tượng điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh. Phân tích được các nguyên tắc của Luật Cạnh tranh.

  pdf22p hoaanhdao709 19-01-2022 24 0   Download

 • Bài giảng Luật đầu tư và cạnh tranh: Bài 7 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được bản chất của tố tụng cạnh tranh. Xác định được các nguyên tắc cơ bản trong tố tụng cạnh tranh. Trình bày được trình tự tố tụng cạnh tranh.

  pdf17p hoaanhdao709 19-01-2022 14 0   Download

 • Bài giảng Luật đầu tư và cạnh tranh: Bài 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được bản chất của hoạt động đầu tư; Chỉ ra được đặc điểm của từng hình thức đầu tư; Xác định được rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh của pháp luật đầu tư; Đánh giá được cơ bản về hệ thống pháp luật đầu tư.

  pdf18p hoaanhdao709 19-01-2022 16 0   Download

 • Bài giảng Luật đầu tư và cạnh tranh: Bài 2 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày, giải thích được quy định của pháp luật về tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ trong hoạt động đầu tư. Xác định được thủ tục pháp lí liên quan đến hoạt động đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Chỉ ra được các hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

  pdf31p hoaanhdao709 19-01-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Luật tài chính công: Bài 4 Pháp luật về chi ngân sách nhà nước với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa, nội dung, đặc điểm của các nguồn chi của ngân sách nhà nước (chi ngân sách nhà nước thường xuyên và chi ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản). Phân tích được nội dung, cơ sở pháp lý và hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến các nguồn chi của ngân sách nhà nước theo tiêu thức quy trình tổ chức thực hiện chi ngân sách.

  pdf39p hoaanhdao709 19-01-2022 18 0   Download

 • Bài giảng Luật đầu tư: Chương 1 Những vấn đề chung về đầu tư và Luật Đầu tư, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về đầu tư; Điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p caphesuadathemhanh 03-12-2021 27 2   Download

 • Bài giảng Luật đầu tư: Chương 4 Quy chế pháp lý về đầu tư vào khu kinh tế đặc biệt (Sinh viên tự nghiên cứu) giới thiệu về các Khu công nghiệp (Industrial zone); Khu chế xuất (Export processing zone); Khu công nghệ cao (High-tech zone); Khu kinh tế (Economic zone).

  pdf9p caphesuadathemhanh 03-12-2021 20 2   Download

 • Bài giảng Luật đầu tư: Chương 5 Quy chế pháp lý về đầu tư theo hình thức hợp đồng, gồm các nội dung chính như sau: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC); Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf48p caphesuadathemhanh 03-12-2021 25 2   Download

 • Bài giảng Luật chứng khoán cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về thị trường chứng khoán và pháp luật chứng khoán; Pháp luật về chào bán chứng khoán; Pháp luật về tổ chức thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt52p elysale 17-06-2021 49 6   Download

 • Bài viết hướng đến các giải pháp đổi mới sáng tạo và vận dụng kỹ năng giảng dạy cần thiết nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn về kế toán và kiến thức về Thuế trong hạch toán kế toán. Từ đó nhằm nâng cao chất lượng sinh viên sau khi ra trường; Góp phần giải quyết công việc đầu ra cho sinh viên; Rút ngắn khoảng cách về kiến thức lý thuyết trong đào tạo và giảng dạy với thực tế diễn ra tại các doanh nghiệp;...

  pdf5p vichaeng2711 04-05-2021 37 0   Download

 • Trong những năm qua, hoạt động vi phạm quy chế khu vực biên giới (KVBG) do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang quản lý có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là các hoạt động vi phạm chủ quyền, vượt biên trái phép, buôn lậu qua biên giới... BĐBP tỉnh Hà Giang đã tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ nhằm đấu tranh phòng, chống hoạt động vi phạm quy chế KVBG, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở KVBG.

  pdf6p vianthony2711 16-04-2021 31 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Pháp luật về đầu tư
p_strCode=baigiangphapluatvedautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2