intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh

Xem 1-20 trên 23 kết quả Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh
 • Chương 3: Quản trị các hoạt động logistics hỗ trợ thuộc bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh trình bày nội dung về quản trị mua trong các doanh nghiệp, quản trị kho, bao bì và dòng Logistics ngược, hệ thống thông tin Logistics. Mời các bạn tham khảo.

  ppt26p lamtran89 11-07-2014 216 84   Download

 • Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh trình chương 1: Tổng quan môn học Quản trị Logistics kinh doanh trình bày nội dung về sự phát triển Logistics kinh doanh, mô hình quản trị logisticscơ bản, mục tiêu quản trị logistics, các hoạt động logistics chức năng. Mời các bạn tham khảo.

  ppt34p lamtran89 11-07-2014 221 77   Download

 • Dưới đây là bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh chương : Quản trị các hoạt động logistics cơ bản trình bày nội dung về dịch vụ khách hàng, quản trị dự trữ, quản trị vận chuyển, các yếu tố tác động đến chi phí vận chuyển, đặc trưng của vận chuyển hàng hóa,... Tham khảo tài liệu này để hiểu rõ hơn chi tiết môn học.

  ppt84p lamtran89 11-07-2014 212 71   Download

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh chương 4: Tổ chức và kiểm soát logistics trình bày khái quát về các tổ chức hoạt động logistics, kiểm soát hoạt động logistics, mô hình tổ chức logistics, sự phát triển của tổ chức logistics, các chỉ tiêu đo lường. Mời các bạn sinh viên và qúy thầy cô hãy tham khảo tài liệu này để quá trình học tập và giảng dạy được tốt hơn.

  ppt28p lamtran89 11-07-2014 208 63   Download

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh trình bày các nội dung chính như sau: Khái quát về quản trị Logistics kinh doanh, mạng lưới tài sản và HTTT Logistics, tổ chức thực hiện và kiểm soát Logistics,...

  pdf132p cobematxanh 01-12-2017 229 37   Download

 • Chương 4 của bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh trình bày về tổ chức và kiểm soát hoạt động Logistics. Chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Tổ chức hoạt động Logistics, kiểm soát hoạt động Logistics,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt28p namthangtinhlang_00 29-10-2015 90 22   Download

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 1: Tổng quan học phần Quản trị Logistics kinh doanh trình bày các nội dung: Tổng quan về Logistics kinh doanh; nội dung cơ bản của quản trị Logistics kinh doanh; đối tượng, nội dung và phương pháp môn học. Mời tham khảo.

  ppt34p namthangtinhlang_00 29-10-2015 76 20   Download

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 2: Quản trị các hoạt động Logistics cơ bản gồm có các nội dung như: Dịch vụ khách hàng, quản trị vận chuyển hàng hóa, quản trị dự trữ hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt84p namthangtinhlang_00 29-10-2015 122 38   Download

 • Chương 3 trình bày về quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ. Chương này giúp người học nắm bắt được các kiến thức như: quản trị mua trong các doanh nghiệp, quản trị kho, bao bì và dòng Logistics ngược, hệ thống thông tin Logistics,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt26p namthangtinhlang_00 29-10-2015 71 23   Download

 • Bài giảng "Quản trị Logistics - Chương 4: Quản trị vận tải" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về vận tải, vận tải trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, các phương thức vận tải, vận tải bằng đường bộ, chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường biển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf46p doinhugiobay_08 23-12-2015 122 54   Download

 • Nội dung Bài giảng Lean và Six - Sigma nhằm tìm hiểu về đầu tiên hãy tìm hiểu Lean là gì? Six Sigma là gì? Hoặc thế nào là Lean và Six - Sigma, thế nào là Lean Six-Sigam? Lean và Six Sigma là hai hệ thống quản lý. Hệ thống này sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để cải thiện hiệu quả hoạt động. Khi được sử dụng một cách hợp lý, hệ thống này sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động cũng như kết quả kinh doanh.

  pdf50p acc_12 04-04-2014 430 185   Download

 • Chương 1 - Tổng quan về quản trị kênh phân phối. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Đối tượng, nội dung và phương pháp; khái niệm, vai trò và chức năng kênh phân phối; mục tiêu và mô hình quản trị kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p tieu_vu02 02-06-2018 18 2   Download

 • Chương 4 - Quản trị các loại hình kênh phân phối đặc thù. Nội dung trình bày trong chương này gồm có:

  pdf31p tieu_vu02 02-06-2018 7 0   Download

 • Hậu cần kinh doanh (logistic): bao hàm mọi hoạt động liên quan đến đến việc đảm bảo các nguồn lực đầu vào như: vật tư; nguyên liệu; hàng hóa... Hậu cần kinh doanh nhà hàng là hoạt động nhằm đảm bảo đầy đủ

  pdf62p doremon_12 19-12-2013 105 24   Download

 • Nội dung của Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 Chiến lược phân phối sản phẩm toàn cầu & logistics nhằm trình bày về những nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống phân phối sản phẩm toàn cầu. Kênh phân phối toàn cầu, logistics và quản trị chuổi cung ứng toàn cầu.

  pdf9p red_12 15-05-2014 49 8   Download

 • Chương 2: Quy hoạch mạng lưới. Nội dung chính: Vai trò và các loại hình cơ sở logistics KDTM; Các quy luật phát triển mạng lưới; Quy hoạch hệ thống kho hàng hóa; Quy hoạch các cơ sở cửa hàng bán lẻ.Tổng quan Logistics KDTM. Nội dung: Giới thiệu Logistics KD (Tư tưởng, lịch sử, khái niệm, bản chất); Nội dung hoạt động Logistics; Mục tiêu - nhiệm vụ; Tối ưu hóa dịch vụ Logistics; Đối...

  pdf31p long32 21-10-2010 515 225   Download

 • Bài giảng môn Logistics trình bày về khái niệm về nội dung của Logistics, xác định nhà cung cấp, phương pháp đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, phương pháp AHP trong việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, kho hàng và bài toán phân bổ hệ thống kho...

  pdf54p narrow_12 17-07-2014 224 80   Download

 • Chương 6 - Bán hàng cá nhân và quản trị lực lượng bán hàng quốc tế. Những nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Khái quát về bán hàng cá nhân, quy trình bán hàng cá nhân quốc tế, quản trị lực lượng bán hàng quốc tế.

  pdf10p tieu_vu02 02-06-2018 16 3   Download

 • Chương 2 - Thiết kế kênh phân phối. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, yêu cầu và quy trình thiết kế kênh phân phối; phân tích các biến số ảnh hưởng và xác lập mục tiêu kênh phân phối; phát triển các phương án kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p tieu_vu02 02-06-2018 14 4   Download

 • Chương 3 - Vận hành và kiểm soát kênh phân phối. Nội dung trình bày trong chương này gồm có:

  pdf10p tieu_vu02 02-06-2018 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh
p_strCode=baigiangquantrilogisticskinhdoanh

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản