intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực bài 2

Xem 1-20 trên 65 kết quả Bài giảng quản trị nguồn nhân lực bài 2
 • "Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Bài 2: Hoạch định nguồn nhân lực" giúp sinh viên nắm khái niệm, vai trò và giải thích được lý do tại sao cần phải hoạch định nguồn nhân lực; mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; các bước trong tiến trình hoạch định nguồn nhân lực. Đánh giá khái quát mức độ phối hợp giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược quản trị nguồn nhân lực.

  pdf22p kethamoi10 22-01-2021 37 9   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 Chiến lược và hoạch định nguồn nhân lực nhằm trình bày về: chiến lược nhân sự và quá trình hoạch định nguồn nhân lực. Chiến lược nhân sự là sự tích hợp các chính sách và hoạt động quản trị nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh.

  pdf22p vespa_12 14-04-2014 148 36   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 Phân tích công việc giúp nắm được công việc, hiểu về thực chất của phân tích công việc, mục đích của phân tích công việc, các ứng dụng của phân tích công việc...Giúp bạn có tài liệu tham khảo chất lượng để học tốt môn Quản trị nguồn nhân lực.

  ppt43p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 128 30   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Tuyển dụng nhằm trình bày về khái niệm, mô hình và quy trình tuyển dụng, quy trình tuyển dụng, nguồn tuyển dụng, phương pháp tuyển dụng, hiệu quả các phương pháp tuyển dụng, các hình thức tuyển dụng.

  pdf20p narrow_12 17-07-2014 161 26   Download

 • Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Phân tích, thiết kế công việc" giúp người học hiểu khái niệm phân tích và thiết kế công việc, nắm được quy trình phân tích và thiết kế công việc, biết các tài liệu liên quan đến vị trí, công việc cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt13p bautroibinhyen27 09-05-2017 164 20   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - Tuyển dụng nhân sự trình bày khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự, các nguồn tuyển dụng nhân sự, các bước tuyển dụng nhân sự.

  pdf31p lamquangngoc2012 29-07-2014 236 20   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 phân tích thiết  kế công việc do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn với mục tiêu như sau: Nắm được hai vấn đề cơ bản vừa có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động của quản trị nhân lực trong doanh nghiệp, đó là thiết kế và phân tích công việc. Thiết kế công việc trong nhiều trường hợp không phải là nhiệm vụ trực tiếp của phòng nhân sự, song họ luôn có những đóng góp quan trọng vào lĩnh vực này.

  ppt46p chuakieudam 14-08-2017 116 21   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2 gồm có ba chương trình bày những nội dung về tạo động lực trong lao động; đào tạo và phát triển nhân lực; đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt56p cocacola_02 03-10-2015 95 16   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Phân tích thiết kế công việc được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể nắm vững khái niệm phân tích và thiết kế công việc, nắm được quy trình phân tích và thiết kế công việc, tài liệu liên quan đến vị trí, công việc cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt12p vixuka2711 13-06-2019 63 15   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2 gồm nội dung chương 3, chương 4 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày về bố trí và sử dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nhân sự. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 2 tài liệu.

  pdf18p hoa_lan91 12-06-2014 89 10   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực, quá trình hoạch định nguồn nhân lực, phân tích môi trường kinh doanh, xác định mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp, mức độ phối hợp giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược quản trị nguồn nhân lực,...

  ppt13p sangbanmai_0906 15-01-2018 53 6   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức về hoạch định nguồn nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và vai trò của hoạch định nguồn nhân lực, các bước hoạch định nguồn nhân lực và phân tích GAP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf32p kimngan29092009 15-10-2018 75 6   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 do ThS. Trần Quang Cảnh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm, vai trò của hoạch định nguồn nhân lực, các bước thực hiện hoạch định nguồn nhân lực.

  pdf4p kieuvinha321 13-09-2018 41 5   Download

 • Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Hoạch định nguồn nhân lực" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vai trò của hoạch định nguồn nhân lực là gì, phân tích xu hướng phát triển và những thách thức trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, lập kế hoạch nguồn nhân lực,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p doinhugiobay_17 01-03-2016 72 4   Download

 • Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Phân tích, thiết kế công việc" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu khái niệm phân tích và thiết kế công việc, nắm được quy trình phân tích và thiết kế công việc, biết các tài liệu liên quan đến vị trí, công việc cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt12p bautroibinhyen14 16-01-2017 55 4   Download

 • Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Phân tích công việc" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu khái niệm phân tích và thiết kế công việc, nắm được quy trình phân tích và thiết kế công việc, biết các tài liệu liên quan đến vị trí, công việc cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p abcxyz123_10 07-06-2020 25 2   Download

 • "Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2" được biên soạn nhằm tìm hiểu về phân tích công việc, thiết kế công việc. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức, phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

  pdf11p nguathienthan9 07-12-2020 10 1   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Phân tích CV trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm và vai trò của PTCV, các thông tin cần có để PTCV, quy trình thực hiện PTCV, phương pháp thu nhập thông tin, xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn nhân viên.

  pdf36p vimariana2711 21-12-2020 10 0   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2 trình bày những nội dung liên quan đến hoạch định nguồn nhân lực. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, ý nghĩa hoạch định nguồn nhân lực; quá trình hoạch định nguồn nhân lực; chiến lược kinh doanh và chiến lược quản trị nguồn nhân lực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p youcanletgo_02 07-01-2016 99 10   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1 gồm nội dung chương 1 và chương 2 tài liệu. Nội dung phần này trình bày các vấn đề chung về quản trị nguồn nhân lực và tuyển dụng nhân sự. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 1 tài liệu.

  pdf17p hoa_lan91 12-06-2014 79 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng quản trị nguồn nhân lực bài 2
p_strCode=baigiangquantringuonnhanlucbai2

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2