Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính

Xem 1-20 trên 223 kết quả Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính
 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Bài 1 TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo trình bày các kiến thức về rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính. Cùng tham khảo nhé.

  pdf9p hoangquoctrung1991 26-07-2012 809 264   Download

 • "Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính - ThS.Trịnh Thị Phan Lan" trình bày các nội dung như sau: Tổng quan về rủi ro và QTRR, nhận dạng rủi ro, đo lường rủi ro, quản trị Rủi ro, tài trợ rủi ro. Tham khảo để nắm bắt chi tiết bài giảng này nhé.

  ppt31p trang_tc 02-03-2012 440 216   Download

 • "Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính - GV.Nguyễn Thị Tuyết Mai" gồm 6 bài bao gồm các nội dung sau: Nhập môn quản trị rui ro tài chính, hợp đồng tương lai và kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi, các chứng khoán phái sinh khác, mô hình hóa và ứng dụng nâng cao. Mời tham khảo.

  ppt55p page_12 15-08-2013 231 97   Download

 • Bài giảng "Quản trị rủi ro tài chính - Chương 5: Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình nhị phân một thời kỳ, mô hình nhị phân hai thời kỳ, mở dộng mô hình nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p doinhugiobay_07 16-12-2015 52 19   Download

 •  Bài giảng "Quản trị rủi ro tài chính - Chương 2: Cấu trúc thị trường quyền chọn" cung cấp cho người học các kiến thức: Quyền chọn mua, quyền chọn bán, thị trường quyền chọn phi tập trung, các loại quyền chọn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p doinhugiobay_07 16-12-2015 63 16   Download

 •  Bài giảng "Quản trị rủi ro tài chính - Chương 3: Các nguyên lý định giá quyền chọn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khía niệm cơ bản và thuật ngữ, các nguyên tắc định giá quyền chọn mua, các nguyên tắc định giá quyền chọn bán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p doinhugiobay_07 16-12-2015 50 13   Download

 •  Bài giảng "Quản trị rủi ro tài chính - Chương 1: Dẫn luận" cung cấp cho người đọc các kiến thức giúp sinh viên có thể: Làm rõ khái niệm rủi ro tài chính, phân tích những bất ổn trong môi trường tài chính và tác động của chúng đối với các công ty, các công cụ tài chính được sử dụng để cpos thể quản trị rủi ro kiệt quệ tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p doinhugiobay_07 16-12-2015 22 4   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 1 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Nắm vững khái niệm và cách thức đo lường rủi ro, vận dụng kiến thức để nhận dạng rủi ro: tín dụng, lãi suất, tỷ giá.

  pdf4p dolalatien 27-11-2017 13 2   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 2 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Nắm vững khái niệm hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau (tương lai), hợp đồng quyền chọn, vận dụng định giá và sử dụng hợp đồng giao sau, hợp đồng quyền chọn.

  pdf4p dolalatien 27-11-2017 7 2   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 3 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Nắm vững khái niệm và sử dụng hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng giao sau (tương lai), hợp đồng quyền chọn trên thị trường ngoại hối.

  pdf9p dolalatien 27-11-2017 6 2   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 4 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Nắm vững quan hệ giữa rủi ro tín dụng của DN và của NH, vận dụng các giải pháp quản lý rủi ro tín dụng đối với DN và NH để xử lý tình huống minh họa.

  pdf5p dolalatien 27-11-2017 22 2   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 5 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Mục tiêu của quản lý rủi ro lãi suất, Phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro lãi suất trong hoạt động của khách hàng và của ngân hàng, tư vấn cho khách hàng cách thức quản lý rủi ro lãi suất thông qua các công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất của ngân hàng,...

  pdf4p dolalatien 27-11-2017 27 2   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 6 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Sử dụng các giải pháp quản lý rủi ro tỷ giá (sử dụng công cụ phái sinh, giải pháp khác) để quản lý tổn thất giao dịch cho DN, sử dụng các công cụ phát sinh trên thị trường ngoại hối để quản lý tổn thất kinh tế cho doanh nghiệp.

  pdf5p dolalatien 27-11-2017 17 2   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 7 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Phân tích và đo lường rủi ro tỷ giá đối với NHTM, quyết định quản lý rủi ro tỷ giá đ với NHTM, phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng giao dịch cùng thời hạn.

  pdf3p dolalatien 27-11-2017 20 1   Download

 • Nội dung trình bày trong Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Bài 4 Thị trường hoán đổi nhằm trình bày về phân loại và đặc điểm của hợp đồng hoán đổi. Hoán đổi lãi suất, hoán đổi lãi suất Vanilla thuần nhất. Định giá hoán đổi lãi suất. Ứng dụng hoán đổi lãi suất.

  pdf14p red_12 15-05-2014 139 65   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính nhằm làm rõ khái niệm rủi ro kiệt giá tài chính và những nhân tố tác động đến rủi ro kiệt giá tài chính, phân tích những bất ổn trong môi trường tài chính và những bất ổn này sẽ tác động như thế nào đối với các công ty, các công cụ tài chính nào được sử dụng để có thể quản trị rủi ro kiệt giá tài chính...

  pdf49p fast_12 24-06-2014 87 23   Download

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro tài chính giúp bạn nắm bắt khái niệm về hoán đổi, các loại hoán đổi: hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

  ppt42p chocolate_ice 29-07-2010 330 169   Download

 • Nội dung "Bài giảng môn Quản trị rủi ro tài chính: Bài 1 - TS.Nguyễn Khắc Quốc Bảo" giúp bạn nắm vững các kiến thức về rủi ro tài chính, các công cụ quản trị rủi ro tài chính.

  pdf9p muaxuan_102 27-01-2013 230 46   Download

 • Chào mừng các bạn đến với môn học Quản trị rủi ro tài chính của chƣơng trình Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng, Trƣờng đại học Mở TP.HCM, năm học 2013. Với bất kỳ nhà điều hành doanh nghiệp nào, các quyết định đƣợc đƣa ra luôn tiềm ẩn những rủi ro tồn tại phía sau những quyết định đó

  pdf11p online_12 08-11-2013 103 21   Download

 • Quản trị rủi ro tài chính có thể làm tăng giá trị doanh nghiệp thông qua việc làm giảm thuế, giảm chi phí kiệt quệ tài chính (financial distress) và tránh thực hiện các dự án đầu tư lệch lạc (underinvestment)

  ppt6p impossible_1 11-11-2013 96 19   Download

Đồng bộ tài khoản