intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập mở rộng ngữ pháp

Xem 1-20 trên 61 kết quả Bài tập mở rộng ngữ pháp
 • Nội dung tài liệu trình bày các câu hỏi về mở rộng ngữ pháp và nâng cao vốn từ vựng số 1 ( Siêu hay) giúp các bạn ôn tập và củng cố các kiến thức đã học. Mời các bạn tham khảo!

  pdf9p tieuphongthuangan 02-05-2019 31 2   Download

 • 1.1. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức và thống nhất của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là thứ của cải vô giá mà cha ông ta đã sáng tạo, giữ gìn và bảo vệ trong suốt quá trình phát triển lịch sử của đất nƣớc. Vì vậy, nó có vai trò cực kì quan trọng trong đời sống cộng đồng và đời sống của mỗi con ngƣời Việt Nam. Ngày nay, trƣớc những biến đổi to lớn của đất nƣớc, trách nhiệm của mỗi ngƣời dân Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ tri thức là...

  pdf108p cancer23 07-08-2012 299 67   Download

 • Sách bài tập ở mỗi cấp cung cấp một loạt các bài tập để sửa đổi và mở rộng ngữ pháp và từ vựng được bảo hiểm trong Sách của sinh viên, cộng thêm đầu vào liên quan đến nơi thích hợp,Nhằm vào người mới bắt đầu tuyệt đối, tiêu đề này cung cấp một cách tiếp cận theo các bước đo nhằm mục đích để xây dựng cả hai kỹ năng và sự tự tin.

  pdf12p tengteng20 10-01-2012 40 7   Download

 • Bài viết Cải tiến chất lượng dịch tự động bằng giải pháp mở rộng kho ngữ liệu tập trung đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả nhằm cho phép xây dựng được các kho ngữ liệu không chỉ lớn về kích thước, đa dạng về ngôn ngữ mà còn tốt về chất lượng.

  pdf8p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 35 2   Download

 • Mục tiêu đặt ra của luận án: Thứ nhất là mở rộng ĐSGT để làm cơ sở hình thức toán học cho việc sinh lõi của các tập mờ gán cho các từ ngôn ngữ, cụ thể là lõi của tập mờ hình thang và ứng dụng giải bài toán thiết kế tự động cơ sở luật cho hệ phân lớp dựa trên luật ngôn ngữ mờ. Thứ hai là nghiên cứu thiết kế hiệu quả hệ phân lớp dựa trên luật ngôn ngữ mờ với ngữ nghĩa tính toán của từ ngôn ngữ được xác định dựa trên ĐSGT dựa trên kỹ thuật tính toán mềm.

  pdf27p hanh_tv26 03-04-2019 26 0   Download

 • Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 7 Tập 2 dùng cho các giáo viên đang dạy các trường trung học cơ sở tham khảo, tài liệu giới thiệu cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Ngoài ra tài liệu còn mở rộng, bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến bài giảng bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy, cô giáo tham khảo vận dụng tùy theo đối tượng và mục đích...

  pdf274p 326159487 22-05-2012 1118 168   Download

 • Tài liệu " Thiết kế bài giảng tiếng việt 5 " dùng cho các giáo viên đang dạy các trường tiểu học tham khảo, tài liệu giới thiệu cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Ngoài ra tài liệu còn mở rộng, bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến bài giảng bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy, cô giáo tham khảo vận dụng tùy theo đối tượng và mục đích dạy học....

  pdf151p 326159487 23-05-2012 283 64   Download

 • 4. Nghiên cứu về lời giải và mở rộng bài toán: 4.1. Chương trình chỉ xác định được số thỏ trong vòng 45 tháng. 4.2. Về lời giải trong sách bài tập: Thiếu chính xác! Lí do, trong lời giải khai báo kiểu phần tử của số Fibonaccy là Integer, nhưng phần tử thứ 24 của dãy số Fibonaccy có giá trị là 46368 đã vượt quá miền trị của kiểu Integer là . Cho nên, nếu nhập vào số tháng lớn hơn 23 thì sẽ cho kết quả 9489. 4.3. Mở rộng bài toán: Cho số tự nhiên N và dãy số...

  doc203p hueptcntt 18-06-2013 298 55   Download

 • Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ HỌC TẬP..I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Củng cố hiểu biết về từ và câu có liên quan đến học tập 2. Kỹ năng: Làm quen với câu hỏi, sắp xếp lại trật tự các từ trong câu để có câu mới. Biết dùng dấu chấm hỏi và trả lời câu hỏi ...3. Thái độ: Yêu thích tìm hiểu Tiếng Việt . II. Chuẩn bị GV: Bảng phụ, bảng cài HS: SGK..III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cu (3’) Luyện từ và câu Thầy kiểm tra một số học sinh làm lại bài 2,4 Tìm từ chỉ : - Hoạt động của học sinh Hoạt động của Trò - Hát...

  doc4p phuonglinh85 06-08-2014 410 36   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: LUYỆN TỪ Tiết: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH CÂU KIỂU : AI LÀM GÌ ? I. Mục tiêu 1Kiến thức: Mở rộng và hệ thống vốn từ chỉ hoạt động (công việc trong gia đình). 2Kỹ năng: Luyện tập về mẫu câu Ai làm gì? Nói được câu theo mẫu Ai làm gì? Có nghĩa và đa dạng về nội dung. 3Thái độ: Giáo dục HS yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt. II. Chuẩn bị - GV: Bảng phụ chép sẵn bài tập 2. Giấy khổ to để HS thảo luận nhóm, bút dạ. 3 bộ thẻ có ghi mỗi từ ở bài tập 3 vào 1 thẻ. - HS: SGK. III. Các hoạt động: Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2.

  doc3p quangphi79 07-08-2014 264 30   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết:TỪ NGỮ VỀ HỌ HÀNG I. Mục tiêu 1Kiến thức: Mở rộng và hệ thống hố cho HS vốn từ chỉ người trong gia đình, họ hàng. 2Kỹ năng: Rèn kĩ năng sử dụng dấu chấm và dấu hỏi. 3Thái độ: Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt. II. Chuẩn bị GV: 4 tờ giấy roky, bút dạ (hoặc có thể chia bảng làm 4 phần bằng nhau), bảng phụ ghi nội dung bài tập 4. HS: SGK..III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Ôn tập. - HS nêu theo mẫu câu: Ai(con gì, cái gì) - HS nêu. là gì? - Tìm từ chỉ hoạt động của HS. - GV nhận xét. 3.

  doc4p quangphi79 07-08-2014 355 25   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án luyện từ và câu lớp 2: mở rộng vốn từ: từ ngữ về họ hàng', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt11p xinh_la 02-03-2012 277 24   Download

 • Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: LUYỆN TỪ Tiết: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ CÁC MÔN HỌC. TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG I. Mục tiêu 1Kiến thức: Nắm được tên các môn học ở lớp em Bước đầu làm quen với khái niệm động từ, tập đặt câu theo mẫu Ai? Làm gì? 2Kỹ năng: Rèn cách tìm động từ và đặt câu đúng 3Thái độ: Có thói quen dùng từ đúng và nói viết thành câu. II. Chuẩn bị GV: Tranh.Bảng phụ, bút dạ. HS: SGK..III. Các hoạt động..Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) - 2 HS lên đặt câu hỏi cho các bộ phận câu mẫu (Ai? Là gì?) được gạch dưới. - Thầy ghi sẵn lên bảng. - Hát..Hoạt động của Trò...

  doc4p quangphi79 07-08-2014 279 18   Download

 • Trong bài báo này, các tác giả trình bày một thuật toán mới mở rộng thuật toán Sardinas-Patterson xác định tính chất mã của một ngôn ngữ. Từ đó nhận được một thuật toán với độ phức tạp cỡ O(k) để nhận biết một ngôn ngữ chính quy cho trước là mã hay không, với k là chỉ số hữu hạn của tương đẳng cú pháp thỏa ngôn ngữ đó.

  pdf8p nguynthithuylinh 02-06-2017 174 15   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án luyện từ và câu lớp 2: mở rộng vốn từ, từ ngữ về vật nuôi', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt10p xinh_la 02-03-2012 188 14   Download

 • Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU BÀI: TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ? I. Mục têu: - Biết gọi tên các tháng trong năm (BT1). - Xếp được các ý theo lời bà Đất trong chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm (BT2). - Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ khi nào (BT3). Kĩ năng sống: Xác định giá trị, tự nhận thức bản thân,… II. Phương pháp – kĩ thuật dạy học: - Động não, tair nghiệm, thảo luận nhóm – trình bày ý kiến cá nhân. III. Chuẩn bị: - VBT Tiếng Việt. - Bảng nhóm. - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 2. IV. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV 1. Ổn định: 2.

  doc3p quangphi79 08-08-2014 351 13   Download

 • Bằng hình thức trình bày sinh động bài giảng Tiếng Việt Lớp 5 Bài: Luyện từ và câu sau đây sẽ giúp cho các em học sinh có hứng thú hơn trong tiết học, từ đó nâng cao hiệu quả học tập. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt14p nmtuan2708 07-07-2016 218 6   Download

 • Bài báo đề xuất một phương pháp thiết kế các từ ngôn ngữ và HPLM dạng luật với ngữ nghĩa tập mờ của các từ mong muốn dạng hình thang dựa trên phương pháp lượng hóa ĐSGT mở rộng này và khảo sát tính hiệu quả của phương pháp lượng hóa mới khi giải quyết bài toán phân lớp. Kết quả thực nghiệm với 10 tập dữ liệu mẫu chuẩn cho thấy phương pháp lượng hóa ĐSGT mới mềm dẻo hơn và cho kết quả tốt hơn.

  pdf13p dieutringuyen 07-06-2017 44 1   Download

 • Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 07: World population (Language focus) ôn tập điểm ngữ pháp về câu điều kiện đã học và mở rộng dạng mới của câu điều kiện.

  ppt36p xilank_of 27-07-2020 6 0   Download

 • Mục đích của sáng kiến này là nghiên cứu nội dung, chương trình sách giáo khoa phân môn Luyện từ và câu lớp 2, điều tra, khảo sát thực trạng dạy và học Luyện từ và câu, từ đó thấy được những thuân lợi và khó khăn của GV và HS thông qua giờ dạy và các bài tập mở rộng vốn từ để đề xuất một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy, giúp học sinh nắm vững kiến thức về từ ngữ cho học sinh lớp 2 của trường.

  pdf44p mucnang999 04-03-2021 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài tập mở rộng ngữ pháp
p_strCode=baitapmorongnguphap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2