intTypePromotion=1

Bài thuyết trình Luật lao động

Xem 1-20 trên 20 kết quả Bài thuyết trình Luật lao động
 • Bài thuyết trình Luật lao động: Giải quyết tranh chấp lao động trình bày về khái niệm; nguyên nhân; những quy định chung về giải quyết tranh chấp lao động; thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân; thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể.

  ppt18p thuytrang_8 21-09-2015 303 69   Download

 • Chế định về an toàn lao động và vệ sinh lao động là những chế định của luật lao động bao gồm những quy phạm pháp luật quy định việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động...

  doc18p sunny_ngoc 15-08-2011 494 147   Download

 • Bài thuyết trình "Tóm tắt pháp luật đại cương" có kết cấu nội dung gồm 7 chương, nội dung bài thuyết trình giới thiệu đến các bạn những nội dung về một số vấn đề cơ bản về nhà nước, một số vấn đề cơ bản về pháp luật, hình thức pháp luật, pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình, pháp luật lao động,...

  ppt38p fanfan12 19-12-2015 133 32   Download

 • QPPL là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của nhà nước (cũng là của nhân dân lao động) và được nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước.

  ppt16p vuhang0902 17-03-2014 152 11   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình "Phân tích yếu tố pháp luật và năng lực của các chủ thể tham gia quan hệ lao động" để bổ sung kiến thức pháp luật kinh tế cần thiết.

  ppt12p nguyenanh2812 19-02-2014 65 7   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp', biểu mẫu - văn bản, hợp đồng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt44p aloha04 19-10-2011 706 245   Download

 • Bài tập số 6: 1. Phân tích và bình luận các loại (thời hạn ) của hợp đồng lao động (3điểm) 2. Ông Hoàng Văn Q là Phó chủ tịch công đoàn công ty liên doanh với nước ngoài KV đóng trên địa bàn tỉnh HT.

  doc16p pimhand 19-09-2011 388 115   Download

 • Câu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp luật. (lấy ví dụ minh họa) a. Quy phạm pháp luật: - Là quy tắc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí và lợi ích của nhân dân lao động, nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội. - Quy phạm pháp luật xã hội là một quy phạm pháp luật - Quy phạm pháp luật luôn gắn liền với nhà nước.

  doc22p vohoainamct 16-12-2012 843 273   Download

 • Lý thuyết: Nhận định sau đúng hay sai? tại sao? 1. Hội Liên hiệp phụ nữ có quyền yêu cầu TA ra quyết định huỷ kết hôn trái PL do 1 bên bị cưỡng ép, bị lừa dối. Người bị huỷ kết hôn trái PL thì không có quyền kết hôn lại. = SAI, Tổ chức có thẩm quyền yêu cầu tòa án ra quyết định hủy kết hôn trái pháp luật là : Cơ quan lao động thương binh xã hội và hội liên hiệp phụ nữ. Hậu quả của việc kết hôn trái pháp luật không quy định người...

  pdf3p thiuyen3 16-08-2011 165 94   Download

 • THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG: Câu 1: Đối tượng nộp thuế TNCN từ tiền công, tiền lương a) o Cá nhân cư trú b) o Cá nhân không cư trú c) o a & b đều đúng Câu 2: Các khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công a) o Tiền lương, tiền công, tiền nhận được do tham gia hiệp hội, b) o Phụ cấp quốc phòng, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp trang phục điện thoại c) o Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu...

  pdf34p thiuyen3 17-08-2011 211 66   Download

 • Về mặt khoa học, chủ nghĩa Mác coi phân quyền thực chất chỉ là sự phân công lao động bình thường trong nội bộ bộ máy nhà nước, với một số nhân viên làm công việc lập pháp, một số làm công việc hành pháp, và một số làm công việc tư pháp; sự chuyên trách ấy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà nước, cũng giống như sự phân công lao động nhằm nâng cao năng suất trong các nhà máy công nghiệp của chủ tư bản.

  pdf14p thiuyen2 12-08-2011 113 35   Download

 • Do thuế làm giảm thu nhập khả dụng nên người lao động phải hăng hái làm việc để kiếm tiền bù vào số bị chính phủ lấy do đó đã thức đẩy con người siêng năng hơn. Do thuế làm giảm thu nhập khả dụng nên chi phí cơ hội của nghỉ ngơi rẻ đi và có thể nó sẽ được tiêu dùng nhiều hơn dẫn đến con người lười biếng hơn.

  ppt0p thduclinh 16-06-2010 133 28   Download

 • Tổng quan chung về kinh tế thị trường 1.1 Kinh tế thị trường Lịch sử phát triển của xã hội loài người, là lịch sử phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội, đồng thời cũng là quá trình thay thế lẫn nhau của các phương thức sản xuất xã hội. Nhưng bất cứ nền sản xuất xã hội nào cũng đều phải giải quyết 4 vấn đề cơ bản: Sản suất cái gì? Với số lượng bao nhiêu? ...

  pdf32p thiuyen2 12-08-2011 115 49   Download

 • Khái niệm Tổ chức xã hội là những bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị nước ta, được hình thành trên các nguyên tắc tự nguyện, tự quản của người lao động được tổ chức và hoạt động theo điều lệ hay theo các quy định của nhà nước, nhân danh tổ chức mình khi tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các thành viên.

  pdf25p thiuyen3 16-08-2011 169 24   Download

 • "Vận động hành lang" có lẽ bắt nguồn từ bối cảnh ra đời và hoạt động của nghị viện truyền thống Anh quốc. Trong cơ chế hai viện khởi nguyên của Anh quốc, thành viên Viện nguyên lão (Thượng viện) thường chủ yếu đại diện cho quyền lợi của các lãnh chúa rất gắn bó với quyền lợi hoàng gia và hưởng tước lộc cả đời từ hoàng gia, do đó dân chúng ít được tiếp cận với họ. 1.

  pdf16p thiuyen2 12-08-2011 67 21   Download

 • Khái niệm: Sở hữu tư nhân: là một người hay một nhóm người được sở hữu tài sản do sức lao động của cá nhân, các hộ cá thể, xí nghiệp tư doanh có quyền được hưởng những thành quả lao động do chính mình làm ra hoặc sở hữu tư nhân còn thong qua con đường thừa kế. Cụ thể tại điều 58 Hiến pháp 1992 có nói rõ về quyền của công dân được sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong...

  pdf11p thiuyen3 16-08-2011 77 14   Download

 • Cơ sở pháp lý để hình thành sở hữu tư nhân Trước hết, sở hữu tư nhân được hình thành bằng con đường thu nhập hợp pháp, bằng sức lao động của cá nhân, các hộ cá thể, xí nghiệp tư doanh có quyền được hưởng những thành quả do lao động của chính mình làm ra. Ngoài ra, sở hữu tư nhân còn được hình thành bằng con đường thừa kế, tiết kiệm để dành của cá nhân, hộ cá thể, xí nghiệp tư doanh. ...

  pdf9p thiuyen3 16-08-2011 33 8   Download

 • Chương 4: Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản + Cấu tạo kỹ thuật của tư bản là tỷ lệ giữa khối lượng tư liệu sản xuất với số lượng lao động cần thiết để sử dụng các tư liệu sản xuất đó. Nó biểu hiện dưới các hình thức của số lượng máy móc, nguyên liệu, năng lượng do một công nhân sử dụng trong một thời gian nào đó.

  pdf20p iiduongii1 30-03-2011 226 99   Download

 • Economic Sinh ra và học tại Viên, Hayek là người lãnh đạo một số cơ sở của trường kinh tế London và các trường đại học ở Chicago, Freiburg và Salzburg. Năm 1974, ông được trao giải Nobel kinh tế cùng với G.MYRDAL. Lời dẫn khi trao giải Nobal đã công nhận cống hiến mở đường của ông về lý thuyết tiền tệ và lao động, về hiệu quả lao động của các hệ thống kinh tế khác nhau, và lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm cả cơ cấu luật pháp trong hệ thống kinh tế.

  pdf28p cnkbmt10 24-10-2011 136 27   Download

 • Xây dựng một xã hội công bằng văn minh tiến bộ cùng với cuộc sống ấm no hạnh phúc là một mong muốn lớn lao của con người từ khi chúng ta bắt đầu có được nhận thức và sống trong một cộng đồng xã hội.

  pdf10p thiuyen2 12-08-2011 74 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài thuyết trình Luật lao động
p_strCode=baithuyettrinhluatlaodong

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản