intTypePromotion=3

Bản chất của quản trị chiến lược

Xem 1-20 trên 392 kết quả Bản chất của quản trị chiến lược
 • Bản chất của quản trị chiến lược: Viễn cảnh toàn cầu là một vấn đề tồn tại của kinh doanh. Thương mại điện tử là một công cụ quản trị chiến lược quan trọng. Môi trường tự nhiên là một vấn đề chiến lược quan trọng.

  pdf47p linhlan1903 01-11-2013 133 19   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 1 Bản chất của quản trị chiến lược nhằm trình bày khái niệm, vai trò của quản trị chiến lược, một số thuật ngữ cơ bản trong quản trị chiến lược. Các giai đoạn và mô hình của quản trị chiến lược.

  pdf28p red_12 15-05-2014 131 11   Download

 • Nội dung chính của chương 1 nhằm trình bày khái niệm, vai trò của quản trị chiến lược, một số thuật ngữ cơ bản trong quản trị chiến lược, các giai đoạn và mô hình của quản trị chiến lược.

  pdf13p lalala10 03-03-2016 43 4   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 Tổng quan về quản trị chiến lược nêu rõ các khái niệm và bản chất của quản trị chiến lược, phương pháp ra quyết định chiến lược và hệ thống thông tin trong quản trị.

  pdf26p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 56 9   Download

 • Chương 1 Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược thuộc bài giảng "Quản trị chiến lược", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: bản chất của quản trị, khái niệm quản trị chiến lược, các nguyên lý chiến lược, mô hình quản trị chiến lược, các cấp chiến lược.

  pdf29p gnort_247 20-01-2015 78 15   Download

 • Giới thiệu về quản trị chiến lược Tại sao phải quản trị chiến lược? Y nghĩa, mục đích ton tại của tổ chức là gỡ? Chiến lược là gỡ? Thế nào là quản trị chiến lược? Thách thức đối với phát triển của tổ chức hiện nay

  doc52p trumps 21-04-2011 489 278   Download

 • Giáo trình môn Quản trị chiến lược nhằm trình bày các nội dung chính: Định nghĩa chiến lược và tìm hiểu bản chất của chiến lược kinh doanh, khái niệm về quản trị chiến lược và lịch sử phát triển của quản trị chiến lược, xác định các tiềm lực thành công: vị thế thị trường và các lợi thế cạnh tranh, tìm hiểu quá trình quản trị chiến lược và các thuật ngữ cơ bản của quản trị chiến lược.

  pdf143p canon_12 31-03-2014 210 88   Download

 • Cung cấp những nguyên lý về bản chất của quản trị kinh doanh hiện đại áp dụng với tất cả các loại hình doanh nghiệp, từ đó tạo lập cho người học tư duy chiến lược trong mối quan hệ tương thích với môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi. Mục tiêu cụ thể: Cung cấp những nguyên lí căn bản của QTCL. Cung cấp những kiến thức căn bản với tiếp cận của quản trị theo mục tiêu và quản trị theo quá trình.

  pdf30p muaythai3 30-10-2011 272 82   Download

 • Bài 7: Tổ chức thực thi và đánh giá chiến lược, mục tiêu bài học này giúp người học có thể: Giải thích tại sao giai đoạn thực thi chiến lược khó khăn hơn rất nhiều so với hoạch định chiến lược; Thiết lập hệ thống các mục tiêu chiến lược hàng năm của doanh nghiệp và xây dựng các chính sách thực thi chiến lược của doanh nghiệp; Điều chỉnh cấu trúc tổ chức thực thi chiến lược; Nắm được bản chất của kiểm soát chiến lược vận dụng bảng điểm câ...

  pdf24p canhdangxuan 03-04-2014 106 29   Download

 • Chương 5 Xây dựng và lựa chọn chiến lược thuộc bài giảng "Quản trị chiến lược", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: ma trận BCG, ma trận GE, kỹ thuật SWOT, ma trận đánh giá yếu tố bên trong và bên ngoài, ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận SQPM.

  pdf30p gnort_247 20-01-2015 111 25   Download

 • Chương 8 Những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược thuộc bài giảng "Quản trị chiến lược", nội dung trong chương này gồm: khái niệm bản chất và nhiệm vụ của thực thi CL, xây dựng các mục tiêu thường niên và chính sách triển khai CL, thiết lập các chiến thuật chức năng, quy hoạch các nguồn lực thực thi chiến lược.

  pdf41p gnort_247 20-01-2015 99 24   Download

 • Chương 2 Xác định sứ mạng và mục tiêu thuộc bài giảng "Quản trị chiến lược", mục tiêu chương này nhằm hiểu được sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp, biết cách xây dựng bảng sứ mạng doanh nghiệp, biết cách đề ra các mục tiêu cho doanh nghiệp.

  pdf22p gnort_247 20-01-2015 54 14   Download

 • Nội dung chương 1 Những kiến thức cơ bản của chiến lược chính sách kinh doanh thuộc bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về các kiến thức cơ bản: bản chất quản trị, khái niệm quản trị chiến lược, mô hình của quản trị chiến lược, các loại chiến lược kinh doanh.

  pdf45p bad_12 04-07-2014 77 12   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của đánh giá chiến lược, quy trình đánh giá chiến lược, điều chỉnh chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt15p thuyanlac321 22-06-2018 19 6   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 7 Phân tích và lựa chọn chiến lược trong bài Quản trị chiến lược trình bày về bản chất phân tích và lựa chọn chiến lược, quá trình phân tích và lựa chọn chiến lược, phân tích môi trường chiến lược.

  pdf39p wave_12 07-04-2014 224 41   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của chương 1 Tổng quan về quản trị chiến lược thuộc Quản trị chiến lược nhằm làm rõ bản chất, tác dụng của chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược. Tìm hiểu về qui trình quản trị chiến lược nắm được các yếu tố và điều kiện của hoạt động quản trị chiến lược.

  pdf26p vespa_12 14-04-2014 98 24   Download

 • Môn học Quản trị chiến lược nhằm mục tiêu trang bị những nội dung cơ bản và có hệ thống về chất lượng và quy trình, cách thức xây dựng chiến lược cũng như tổ chức thực hiện chiến lược trong diều kiện hội nhập hiện nay, cung cấp các kỹ năng và kiến thức trong việc sử dụng các công cụ phân tích chiến lược, học viên có một tầm nhìn, quan điểm dài hạn trong điều hành và làm chủ doanh nghiệp của mình.

  pdf68p big_12 06-06-2014 95 20   Download

 • Chương 1 Tổng quan về quản trị chiến lược, mục tiêu nghiên cứu chương này nhằm: Làm rõ bản chất, tác dụng của chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược, tìm hiểu về qui trình quản trị chiến lược, nắm được các yếu tố và điều kiện của hoạt động quản trị chiến lược.

  pdf26p vanthanhthiennu22 22-05-2014 74 18   Download

 • Chương 2 Xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp trong Quản trị chiến lược nhằm nghiên cứu làm rõ bản chất sứ mệnh (hay nhiệm vụ chiến lược) của doanh nghiệp. Nắm được nội dung cơ bản nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp, tìm hiểu cách thức và thành phần tham gia xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp.

  pdf21p vespa_12 14-04-2014 57 14   Download

 • Mục tiêu của chương 5 Xác định sứ mạng (nhiệm vụ) và mục tiêu thuộc bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về các kiến thức cơ bản: xác định sứ mạng của tổ chức, vai trò của sứ mạng tổ chức, tiến trình phát triển của một sứ mạng, tính chất của nhiệm vụ kinh doanh.

  pdf48p bad_12 04-07-2014 98 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bản chất của quản trị chiến lược
p_strCode=banchatcuaquantrichienluoc

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản