Bán nợ và tài sản tồn đọng

Xem 1-20 trên 126 kết quả Bán nợ và tài sản tồn đọng
 • Quyết định 1683/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính tạm thời của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

  doc21p sontinh 18-08-2009 110 20   Download

 • Thông tư 39/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p lawdn7 31-10-2009 60 5   Download

 • Công văn 14735/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc xử lý một số vướng mắc trong công tác thu hồi nợ và tài sản tồn đọng

  doc2p sontinh 18-08-2009 90 10   Download

 • Thông tư 39/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

  doc11p sontinh 18-08-2009 85 7   Download

 • - Để cho một công ty mua bán nợ ngân hàng hoạt động, khuôn khổ pháp lý sẽ phức tạp hơn nhiều so với các văn bản pháp lý quy định hoạt động của DATC công ty mua bán nợ thuộc Bộ Tài chính vì DATC chỉ có mục tiêu xử lý các khoản nợ và tài sản tồn đọng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Ở các nước, việc xử lý nợ xấu phải có luật riêng. Như vậy, xây dựng được quy trình pháp lý để cho công ty này hoạt động đã...

  pdf3p bibocumi20 16-12-2012 56 4   Download

 • Quyết định 2157/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1683/QĐ-BTC ngày 02/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế Quản lý tài chính tạm thời của công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

  doc2p trongthuy 18-08-2009 97 8   Download

 • Quyết định 199/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

  doc19p thanhuyen 19-08-2009 82 5   Download

 • Quyết định 50/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 199/2003/QĐ-BTC ngày 05/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

  doc2p hasang 19-08-2009 80 3   Download

 • Thông tư 38/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

  doc9p trongthuy 18-08-2009 150 19   Download

 • Quyết định 109/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawtm6 29-10-2009 117 14   Download

 • Quyết định số 2157/QĐ-BTC về Quy chế quản lý tài chính tạm thời của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp do Bộ Tài Chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định 1683/QĐ-BTC ngày 2/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Quy chế quản lý tài chính tạm thời của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.

  pdf3p lawktkt1 25-10-2009 87 4   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY MUA, BÁN NỢ VÀ TÀI SẢN TỒN ĐỌNG CỦA DOANH NGHIỆP

  pdf19p haihoabatbuom 23-04-2010 82 3   Download

 • Quyết định 109/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

  doc4p mynuong 19-08-2009 64 2   Download

 • Quyết định số 50/2007/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 199/2003/QĐ-BTC ngày 05/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawdn2 31-10-2009 62 2   Download

 • Quyết định số 199/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf15p lawktkt3 25-10-2009 51 1   Download

 • Quyết định số 199/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf14p lawdt5 02-12-2009 33 1   Download

 • Chính sách rộng rãi Nội dung cơ bản TSLĐ được nắm giữ nhiều hơn trong tương quan với doanh thu. DN nắm giữ nhiều tiền mặt, chứng khoán thanh khoản cao và duy trì hàng tồn kho ở mức cao, chính sách tín dụng cũng rộng rãi hơn với tiêu chuẩn tín dụng được nới lỏng, thời hạn bán chịu dài hơn, do vậy nợ phải thu khách hàng cũng cao hơn...

  ppt126p emgaiphale 10-11-2013 106 26   Download

 • Thông tư số 38/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p lawktkt1 25-10-2009 58 7   Download

 • Thông tư 39/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p lawktkt2 25-10-2009 54 2   Download

 • Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm.

  pdf166p misadu 06-07-2010 349 194   Download

Đồng bộ tài khoản