Bí mật nhà nước

Xem 1-20 trên 944 kết quả Bí mật nhà nước
 • Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về các tội xâm phạm bí mật nhà nước trong luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Quy định của bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 về các tội xâm phạm bí mật nhà nước và thực tiễn áp dụng. Chương 3: Hoàn thiện pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 về các tội xâm phạm bí mật nhà nước.

  pdf14p truongtien_07 03-04-2018 2 0   Download

 • Bí mật nhà nước (BMNN) được coi là “tài sản” đặc biệt thuộc sở hữu Nhà nước, do Nhà nước quản lý, nắm giữ, bảo vệ và khai thác hoặc chuyển giao để phục vụ cho hoạt động đối nội, đối ngoại của đất nước. BMNN có liên quan trực tiếp đến sự ổn định về chính trị, vững mạnh về quốc phòng - an ninh và phát triển bền vững về kinh tế - xã hội. Các thế lực thù địch, các loại đối tượng xấu luôn tìm cách thu thập, khai thác BMNN nhằm gây nguy...

  pdf10p hoa_bachhop 26-02-2012 99 19   Download

 • Quyết định 316/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1087/2003/QĐ-NHNN ngày 17/9/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc3p sontinh 18-08-2009 112 18   Download

 • Nghị định số 33/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước do Chính Phủ ban hành

  pdf10p manhquynh 10-10-2009 293 46   Download

 • Quyết định 1087/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng

  doc10p mynuong 19-08-2009 209 25   Download

 • Quyết định 71/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Kiểm toán Nhà nước

  doc2p trongthuy 18-08-2009 160 23   Download

 • Bí mật nhà nước là những tin về vụ, việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, các lĩnh vực khác mà Nhà nước không công bố hoặc chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  doc5p luatsulecao 04-04-2011 216 22   Download

 • Thông tư 10/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2007/QĐ-NHNN ngày 17/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng

  pdf2p lythong 18-08-2009 130 20   Download

 • Quyết định 940/2003/QĐ-BCA(A11) của Bộ Công an về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành tài chính

  doc3p sontinh 18-08-2009 204 20   Download

 • Quyết định 237/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành tài chính

  doc3p sontinh 18-08-2009 323 11   Download

 • Quyết định 196/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của ngành Tài chính

  doc16p sontinh 18-08-2009 111 8   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Các quy định mới về quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế toán mới" do Luật gia Thái Nghĩ biên soạn giới thiệu các nội dung: Quy định mới về quản lý, sử dụng và trích khấu tài sản cố định; hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế toán mới, hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, quy định của bí mật nhà nước của ngành tài chính,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf250p thangnamvoiva20 16-09-2016 25 7   Download

 • Quyết định số 21/2002/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế tiếp bảo vệ bí mật nhà nước cơ quan Bộ Thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf7p manhquynh 10-10-2009 64 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định 53/2004/qđ-bnn về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p lawvhxh11 19-11-2009 38 4   Download

 • Quyết định số: 59/2016/QĐ-TTg năm 2016 ban hành danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo.

  pdf3p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 15 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Công an...

  pdf2p poqueen 13-05-2013 50 3   Download

 • Quyết định số 1228/2002/QĐ-BCA về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành chứng khoán do Bộ Giáo dục ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 49 2   Download

 • Bảo đảm bí mật nhà nước và bảo đảm quyền được thông tin của công dân “Cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho đương sự, toà án, thừa phát lại chứng cứ trong vụ án mà cá nhân, cơ quan, tổ chức đó đang lưu giữ, quản lí khi có yêu cầu của đương sự, toà án, thừa phát lại”.

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 43 2   Download

 • Nghiên cứu các quy định của pháp luật về các tội xâm phạm BMNN dưới khía cạnh lập pháp hình sự và áp dụng pháp luật trong thực tiễn, từ đó luận văn đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện quy định về các tội xâm phạm BMNN trong Luật hình sự Việt Nam, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định này trong thực tiễn.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 8 2   Download

 • Quyết định Số: 52/2014/QĐ-TTg Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

  doc2p minhvanthuan 19-11-2014 29 1   Download

Đồng bộ tài khoản