intTypePromotion=1
ADSENSE

Bố cục Dự án đầu tư

Xem 1-20 trên 152 kết quả Bố cục Dự án đầu tư
 • "Bố cục Dự án đầu tư Trường Mầm non - Tiểu học tiêu chuẩn Quốc Tế" có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Địa điểm xây dựng. Chương 5: Giải pháp xây dựng. Chương 6: Giải pháp thực hiện. Chương 7: Kết luận.

  pdf18p lapduandautu 31-05-2018 152 36   Download

 • Trình tự thực hiện: + Chủ đầu tư của dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển giai đoạn (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) sau khi có quyết định thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án, thuộc cấp ngân sách trung ương lập tờ hồ sơ bổ sung thông tin và bảng thống kê hồ sơ, lập bảng thống kê gửi về Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính). Cục Tin học và Thống kê tài chính cập nhật vào hệ thống quản...

  doc4p batrinh 19-08-2009 493 149   Download

 • Bài giảng “Quản trị dự án đầu tư – Chương 2: Thiết lập dự án” trình bày các nội dung: Vai trò và yêu cầu của một dự án, ba giai đoạn triển khai và thực hiện một dự án, bố cục một dự án khả thi, nghiên cứu một số nội dung chính của một dự án khả thi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p tsmttc_004 11-06-2015 99 18   Download

 • Dự án đầu tư Dây chuyền giết mổ bò Hoàng Anh Gia Lai có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung thuyết minh dự án đầu tư "Dây chuyền giết mổ bò Hoàng Anh Gia Lai" dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc72p ctymoitruongtnx 15-03-2016 83 23   Download

 • Chương 2 Trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo dự án đẩu tư, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung chính sau: Các cấp độ nghiên cứu trong quá trình soạn thảo dự án, công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư, bố cục thông thường của một bản dự án.

  pdf25p thuthum 16-04-2014 83 15   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác phân bổ vốn NSNN cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; đánh giá thực trạng quản lý nhà nước trong phân bổ NSNN cho các dự án đầu tư XDCB của thành phố Thái Nguyên quản lý; làm rõ những mặt tích cực và hạn chế chủ yếu, xác định những nguyên nhân gây ra hạn chế đó; chỉ ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác phân bổ vốn NSNN cho các dự án đầu tư XDCB do thành phố Thái Nguyên quản lý.

  pdf110p capheviahe30 04-04-2021 4 1   Download

 • Diêṇ tić h tự nhiên la ̀ 323.805 ha chia thaǹ h 2 vuǹ g lơń Băć va ̀ Nam sông Tiêǹ . Tin̉ h Đôǹ g Thaṕ co ́ 2 nhań h sông Tiêǹ va ̀ sông Hậu của hệ thống sông Cửu Long đi qua va ̀ co ́ nhiêù sông rạch kênh mương, phân bố đều khăṕ từ thaǹ h thị đêń nông thôn. Hệ thôń g sông ngoì kênh mương naỳ là nhân tố tić h cưc̣ phuc̣ vu ̣ cho viêc̣ phat́ triên̉ kinh tê ́ xa ̃ hôị cuả tin̉ h, vưà đaṕ ưń g yêu câù...

  doc23p usvic84 06-05-2013 147 59   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Trang thiết bị và công trình y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế. Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ KH-TC và các Vụ, Cục liên quan Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 40 ngày đối với nhóm A, 30 ngày đối với nhóm B, 20 ngày với nhóm C.

  pdf4p nuockhoangthiennhien 23-01-2011 94 12   Download

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp cho Chính phủ về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế, quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và một số lĩnh vực cụ thể. Trong đó Cục đầu tư nước ngoài thuộc bộ Kế hoạch và Đầu Tư có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng...

  pdf54p taurus23 24-09-2012 81 12   Download

 • Thủ tục: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .

  doc2p trangdai 27-08-2009 128 4   Download

 • Bố cục bài tiểu luận: I. LÝ THUYẾT CHUNG 1. Khái niệm đầu tư quốc tế 3. Khái niệm đầu tư quốc tế trực tiếp (FDI) 3. Nguồn gốc và động lực của đầu tư trực tiếp nước ngoài II. VAI TRÒ CỦA FDI 1. Với nước nhận đầu tư 2. Với nước đi đầu tư III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TRỰC TIẾP IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG TỒN TẠI TRONG VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TẠI VIỆT NAM V. CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY THU HÚT FDI...

  pdf30p mikvolam 09-04-2013 204 69   Download

 • Thông tư 04/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư, sửa đổi, bổ sung một số điểm về hồ sơ thẩm định dự án, Báo cáo đầu tư và Tổng mức đầu tư

  doc12p thuylam 16-08-2009 124 20   Download

 • Vì vậy, việc xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ là cần thiết, tuy nhiên việc giao dự án thu hồi sang chủ đầu tư khác chưa hẳn đã là cách đẩy nhanh tiến độ... Xem xét nguyên nhân khách quan Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai, cả nước có 283 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích 76.000ha, phân bố trên 58 tỉnh, TP. Tuy nhiên, qua kiểm tra, tại nhiều địa phương còn tồn tại tình trạng các nhà đầu tư đã có quyết định giao đất, cho thuê đất...

  pdf4p bibocumi17 03-12-2012 79 7   Download

 • Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCA ngày 06/7/2012 BỘ CÔNG AN TỔNG CỤC HẬU CẦN - KỸ THUẬT ------Số: /H41-H45 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…….., ngày ……. tháng ……… năm 20….. KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM ……………….. Quyết định đầu tư dự án STT Tên đơn vị/ Công Địa điểm trình kiểm tra xây dựng Số quyết định Công trình 1 Công trình 2 …. Ngày duyệt Thời gian Tổng mức đầu thực hiện dự án...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 107 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về dự án đầu tư xây dựng và công tác quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Những nghiên cứu về lý luận này là cơ sở để định hướng tiếp cận trong phân tích thực trạng và đề xuất những giải pháp. Đánh giá thực trạng công tác quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Ban Quản lý dự án 6. Phân tích những tồn tại trong công tác quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tư và nguyên nhân.

  pdf13p praishy4 14-03-2019 83 5   Download

 • Quyết định 117/2004/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trong việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai

  doc4p trucmoc 16-08-2009 78 4   Download

 • Luận án bao gồm 4 chương được trình bày như sau: Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài; Những vấn đề lý luận về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ở Việt Nam; Giải pháp nhằm phát huy những nhân tố ảnh hưởng tích cực và hạn chế những nhân tố ảnh hưởng tiêu cực tới đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ở Việt Nam.

  pdf12p sohucninh321 09-07-2019 29 1   Download

 • Báo cáo 748/CQLXD-PCĐT năm 2013 thẩm định bổ sung kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo do Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông ban hành.

  pdf6p thuthum 16-04-2014 66 0   Download

 • Hiện tại, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn quy định rằng nhà đầu tư phải tự thỏa thuận với người sử dụng đất khi muốn triển khai dự án đầu tư; nhà nước chỉ quyết định thu hồi đối với một số dự án đầu tư quan trọng. Các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản tới đây có thể sẽ cảm thấy “dễ thở” hơn với các quy định mới về tiếp cận đất đai, hiện đang được Tổng cục Quản lý đất đai, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề xuất. Hiện...

  pdf3p bibocumi20 13-12-2012 127 32   Download

 • Trong xu thế liên kết và hoà nhập với nền kinh tế thế giới thành một chỉnh thể thống nhất, hầu hết các nước trên thế giới đều tham gia ngày càng tích cực vào quá trình phân công lao động quốc tế. Việt nam cũng đang trên đà phát triển tiến tới hội nhập với nền kinh tế thế giới. Để thực hiện được điều này, chúng ta cần một lượng vốn lớn để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Vốn trong nước là quyết định, vốn nước ngoài là quan trọng. Do đó, để bổ sung vào...

  pdf46p cugiai1311 01-11-2012 89 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bố cục Dự án đầu tư
p_strCode=bocucduandautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2