intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bồi dưỡng nhân lực

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bồi dưỡng nhân lực
 • Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang biên soạn cuốn tài liệu “Tìm hiểu Luật giáo dục quốc phòng và an ninh” để tạo ra những bước phát triển trong giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, làm chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch.

  pdf43p anhnangmattroi09 21-03-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách Lịch sử Trường trung học phổ thông Dương Tự Minh (1972-2012) đã phản ánh quá trình hình thành và phát triển đầy gian nan thử thách đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các thế hệ thầy, trò nhà trường quyết tâm thực hiện lời Bác Hồ căn dặn: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua: Dạy tốt - Học tốt”. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

  pdf70p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Công an thành phố Thái Nguyên (1953-2018)" nhằm tổng kết quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt của lực lượng Công an Thành phố; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; làm tài liệu tuyên truyền và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần rèn luyện, bồi dưỡng ý chí cách mạng tiến công, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

  pdf150p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trung học cơ sở trong môn Ngữ văn được biên soạn trên cơ sở cập nhật những quy định hiện hành và những kết quả nghiên cứu, những hoạt động đã triển khai thành công trong thực tiễn để bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, GV, nhân viên, cộng tác viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trong các nhà trường.

  pdf76p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Sổ tay hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được biên soạn trên cơ sở cập nhật những quy định hiện hành và những kết quả nghiên cứu, những hoạt động đã triển khai thành công trong thực tiễn để bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cộng tác viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các nhà trường.

  pdf104p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 2020 môn Âm nhạc giúp giáo viên nắm bắt được các phương pháp dạy học và giáo dục môn Âm nhạc trong chương trình GDPT 2018, đồng thời góp một phần vào việc giáo dục, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh THCS hiện nay.

  pdf70p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Chương trình môn Âm nhạc lớp 6 giúp học sinh HS phát triển năng lực âm nhạc dựa trên nền tảng kiến thức âm nhạc phổ thông và các hoạt động trải nghiệm, khám phá nghệ thuật âm nhạc; nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu âm nhạc; tiếp tục hình thành một số kĩ năng âm nhạc cơ bản, phát huy tiềm năng hoạt động âm nhạc; nhận thức được sự đa dạng của thế giới âm nhạc và mối liên hệ giữa âm nhạc với văn hoá, lịch sử, xã hội cùng các loại hình nghệ thuật khác, hình thành ý thức bảo vệ và phổ biến các giá trị âm nhạc truyền thống.

  pdf34p bapnuong06 07-03-2023 2 2   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều với mục tiêu giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực khoa học tự nhiên, bao gồm các thành phần: nhận thức khoa học tự nhiên, tìm hiểu tự nhiên, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học; đồng thời cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung.

  pdf56p bapnuong06 07-03-2023 2 2   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 1 Cánh diều - Môn Âm nhạc giúp HS bước đầu làm quen với kiến thức âm nhạc phổ thông, sự đa dạng của thế giới âm nhạc và các giá trị âm nhạc truyền thống; hình thành một số kĩ năng âm nhạc ban đầu; nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu âm nhạc, hứng thú tham gia các hoạt động âm nhạc phù hợp với lứa tuổi; góp phần hình thành và phát triển cho HS những phẩm chất chủ yếu (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm) và các năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo).

  pdf23p bapnuong06 07-03-2023 2 2   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt cánh diều với mục tiêu giúp học sinh (HS) tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới.

  pdf42p bapnuong06 07-03-2023 2 2   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK Lịch sử/ chuyên đề học tập 10 Cánh diều giúp học sinh phát triển năng lực lịch sử, biểu hiện của năng lực khoa học đã được hình thành ở cấp trung học phổ thông (THPT); góp phần giáo dục tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, các phẩm chất, năng lực của người công dân Việt Nam, công dân toàn cầu phù hợp với xu thế phát triển của thời đại;...

  pdf35p bapnuong06 07-03-2023 2 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Tài liệu bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên du lịch" tiếp tục cung cấp tới bạn đọc những nội dung về: Quảng bá du lịch; Nguồn nhân lực du lịch; Đầu tư trong lĩnh vực du lịch; Tình hình chính trị - xã hội và du lịch ở địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf91p phuogchi205 07-03-2023 3 3   Download

 • Luận án "Phát triển nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế cấp tỉnh ở Lào Cai" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa được các hoạt động phát triển nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế cấp tỉnh như công tác quy hoạch nhân lực, tuyển dụng nhân lực, sắp xếp và bố trí sử dụng nhân lực, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực, tạo động lực làm việc cho nhân lực.

  pdf184p bapxao06 07-03-2023 5 5   Download

 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia bao gồm các thảo luận, hoạt động động não, các nghiên cứu tình huống và sắm vai nhằm thu hút người học và chuyển giao các kiến thức, kỹ năng và hành vi mới. Mục đích cuối cùng mà tài liệu hướng tới đó là giảm sự rủi ro của người lao động, nâng cao năng lực tự bảo vệ, nhận biết các tình huống vi phạm quyền lao động, tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết để di cư thực sự đem lại lợi ích và kết quả tích cực.

  pdf160p bapnuong06 02-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên giáo dục thể chất đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018" nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo viên giáo dục thể chất đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu của giáo viên... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết!

  pdf7p gautruc05 02-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng trong khuôn khổ chương trình hợp tác “Thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm” giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ủy ban nhân quyền Úc (AHRC). Chương trình nhằm mục đích tăng cường năng lực kinh doanh và bồi dưỡng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai để thúc đẩy hành vi kinh doanh có trách nhiệm và tôn trọng quyền con người tại Việt Nam. Chương trình được hỗ trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương Mại Úc (DFAT).

  pdf64p hongbach205 01-03-2023 3 3   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng Đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm các chuyên đề chính như sau: tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; chính quyền địa phương và đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; kỹ năng giám sát của đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.

  pdf184p baphap09 24-02-2023 2 2   Download

 • Mục tiêu chung của mô đun "Quản trị nhân sự trong trường trung học cơ sở" nhằm hướng dẫn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS thực hiện quản trị nhân sự trong nhà trường đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018.

  pdf153p baphap09 24-02-2023 4 4   Download

 • Mô đun 4 tập trung hướng dẫn tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng các loại kế hoạch dạy học và giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, cụ thể là: Giới thiệu về kế hoạch giáo dục của nhà trường mà trọng tâm là khung kế hoạch thời gian thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường trong năm học làm căn cứ để các tổ chuyên môn, các giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ, của cá nhân;

  pdf115p baphap09 24-02-2023 4 4   Download

 • Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán - Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở môn Giáo dục thể chất với mục tiêu là xây dựng được kế hoạch giáo dục của cá nhân trong năm học; xây dựng được kế hoạch bài dạy môn GDTC theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; phân tích, đánh giá được kế hoạch bài dạy môn GDTC thông qua trường hợp thực tiễn (case studies);...

  pdf141p baphap09 24-02-2023 4 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1168 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bồi dưỡng nhân lực
p_strCode=boiduongnhanluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2