intTypePromotion=1
ADSENSE

Các hướng quy đổi

Xem 1-20 trên 3617 kết quả Các hướng quy đổi
 • Nguyên tắc chung Quy đổi là một phương pháp biến đổi toán học nhằm đưa bài toán ban đầu là một hỗn hợp phức tạp về dạng đơn giản hơn, qua đó làm cho các phép tính trở nên dàng, thuận tiện. Khi áp dụng phương pháp quy đổi phải tuân thủ 2 nguyên tắc sau : + Bảo toàn nguyên tố. + Bảo toàn số oxi hoá. 2. Các hƣớng quy đổi và chú ý (l) Một bài toán có thể có nhiều hướng quy đổi khác nhau, trong đó có 3 hướng chính ...

  pdf12p chuotcamung 20-05-2013 63 4   Download

 • Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường duyên dùng phép quy đổi để tiện cho việc thanh toán như quy giá trị của hàng hóa ra tiền để trả tiền...

  pdf0p nguyenmanhbg 12-04-2011 160 43   Download

 • Giải bài toán hóa học bằng nhiều cách là một trong những phương pháp hiệu quả trong việc hình thành và phát triển tư duy cảu học sinh...

  pdf7p nguyenmanhbg 12-04-2011 302 113   Download

 • hướng dẫn đời sống tại nhật: phần 1 giới thiệu các cách thức sinh hoạt của người nhật nhằm giúp nguời việt khi qua nhật sinh sống và làm việc nắm bắt được những điều khác biệt để có thể sớm thích nghi. cuốn sách giúp hỗ trợ cho những ai là tu nghiệp sinh, thực tập sinh kỹ thuật, lần đầu tiên đến sinh sống tại nhật bản sao cho nhanh chóng hiểu được và làm quen được với đời sống của người nhật bản để không trở thành đối tượng bị hiểu lầm, bị phê phán và có thể sinh sống một cách thoải mái.

  pdf14p trieuhkt 17-07-2018 113 8   Download

 • Luận văn này nghiên cứu và phân tích các cơ sở khoa học về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường, kinh tế-xã hội phục vụ định hướng quy hoạch không gian nhằm góp phần sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

  pdf35p truongtien_03 10-03-2018 37 3   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ngành xây dựng có những đặc thù rất riêng so với các ngành khác; vấn đề giá cả trong xây dựng có tính cá biệt cao, rất phức tạp và khó khăn; bài viết nghiên cứu giá cả và phương pháp thống kê quy đổi giá trị xây lắp công trình theo giá thực tế ở nước ta.

  pdf4p sabiendo 19-12-2019 20 1   Download

 • Nội dung chính trong chương 5 gồm có: Phương pháp luận hướng quy trình (process-oriented methodologies), phương pháp luận hỗn hợp (blended methodologies), phương pháp luận hướng đối tượng (object-oriented methodologies), phương pháp luận phát triển nhanh (rapid development methodologies), phương pháp luận hướng con người (people-oriented methodologies), phương pháp luận hướng tổ chức (organisational-oriented methodologies), các khuôn mẫu (frameworks).

  ppt92p nhanmotchut_1 04-10-2016 112 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy đối với các sản phẩm hàng hóa chuyên ngành nông nghiệp; mã số hồ sơ 017778', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p tieulaubau 13-06-2011 75 6   Download

 • Về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành đối với đa dạng sinh học Một cách khái quát, pháp luật lao động tập thể quy định về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức liên kết. Cụ thể hơn, bộ phận pháp luật này bao gồm tổng thể quy định về các tổ chức liên kết theo pháp luật lao động, về thoả ước lao động tập thể, về đấu tranh lao động và về quy chế xí nghiệp.

  pdf9p banhcauvong 25-05-2013 42 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm hàng hóa chuyên ngành nông nông nghiệp; mã số hồ sơ 018265', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p tieulaubau 13-06-2011 83 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích làm rõ thực trạng quy định về các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ theo pháp luật Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó, đưa ra định hướng, giải pháp hoàn thiện quy định về các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ.

  pdf40p truongtien_04 10-03-2018 26 2   Download

 • Ngày 04/4/2012, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2012/TTBKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh. Việc tính toán, biên soạn các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh đáp ứng được nhu cầu số liệu phục vụ quản lý điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và nhu cầu số liệu của các tổ chức, cá nhân.

  pdf4p sabiendo 19-12-2019 34 1   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày bộ dụng cụ trong quy trình xử lý dụng cụ, tiêu chuẩn vàng là theo dõi sự di chuyển của dụng cụ ở cấp độ bộ dụng cụ do nguyên nhân hiệu quả. Mời các bạn tham khảo!

  pdf30p tociitocii 18-04-2020 5 1   Download

 • Bình Thuận là tỉnh có nguồn tài nguyên đặc thù và có giá trị kinh tế cao, nhưng cũng có nhiều thách thức do thiên tai và những xung đột xảy ra khi khai thác tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Tuy nhiên, việc đánh giá từng dạng tài nguyên theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển bền vững (PTBV) cần phải giải bài toán xung đột và chi phí lợi ích về kinh tế cho tất cả các dạng tài nguyên thì sẽ cho một ma trận tương quan về mức độ lợi - hại.

  pdf5p vitunis2711 13-12-2019 14 0   Download

 • Nước ta đang trên đà phát triển trong những năm gần đây đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao . Nước là một nguồn tài nguyên rất quý giá của chúng ta. Nước chiếm đến ¾ cơ thể của chúng ta. Việc kiểm tra chất lượng nước có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của mọi người dân. Nước dùng trong sinh hoạt , ăn uống, sử dụng trong các nhà máy đòi hỏi những tiêu chuẩn đánh giá khác nhau....

  doc42p hoabatdiet 31-08-2009 1078 344   Download

 • Qua hơn mười năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có một bộ mặt thay đổi rõ nét. Để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều vấn đề bức thiết cần phải đặt ra, trong đó có vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất đai nói chung và quy hoạch sử dụng đất nông thôn nói riêng là quá trình bố trí, sắp xếp các loại đất đai cho các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn nông thôn một cách hợp lý nhất. Nó là...

  pdf95p ngochanh 31-07-2009 913 317   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường, để giúp cho một tổ chức có thể hình thành chính sách và các mục đích có tính đến các yêu cầu của pháp luật và các thông tin về những tác động lớn đến môi trường. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các phương diện về môi trường mà tổ chức có thể kiểm soát qua đó hy vọng là có những tác động. Tiêu chuẩn này bản thân nó không đưa ra các tiêu chí cụ thể về hoạt động môi......

  doc0p quocminh 02-03-2009 755 287   Download

 • Các cuộc họp thường làm tiêu tốn thời gian và tiền bạc - trong khi cả hai yếu tố này đều rất quý đối với chúng ta. Do đó, chỉ nên tổ chức cuộc họp khi cần thiết và đảm bảo rằng các cuộc họp đó phải ngắn gọn và mang tính xây dựng. Hầu hết các giám đốc đều cảm thấy bị áp lực trước lượng thời gian tốn cho các cuộc họp. Nhưng có được bao nhiêu cuộc họp là mang lại hiệu quả thực sự? Và nếu phải cân nhắc chi phí thật sự cho các cuộc họp,...

  pdf72p namde02 15-03-2013 333 152   Download

 • Con người là sản phẩm cao quý nhất của quá trình tiến hóa hữu cơ và trở thành một thành viên đặc biệt trong sinh quyển. Khi con người bắt đầu có ý thức và khả năng tìm hiểu về thế giới xung quanh thì đồng thời cũng bắt đầu tạo ra những công cụ, sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của cuộc sống. Trong quá trình tiến hóa và phát triển, con người luôn phải dựa vào các yếu tố sẵn có trong tự nhiên. Con người với tư cách là một vật thể sống, một yếu tố của sinh quyển đã...

  pdf58p phaman9119 21-05-2012 365 144   Download

 • Như chúng ta đã biết mỗi đô thịphát triển đều cho sựgắn bóvàquan hệmật thiết với sựphát triển của toàn vùng.Bởi lẽ, quy hoạch vùng đã cân đối sựphát triển cho mỗi điểm dân cư trong vùng lãnh thổ.Dĩnhiên quy hoạch tổng thể đô thịphải cónhững kiến nghịbổsung sửa đổi các dựkiến và phương hướng quy hoạch vùng đã xác định. Đặc biệt là trong trường hợp chưa cóquy hoạch vùng thìviệc định hướng phát triển của quy hoạch tổng thể đô thịphải thông qua quy hoạch tổng thể đô thịphải thông qua quy hoạch liên đới vùng đô thị...

  pdf40p anonymous01 22-06-2011 511 138   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Các hướng quy đổi
p_strCode=cachuongquydoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2