intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các khái niệm về quản trị

Xem 1-20 trên 2744 kết quả Các khái niệm về quản trị
 • Bài viết sẽ tổng hợp các nghiên cứu trước về dữ liệu lớn, quản trị dữ liệu để làm rõ khái niệm về dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu, quản trị dữ liệu, và đề xuất các ứng dụng trong ngành ngân hàng tại Việt Nam.

  pdf7p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 1 1   Download

 • Bài viết tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) tại trường đại học, một trong những cơ chế quản trị trường đại học theo hướng tự chủ đại học. Nghiên cứu đã tổng hợp khái niệm về hệ thống KSNB, dựa trên các thành phần của hệ thống KSNB xây dựng bảng hỏi khảo sát hệ thống KSNB tại trường Đại học Nha Trang (NTU).

  pdf14p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 1 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh "Ứng dụng BSC và KPI tại công ty cổ phần Winning & Co (Thời trang Format)" nhằm nghiên cứu đề xuất các giải pháp để triển khai áp dụng công cụ BSC KPI vào quản trị bộ mục tiêu chiến lược vào Thời trang Format một cách phù hợp.

  pdf111p bongbay02 08-05-2023 1 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh "Ứng dụng phương pháp sản xuất tinh gọn tại Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà" với mục đích giới thiệu khái niệm về hệ thống lý thuyết Lean Manufacturing nhằm xác định các loại lãng phí, các công cụ ứng dụng để giảm thiểu lãng phí; Đánh giá thực trạng sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm cần thay đổi nhằm đưa ra những phương pháp giải quyết phù hợp nhất để tinh gọn, cắt giảm lãng phí cho Nam Hà; Phương án đưa ra có thể được ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà cân nhắc đưa vào áp dụng thực tế.

  pdf104p bongbay02 08-05-2023 3 2   Download

 • Tài liệu "Ẩn dụ tri nhận trong ca từ Trinh Công Sơn" sẽ là một đóng góp cho Việt ngữ học một thí dụ điển hình về nghiên cứu ẩn dụ tri nhận trong ngôn ngữ nghệ thuật. Phần 1 gồm các nội dung chính sau: Khái lược về ẩn dụ; Vai trò của ngữ cảnh văn hóa trong các sáng tác của Trịnh Công Sơn; Ẩn dụ, ẩn dụ tri nhận - Quan điểm và hệ thống khái niệm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf75p vicharlie 07-04-2023 5 3   Download

 • Cuốn sách "Hỏi - đáp Triết học Mác - Lênin" hệ thống các tri thức cơ bản của bộ môn triết học Mác – Lênin như: triết học là gì, vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội, các quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác – Lênin về khái niệm vật chất, ý thức; hai nguyên lý, ba quy luật và sáu cặp phạm trù; thực tiễn và vai trò của nó đối với nhận thức;... Ebook Hỏi - đáp Triết học Mác - Lênin: Phần 2 bao gồm những câu hỏi về chủ nghĩa duy vật lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p besfriend02 14-04-2023 5 2   Download

 • Bài giảng "Quản lý chất lượng trong công nghệ sinh học: Chương 1 - Khái niệm chung về chất lượng và quản trị chất lượng" nhằm giúp các em sinh viên nắm được khái niệm chung về chất lượng; Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng; Tiến trình phát triển tư duy chất lượng; Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp;... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo!

  pdf11p chieuchieu03 25-04-2023 3 2   Download

 • Tài liệu "Trang trí nội thất theo quan niệm phong thủy" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về đạo và âm dương, khí, Ngũ hành, Kinh dịch; Các giải pháp cơ bản các vật phát sáng, hồ cá; Xác định vị trí ngôi nhà trên mảnh đất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf167p vitomriddle 22-03-2023 2 2   Download

 • Cuốn sách "Hướng dẫn thực hành Âm ngữ trị liệu: Phần 1" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Các khái niệm về chức năng giao tiếp, phân loại các bệnh lý về giao tiếp; Quá trình phát triển ngôn ngữ bình thường trẻ em; Các kỹ thuật phát triển giao tiếp ở trẻ em; Bệnh lý cơ quan thính giác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf135p phuogchi205 07-03-2023 2 2   Download

 • Nội dung Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá gồm những ý chính sau đây: quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về khái niệm, vai trò, quy luật vận động và những điểm lớn khi xây dựng nền văn hóa dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf103p bapnuong06 03-03-2023 3 3   Download

 • Bài giảng "Quản lý chất lượng trong CNTP: Chương 4 - Kiểm soát quá trình thống kê" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Khái niệm chung về kiểm soát quá trình bằng thống kê; Một số công cụ thống kê trong quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf13p hongbach205 01-03-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Quản trị marketing: Chương 1 - Nguyễn Thị Phương Dung" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm về quản trị marketing; Quan điểm quản trị marketing; Quá trình quản trị marketing; Quá trình cung ứng giá trị cho khách hàng và marketing quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p hongbach205 27-02-2023 5 4   Download

 • Pháp luật về đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ - Một số vấn đề doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quan tâm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiểu rõ hơn về bản chất của các tài sản sở hữu trí tuệ, đi từ các khái niệm đơn giản đến phức tạp cùng các sơ đồ, mô hình hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ các tài sản sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và quốc tế; ngoài ra, các vụ việc xâm phạm sở hữu trí tuệ trên thực tế cũng sẽ được lồng ghép giúp người đọc hình dung một cách sinh động hơn về sự cần thiết của việc bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của mình.

  pdf167p baphap09 24-02-2023 2 2   Download

 • Bản Tuyên ngôn của Đảng cộng sản đã khái quát những thành tựu to lớn cuộc cách mạng tư tưởng của loài người. Lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng thành văn, triết học, sử học xuất hiện một quan niệm khoa học có hệ thống về lịch sử phát triển xã hội loài người qua các chế độ chính trị, kinh tế, về những động lực của lịch sử, về quá trình chế độ tư bản chủ nghĩa thay thế chế độ phong kiến, nhất là quá trình hình thành và những mâu thuẫn của hình thái kinh tế - xã hội tư bản và nguy cơ sự tan rã tất yếu của nó. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf82p baphap09 24-02-2023 4 2   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu của điện thoại di động Samsung trên thị trường Việt Nam" cung cấp cho quản lý và nhà nghiên cứu một khuôn khổ khái niệm để mô tả các mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu và sự hiểu biết kỹ hơn về hành vi của người tiêu dùng cho chiến lược tiếp thị để đưa ra quyết định chiến lược tốt hơn về thị trường mục tiêu và sản phẩm tốt hơn cũng như quyết định chiến thuật về kết hợp hành động tiếp thị cụ thể.

  doc31p starandsky05 17-02-2023 12 6   Download

 • Giáo trình "Kỹ năng lãnh đạo thời hiện đại: Phần 1" có nội dung chính gồm 3 phần. Phần 1: Khái niệm chung về lãnh đạo; Phần 2: Tố chất của nhà lãnh đạo; Phần 3: Nội hàm của kỹ năng quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình!

  pdf46p kimphuong59 15-02-2023 5 5   Download

 • Bài giảng "Tin học đại cương (Phần 1): Bài 3.2 và 3.3 - Hệ thông tin bảng tính. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Khái niệm chung về hệ thông tin bảng tính; Khái niệm cơ sở dữ liệu; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf26p kimphuong1001 11-02-2023 1 1   Download

 • Bài viết Giải pháp kỹ thuật và ứng dụng một số dược chất phóng xạ theranostic cung cấp thông tin tổng quan về các dược chất phóng xạ, khái niệm thuật ngữ theranostic, liệu pháp trị liệu phóng xạ thụ thể peptide. Mô tả các chi tiết một số yếu tố kỹ thuật liên quan đến việc kiểm soát chất lượng của thuốc phóng xạ với các xét nghiệm và các thiết bị cần thiết trong phòng pha chế thuốc phóng xạ.

  pdf5p vicedric 08-02-2023 2 1   Download

 • Bài viết Thiết chế bổ trợ tư pháp trong nhà nước pháp quyền đi sâu phân tích các quan điểm khác nhau về khái niệm bổ trợ tư pháp và phân tích vị trí, nguyên tắc tổ chức và hoạt động bổ trợ tư pháp trong Nhà nước pháp quyền.

  pdf7p vimalfoy 08-02-2023 1 1   Download

 • "Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tin học lớp 12 năm 2021-2022 - Trường THPT Phúc Thọ" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh khối 12 ôn tập và củng cố kiến thức môn Tin học. Tài liệu trang bị cho các em những kiến thức về lý thuyết và các dạng bài tập để có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo đề cương.

  pdf18p phuongnguyen59 08-02-2023 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các khái niệm về quản trị
p_strCode=cackhainiemvequantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2