Các loại hình tổ chức

Xem 1-20 trên 936 kết quả Các loại hình tổ chức
 • Các loại hình tổ chức kinh doanh được phát triển trên cơ sở sự phát triển đa dạng các hình thức sở hữu và các thành phần kinh tế. Đó là cách thức huy động và phân bổ các nguồn lực trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p chuotchuot09 08-12-2015 30 3   Download

 • Bài viết Đẩy mạnh vai trò của Nhà nước trong việc phát triển các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khái quát về các loại hình tổ chức bán lẻ văn minh, hiện đại ở VN; khung pháp lý và tình hình phát triển loại hình tổ chức bán lẻ văn minh, hiện đại ở VN; giải pháp cho vấn đề này.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 12 3   Download

 • Bài viết Bàn về chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phát triển các loại hình tổ chức lãnh thổ kinh tế nêu lên các nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả trực tiếp của bản thân KKT ven biển; nhóm chỉ tiêu về tỷ lệ đóng góp của KKT ven biển đối với nền kinh tế quốc dân và một số chỉ tiêu khác.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 10 2   Download

 • Đào tạo và phát triển là một nhu cầu không thể thiếu đối với bất cứ một loại hình tổ chức nào. Một xã hội tồn tại được hay không là do đáp ứng được với sự thay đổi. Một xã hội phát triển hay chậm phát triển cũng do các nhà lãnh đạo thấy trước được sự thay đổi để kịp thời đào tạo và phát triển lực lượng lao động của mình.

  doc33p ohdokwan 06-12-2012 88 25   Download

 • Tổ chức sự kiện là một ngành khá phát triển trên thế giới. Việc phân loại nó đã có những thành quả đáng ghi nhận. Bài viết này phân tích ba loại hình sự kiện tiêu biểu là phân loại tổ chức sự kiện theo quy mô, theo hình thức và theo mục đích - nội dung; đồng thời nêu những hạn chế trong các cách phân loại này.

  pdf9p nganga_03 23-09-2015 155 22   Download

 • Bài giảng môn Tổ chức và quản lý cơ bản - Hà Thúc Viên với mục tiêu cung cấp cho người học những kiến thức về quản lý Nhà nước về Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các loại hình tổ chức nông trại;...

  ppt73p codon_03 01-12-2015 32 4   Download

 • Chương 4 và 5 trình bày những nội dung liên quan đến định mức lao động trong các loại hình tổ chức lao động; tổ chức và định mức lao động thương.

  pdf13p deja_vu1 07-02-2018 1 0   Download

 • Là hình thức tồn tại của tổ chức, biểu thị việc sắp xếp theo trật tự nào đó các bộ phận của tổ chức cùng các mối quan hệ giữa chúng.

  doc19p le_ut_huong 28-07-2011 152 44   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp thúc đẩy sự phát triển của các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại tại Việt Nam một số vấn đề lý luận cơ bản về loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại, thực trạng phát triển loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại ở Việt Nam. Giải pháp phát triển loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại ở Việt Nam.

  pdf138p sms_12 07-05-2014 71 21   Download

 • Chương 1 Tổng quan về quản trị các tổ chức, trong chương học này kết cấu nội dung gồm 4 phần: Phần 1 tổ chức và các loại hình tổ chức; phần 2 quản trị tổ chức; phần 3 lý thuyết hệ thống; phần 4 đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu.

  pdf29p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 22 6   Download

 • “Điều 4. Chính sách của Nhà nước về xây dựng các loại hình tổ chức tín dụng 1. Thống nhất quản lý mọi hoạt động ngân hàng, xây dựng hệ thống các tổ chức tín dụng hiện đại, đủ sức đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và dân cư, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. ...

  pdf10p truongan 10-07-2009 760 228   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay, các thành phần kinh tế, các hình thức kinh doanh, các mặt hàng trở nên đa dạng và phong phú. Khi đời sống của người dân ngày càng cải thiện thì nhu cầu tiêu dùng hàng hoá ngày càng tăng. Do đó các hoạt động mua, bán các hình thức tổ chức thương mại diễn ra tấp nập hơn và ngày càng mở rộng. Là một loại hình tổ chức thương mại hỗn hợp, chợ ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của nền sản xuất xã...

  doc73p tiencuong 20-07-2009 444 127   Download

 • Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị nhằm đề xuất mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng loại hình đô thị, đáp ứng yêu cầu, tốc độ phát triển của các đô thị Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  pdf130p lanlan38 01-04-2013 174 77   Download

 • Để có thể hoàn thành tốt việc giảng dạy và học tập, mời quý bạn đọc tham khảo bộ sưu tập bài giảng Sự phân bố dân cư - Các loại hình quần cư và đô thị hóa. Qua các bài giảng, học sinh trình bày được khái niệm phân bố dân cư, đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới và cá nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư. Phân biệt được các loại hình quần cư, đặc điểm và chức năng của chúng.

  ppt36p lienvo_12 26-03-2014 199 49   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: đào tạo và phát triển trong tổ chức', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc30p ohdokwan 06-12-2012 82 28   Download

 • Chương 1 Tổng quan về quản lý các tổ chức thuộc bài giảng Quản lý học, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để tìm hiểu kiến thức về: Tổ chức và các loại hình tổ chức, các hoạt động cơ bản của tổ chức, tính khoa học của hoạt động quản lý,...

  pdf34p thanhdieutran 14-04-2014 62 16   Download

 • Đề tài Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng nhằm trình bày các nội dung chính như: khái niệm và đặc điểm của tổ chức tín dụng, các loại hình tổ chức tín dụng, thủ tục thành lập tổ chức tín dụng, điều kiện hoạt động của tổ chức tín dụng.

  pdf20p canon_12 29-03-2014 53 13   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ Chương 8 Các tổ chức tài chính trung gian nhằm trình bày về chức năng và vai trò của tổ chức tài chính trung gian. Các loại hình tổ chức tài chính trung gian.

  pdf113p navy_12 21-05-2014 45 6   Download

 • Chương 3: Nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính nhà nước. Nội dung trình bày trong chương 3 bao gồm: Nhà nước là tổ chức sử dụng nhiều lao động nhất trong tất cả các loại hình tổ chức, quá trình hình thành nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính nhà nước, tính pháp lý về nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính nhà nước, phân loại nguồn nhân lực của các cơ quan hành chính nhà nước.

  ppt96p nhanmotchut_1 04-10-2016 9 3   Download

 • Ngân hàng là một loại hình tổ chức kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng. Hệ thống ngân hàng với hàng ngàn chi nhánh hoạt động trên thế giới có thể tác động đến sự phát triển của tất cả mọi lĩnh vực và của toàn bộ nền kinh tế nói chung. Với sự hiện hữu của ngân hàng, chúng ta có thể nhận được các khoản vay để thanh toán cho việc mua sắm hay để trang trải các chi phí khác. Bên cạnh đó,ngân hàng là một địa chỉ hữu ích nếu chúng ta mong muốn...

  pdf32p minhtam 15-07-2009 641 277   Download

Đồng bộ tài khoản