intTypePromotion=1
ADSENSE

Các nhóm chỉ báo

Xem 1-20 trên 1395 kết quả Các nhóm chỉ báo
 • Ðể tra cứu định nghĩa của các chỉ báo phát triển (Development indicators) theo hệ thống thống kê của tổ chức Ngân Hàng Thế Giới (the World Bank) các bạn có thể lựa chọn 6 lĩnh vực phát triển ở cửa sổ trên cùng bên trái, bao gồm: 1) Con người (People) 2) Môi trường (Environment) 3) Kinh Tế (Economy) 4) Các quốc gia và thị trường (States & Makets) 5) Liên kết toàn cầu (Global links) Khi bạn chọn một lĩnh vực phát triển nào đó, tất cả các nhóm chỉ báo phát triển thuộc lĩnh vực này sẽ...

  pdf10p nine4219 20-08-2012 108 20   Download

 • Xương chũm có chứa một hệ thống phức tạp nhiều hốc khí to nhỏ khác nhau được gọi là hệ thống thông bào xương chũm Sự đa dạng về mức độ phát triển của hệ thống thông bào xương chũm dẫn đến tương quan giữa các nhóm thông bào với cấu trúc giải phẫu của các cơ quan quan trọng ở vùng này ở mỗi người cũng rất khác nhau. Mục tiêu: Khảo sát các nhóm thông bào xương chũm bình thường trên CT Scans xương thái dương.

  pdf9p viaugustus2711 06-09-2019 18 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Những chỉ báo mới về người già ở Hải Hưng" dưới đây để nắm bắt được số lượng và tỷ lệ người già trong dân cư, nhóm trẻ của tuổi già, người già tham gia hoạt động kinh tế, tình trạng hôn nhân của người già,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 33 1   Download

 • Bài viết "Chỉ báo về người già ở Hải Hưng và những vấn đề đặt ra" hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về tỉ lệ người già trong dân cư Hải Hưng; nhóm trẻ của tuổi già; người già tham gia hoạt động kinh tế;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf0p songcochat 18-05-2016 32 1   Download

 • Trên cơ sở lí luận và thực tiễn hệ thống các chỉ báo đạo đức giáo viên (GV) hiện nay đã được xác định và thẩm định 2 vòng bằng cả phương pháp định tính và định lượng thông qua trưng cầu ý kiến sinh viên sư phạm và GV ở các địa bàn khác nhau. Kết quả thẩm định cho thấy hầu hết các chỉ báo được trên 80% đối tượng được hỏi đồng thuận hoàn toàn, có rất ít chỉ báo có tỉ lệ được đồng thuận dưới 2/3, còn lại là đồng ý một phần. Như vậy, thống các chỉ báo đạo đức GV hiện nay mà nhóm nghiên cứu xác định đã được các nhóm xã hội đặc thù (nhóm sinh viên sư phạm và nhóm GV) chấp nhận.

  pdf14p gaunguyen6789 19-10-2019 7 0   Download

 • Các báo cáo tài chính cung cấp các đầu vào cơ bản và hữu dụng cho quá trình phân tích, đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Năm nội dung chính của hiệu quả tài chính gồm: khả năng thanh toán ngắn hạn, hoạt động kinh doanh, đòn bẩy tài chính, năng lực tạo lợi nhuận, và giá trị doanh nghiệp được xem xét thông qua các nhóm chỉ số đánh giá phổ biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p coc_chung 25-12-2009 3728 1529   Download

 • Các báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, và lưu chuyển tiền tệ) cung cấp các đầu vào cơ bản và hữu dụng cho quá trình phân tích, đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Năm nội dung chính của hiệu quả tài chính gồm: (1) khả năng thanh toán ngắn hạn, (2) hoạt động kinh doanh, (3) đòn bẩy tài chính, (4) năng lực tạo lợi nhuận, và (5) giá trị doanh nghiệp được xem xét thông qua các nhóm chỉ số đánh giá phổ biến....

  pdf25p phuonghoangnho 23-04-2010 1570 799   Download

 • Bạn đã bao giờ tự hỏi rằng nguyên nhân nhân nào dẫn tới tình trạng nhóm của mình làm việc không hiệu quả?Thực tế là đã có rất nhiều nhóm được thành lập nhưng những gì mang lại cho họ chỉ là sự thất bại trong việc cộng tác chung. Trong thể thao, các nhóm thường bao gồm những cá nhân có thành tích xuất sắc nhất. Đã có khá nhiều nhiều người đã áp dụng một cách máy móc mô hình nhóm trong thể thao vào lĩnh vực kinh doanh, và điều đó thường chỉ mang lại sự thất bại...

  pdf5p teamwork2010 21-12-2010 192 44   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở các dữ liệu thu thập được thông qua các cuộc phỏng vấn chuyên gia, điều tra khảo sát ý kiến của nhân viên và 534 khách tham quan quốc tế và nội địa. Sử dụng phương pháp luận “Giới hạn của những thay đổi chấp nhận được”, đề tài đã đề xuất xây dựng một hệ thống gồm 18 chỉ báo thuộc 3 nhóm tiêu chí để đo lường và giám sát việc thực hiện các mục tiêu bền vững về môi trường và xã hội cho di tích Huế....

  pdf14p phalinh15 10-08-2011 124 35   Download

 • Bài viết trình bày về quan niệm thể loại và thể loại báo chí, các quan niệm phân chia các nhóm thể loại báo chí từ lý luận đến thực tiễn. Bài viết phân tích hiện trạng mơ hồ trong cách phân chia các thể loại báo chí cụ thể từ đó chỉ rõ vai trò của các thể loại và công tác phân chia các thể loại theo nhóm đối với hoạt động báo chí nói chung. Bài viết còn đưa ra một cách phân chia hệ thông các thể loại báo chi cụ thể. ...

  pdf8p phalinh17 11-08-2011 127 30   Download

 • 1. Phát triển nhóm của bạn Hãy quan tâm đến việc bồi dưỡng và đào tạo các thành viên của nhóm. Hãy giúp họ thăng tiến tay nghề bằng cách phát triển các tài năng tự nhiên và tăng cường việc đào tạo, đưa ra những thử thách, cùng những mục tiêu thiết thực. 2. Để con người phát triển Nhóm càng lớn và càng dễ hoán chuyển, các thành viên càng có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp do việc thay đổi các vai trò và được tăng tiến. Mặc dù sự tăng tiến thường theo chiều thẳng, nhưng...

  pdf2p bibocumi15 14-11-2012 75 12   Download

 • Báo cáo: Xây dựng bản đồ các nhóm liên kết Genome cây bông cỏ (G. arboreum L.) phục vụ nghiên cứu chọn giống bông vải kháng bệnh xanh lùn bằng chỉ thị phân tử tiến hành khảo sát đánh giá đa hình ADN giữa giống B10 (có nguồn gốc từ Ấn Độ) và giống bông cỏ Nghệ An sử dụng chỉ thị SSR; những chỉ thị cho đa hình giữa hai giống bông B10 và CNA được sử dụng để phân tích phân ly di truyền quần thể F2 (B10×CNA); số liệu phân tích phân ly di truyền được xử lý để xây dựng bản đồ các nhóm liên kết genome cây bông cỏ.

  pdf5p iasvn_org123 26-06-2014 87 11   Download

 • Nội dung Bài thảo luận nhóm môn Đa dạng sinh học: Vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học trình bày về khái niệm bảo tồn ĐDSH và cộng đồng; các hình thức bảo tồn ĐDSH ở Việt Nam; bất cập trong việc bảo tồn ĐDSH; vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn; biện pháp nâng cao vai trò của cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  ppt10p nthanhnhung 12-01-2017 69 9   Download

 • Bài báo đề cập đến việc xây dựng tiêu chí đánh giá các nhóm lớp mầm non tư thục tại TPHCM hiện nay. Kết quả nghiên cứu được tiến hành trên 398 khách thể gồm: giáo viên, chủ trường, phụ huynh, cán bộ quản lí giáo dục cho thấy các nhóm khách thể đều thống nhất cao với việc phải kết hợp cả tiêu chí về chất lượng hoạt động và quy mô hoạt động khi đánh giá chất lượng của nhóm lớp mầm non tư thục và điều này trở thành nhu cầu cấp bách để giải quyết thực trạng giáo dục mầm non tại TPHCM hiện nay.

  pdf7p nganga_01 04-09-2015 72 7   Download

 • Các trường phục vụ sinh viên thuộc các nhóm người thiểu số Bài báo này, biên soạn từ các trang web được nêu ra ở đây và các nguồn khác, cung cấp thông tin về các trường đại học phục vụ sinh viên từ ba cộng đồng thiểu số lớn: người Mỹ gốc Phi, người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha, và người Mỹ da đỏ. Trường phục vụ các nhóm người thiểu số là các trường đại học và cao đẳng thuộc phạm trù khác (đại học công lập, trường tư thục, trường công giáo, trường nghệ thuật và cao...

  pdf7p meoheo3 18-05-2011 53 4   Download

 • Nội dung của Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng Chương 6 được trình bày như sau: Báo cáo tài chính, bảng Cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, mối quan hệ, các chỉ tiêu phân tích, nhóm chỉ tiêu phân tích tổng quát, các yếu tố tác động đến kết quả tài chính.

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 60 4   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng tự đánh giá bản thân của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu chính là phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, được tiến hành trên 152 thiếu niên (độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi) tại ba trung tâm bảo trợ xã hội. Nội dung tự đánh giá bản thân của thiếu niên trong nghiên cứu này được xác định bao gồm bốn nhóm giá trị: hình thức bên ngoài; năng lực; phẩm chất đạo đức; ước mơ (một dạng tự đánh giá phản ánh những giá trị trong tương lai mà cá nhân hướng tới).

  pdf7p thorthor1234 24-05-2018 24 4   Download

 • Bài viết Nghiên cứu các yếu tố kinh tế và thể chế ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cung cấp bằng chứng thực nghiệm về sự tác động của các nhóm nhân tố kinh tế và thể chế đến hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf13p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 33 3   Download

 • Việc nghiên cứu sự thích ứng xã hội của các nhóm yếu thế cần được tiến hành từ hai góc độ: lý luận và thực tiễn. Bài viết "Một số vấn đề lý luận cơ bản về thích ứng xã hội của các nhóm yếu thế và các chính sách của đảng, nhà nước đối với họ" tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với một số nhóm yếu thế, trước hết là các quan điểm, nguyên tắc, cách thức bảo vệ và chăm sóc các nhóm yếu thế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf10p thuytct36 25-02-2016 52 2   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở các dữ liệu thu thập được thông qua các cuộc phỏng vấn chuyên gia, điều tra khảo sát ý kiến của nhân viên và 534 khách tham quan quốc tế và nội địa. Sử dụng phương pháp luận “Giới hạn của những thay đổi chấp nhận được”, đề tài đã đề xuất xây dựng một hệ thống gồm 18 chỉ báo thuộc 3 nhóm tiêu chí để đo lường và giám sát việc thực hiện các mục tiêu bền vững về môi trường và xã hội cho di tích Huế.

  pdf14p thiendiadaodien_9 04-03-2019 18 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các nhóm chỉ báo
p_strCode=cacnhomchibao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2