Cẩm nang môn đồ họa

Xem 1-20 trên 330 kết quả Cẩm nang môn đồ họa
 • Thực hiện các thí nghiệm sau đây: Sục khí C2H4 vào dung dịch KMnO4 (2) Cho NaHCO3 vào dung dịch CH3COOH Chiếu sáng hỗn hợp khí metan và clo (4) Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường Đun etanol với H2SO4 đặc ở 1400C (6) Đun nóng hỗn hợp triolein và hiđro (với xúc tác Ni) Cho phenol tác dụng với dung dịch NaOH (8) Cho anilin tác dụng với dung dịch brom Cho metyl amin tác dụng với dung dịch FeCl3 (10) Cho glixerol tác dụng với Na Những thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi ho...

  doc4p queenmary_ls 12-09-2012 307 73   Download

 • Hình họa là môn học nhằm rèn luyện khả năng quan sát, vẽ lại đối tƣợng nhìn thấy. Qua đó, Hình họa cũng rèn luyện khả năng cảm thụ , cảm xúc và thị hiếu thẩm mỹ về hình. Giúp học sinh nhận thức vị trí quan trọng của khối cơ bản trong môn Hình họa đồng thời hiểu đƣợc vẻ đẹp của hình khối, đƣờng nét, đậm nhạt trong tự nhiên và mối quan hệ giữa chúng với nhau.

  pdf35p tranthikimuyen3 22-07-2011 156 42   Download

 • I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết cách điều chế và thu khí oxi trong PTN 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng làm thí nghiệm: Điều chế oxi, thu khí oxi, oxi tác dụng với một số đơn chất. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học.Tính cẩn thận trong thực hành thí nghiệm. II. Chuẩn bị: GV chuẩn bị 5 bbộ thí nghiệm gồm:

  pdf5p abcdef_25 11-09-2011 823 41   Download

 • I. Mục tiêu bài hoc: 1.Kiến thức: - Học sinh hiểu được cách phân loại axit, bazơ, muối theo thành phần hóa học của chúng . - Phân tử axit gồm 1 hay nhiều nguyên tử H liên kết với góc axit, các nguyên tửH có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại - Phân tử bazơ gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm OH. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết CTHH của axit, bazơ. 3. Thái độ tình cảm - Giáo dục lòng yêu môn hóa, tính cẩn...

  pdf6p abcdef_25 11-09-2011 208 40   Download

 • Người ta nói phổ tử ngoại là phương pháp phổ cho kết quả tương đối độc lập. Giá trị phổ không chịu tác động của các yếu tố đo cũng như các yếu tố cấu trúc phân tử. Theo chúng tôi,nhận định này là không đúng. Sau đây chúng tôi xin trình bày kháu quất về phương phấp quang phổ tử ngoại khả kiến và một số yếu tố ảnh hưởng tới giá trị phổ trong phương pháp.

  ppt23p phungxuanmy 19-05-2013 129 35   Download

 • I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết được một số tính chất hóa học của oxi. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một số hợp chất. - Rèn luyện kỹ năng quan sát rút ra nhận xét, kết luận 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị: - Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ. - Dụng cụ: Đèn cồn, môi sắt. - Hóa chất: lọ chứa oxi, dây sắt III. Định hướng phương pháp: -...

  pdf3p abcdef_25 11-09-2011 233 27   Download

 • I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết được các tính chất vật lý và hóa học của hidro. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH và khả năng quan sát thí nghiệm của học sinh. - Tiếp tục rèn luyện cho học sinh làm bài tập tính theo PTHH. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học. II. Chuẩn bị:

  pdf5p abcdef_25 11-09-2011 189 26   Download

 • I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Củng cố, nắm vững những kiến thức về tính chất hóa học của nước: Tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường tạo thành bazơ và hidro. Tác dụng với một số oxit axit tạo thành axit. Tác dụng với oxit bazơ tạo thành bazơ. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng tiến hành một số thí nghiệm với Na, CaO, P2O5. 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận trong thực hành hóa học , lòng say mê môn học. II. Chuẩn bị...

  pdf4p abcdef_25 11-09-2011 576 25   Download

 • . Mục tiêu : 1. Kiến thức : - HS nắm được ăn mòn kim loại là gì? Nguyên nhân của sự ăn mòn kim loại, các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại; Các biện pháp bảo vệ đồ vật bằng kim loại khỏi bị ăn mòn. 2. Kĩ năng : - Biết liên hệ với các hiện tượng trong thực tế với sự ăn mòn kim loại,

  pdf8p abcdef_30 15-09-2011 153 25   Download

 • I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh nắm được phương pháp điều chế và thu khí oxi trong PTN và trong CN. - HS biết khái niệm phản ứng phân hủy và dẫn ra các ví dụ minh họa. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng lập PTHH. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị:

  pdf6p abcdef_25 11-09-2011 198 24   Download

 • Giáo trình giáo dục đại học cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo

  pdf72p daisy15 05-08-2010 78 21   Download

 • Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh hiểu được khái niệm sự oxi hóa, phản ứng hóa hợp, phản ứng tỏa nhiệt. - Các ứng dụng của oxi 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một số hợp chất. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị:

  pdf6p abcdef_25 11-09-2011 167 16   Download

 • I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Học sinh biết: - Khái niệm nồng độ % , biểu thức tính. - Biết vận dụng để tính một số bài toán về nồng độ phần trăm. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết củng cố cách giải bài toán theo PTHH có vận dụng nồng độ phần trăm. 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận , lòng say mê môn học. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - Bảng phụ, bảng nhóm. IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: 1. Nêu định nghĩă độ tan, những...

  pdf6p abcdef_25 11-09-2011 122 15   Download

 • I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết được các khái niệm oxit, sự phân loại oxit và cách gọi tên oxit. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng lập CTHH của oxit. - Tiếp tục rèn luyện kỹ năng lập các PTHH có các sản phẩm là oxit. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị:

  pdf6p abcdef_25 11-09-2011 145 15   Download

 • . Mục tiêu : 1. Kiến thức : – HS hiểu thế nào là hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. – Nắm được cách phân loại các hợp chất hữu cơ. 2. Kĩ năng : – Phân biệt được các chất hữu cơ thông thường với các chất vô cơ. 3. Thái độ : Tích cực học tập bộ môn. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1. Giáo viên :

  pdf8p abcdef_30 15-09-2011 154 15   Download

 • I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản như: - Tính chất của oxi - ứng dụng và điều chế oxi. - Khái niệm về oxit và sự phân loại oxit. - Khái niệm về phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy. - Thành phần của không khí. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH, kỹ năng phân biệt các loại phản ứng hóa học - Tiếp tục củng cố các bài tập tính theo PTHH. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học. II. Chuẩn bị:...

  pdf6p abcdef_25 11-09-2011 325 14   Download

 • I. Mục tiêu:1.Kiến thức: - Từ PTHH và các dữ liệu bài cho. Học sinh biết cách xác định ( thể tích và lượng chất) của những chất tham gia hoặc các sản phẩm. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng lập PTHH và kỹ năng sử dụng các công thức chuyển đổi giữa khối lượng , thể tích khí và lượng chất. 3.Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức sử dụng hợp lý, tiết kiệm, cẩn thận trong thực hành và học tập hóa học....

  pdf4p abcdef_25 11-09-2011 286 14   Download

 • Mục tiêu : 1. Kiến thức : Củng cố các kiến thức cơ bản về rượu etylic, axit axetic và chất béo. 2. Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng giải một số dạng bài tập. 3. Thái độ : Yêu khoa học, lòng yêu thích bộ môn. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1. Giáo viên : - heä thoáng caâu hoûi, baøi taäp ñeå höôùng daãn hs hoaït ñoäng. - baûng sgk / 148

  pdf11p abcdef_30 15-09-2011 184 12   Download

 • 1.Kiến thức: Sau bài học học sinh biết: - Công thức chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất. - Biết vận dụng các công thức trên để làm các bài tập chuyển đổi giữa 3 đại lượng trên 2.Kỹ năng: - Củng số các kỹ năng tính khối lượng mol đồng thời củng cố các khái niệm về mol, về thể tích mol chất khí về công thức hóa học. 3.Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, tính cẩn thận , tỷ mỷ khi làm bài toán hóa học....

  pdf5p abcdef_25 11-09-2011 162 11   Download

 • I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết phân biệt sự cháy và sự oxi hóa chậm. - Hiểu được các điều kiện phát sinh sự cháy từ đó để biết được các biện pháp dập tắt sự cháy. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết các phương trình chữ. - liên hệ thực tế các hiện tượng . 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường, tránh ô nhiễm môi trường không khí. II. Chuẩn bị:...

  pdf4p abcdef_25 11-09-2011 207 11   Download

Đồng bộ tài khoản