intTypePromotion=1
ADSENSE

Cán bộ lãnh đạo đồng phú

Xem 1-20 trên 66 kết quả Cán bộ lãnh đạo đồng phú
 • Ngay từ khi thành lập nước (1945), Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán coi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục (BV, CS&GD) trẻ em là một nội dung cơ bản của chiến lược con người trong chiến lược phát triển kinh tế - xó hội đất nước. Trẻ em hôm nay chính là thế giới ngày mai. Chủ tịch Hồ Chí Minh đó khẳng định: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. BV, CS&GD trẻ em cũn là một truyền thống, một...

  pdf125p dellvietnam 23-08-2012 180 23   Download

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng, phải được tiến hành thận trọng, thường xuyên, có hiệu quả, để từ đó thiết lập đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đảm nhận tốt nhiệm vụ được giao.

  pdf12p vititan2711 14-08-2019 17 0   Download

 • Nội dung bài viết "Phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam: Một số yếu tố tác động và các giải pháp" trình bày về vai trò của phụ nữ tham gia trong công tác quản lý ở Việt Nam, một số yếu tố gây trở ngại cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 101 14   Download

 • Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp cùng Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) vừa khởi động dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực công”. Dự án kéo dài trong 5 năm nhằm trang bị cho phụ nữ trong khu vực nhà nước những kỹ năng, kiến thức cần thiết để nắm giữ vị trí lãnh đạo trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf19p haidang 11-06-2009 359 98   Download

 • Quận 11 là một trong những quận nội thành có vị trí quan trọng về mọi mặt của Thành phố Hồ Chí Minh. Quận có dân số đông, người dân lao động cần cù, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức đông đảo; Đảng bộ lãnh đạo năng động, sáng tạo; giàu tiềm năng phát triển kinh tế và sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) với nhiều ngành nghề, sản phẩm phong phú đa dạng. Đây là thế mạnh nổi bật để phát huy nội lực của Quận. ...

  pdf86p vascaravietnam 15-08-2012 57 6   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Chương 3: Cách tiếp cận ngẫu nhiên về lãnh đạo là nhằm khám phá mỗi liên hệ giữa lãnh đạo hữu hiệu với hoàn cảnh diễn ra các hoạt động; tiếp cận việc lãnh đạo hữu hiệu phụ thuộc vào các yếu tố. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf32p cocacola_08 16-11-2015 57 5   Download

 • Phụ nữ Việt Nam có tiềm năng to lớn, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Trong lịch sử dựng nước, giữ nước, qua mọi thời kỳ, phụ nữ luôn là lực lượng hùng hậu, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ nhằm phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới....

  pdf128p dellvietnam 23-08-2012 309 108   Download

 • 6 kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo hoàn hảo 1.Tầm nhìn: Hãy tập trung. Bạn cần hiểu công việc mà đội bạn đang phụ trách ăn khớp thế nào với năng suất, hình ảnh và thành công nói chung của công ty. Vạch chiến lược hoạt động lâu dài cho đội và thông báo với cấp trên cũng như cho toàn bộ nhân viên.. Lập ra các mục tiêu có thể đạt được cho từng cá nhân và toàn đội, đưa ra những mong muốn một cách khái quát nhất. Có nhiều tham vọng. Tham vọng...

  pdf6p traitimmuathu241 13-05-2010 253 107   Download

 • Bài viết xem xét những yếu tố mang tính cấu trúc có tác động đến bình đẳng giới trong lãnh đạo chính trị ở Việt Nam, bao gồm: trình độ phát triển kinh tế - xã hội, lao động và việc làm, giáo dục và đào tạo của đất nước. Các vấn đề này đều bao chứa những yếu tố rào cản, bên cạnh thuận lợi, đối với sự tiến bộ của phụ nữ trong lãnh đạo chính trị.

  pdf15p nganga_08 12-10-2015 104 24   Download

 • Mục tiêu của đề tài luận văn là đề xuất một số giải pháp có căn cứ khoa học và tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới nhằm mục đích góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như bộ máy quản lý nhà nước của Huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của Huyện.

  pdf102p sosua999 14-07-2020 45 20   Download

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu này nhằm xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố thuộc phong cách lãnh đạo đến kết quả thực hiện công việc của cán bộ công chức các cơ quan chuyên môn tại tỉnh Sóc Trăng, từ đó giúp cho các cấp lãnh đạo đưa ra điều chỉnh phù hợp, góp phần cải thiện kết quả thực hiện công việc.

  pdf21p sieunhansoibac5 18-04-2018 64 8   Download

 • Với mục tiêu tìm hiểu thực trạng việc làm cho người lao động nông thôn sau đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nghiên cứu tiến hành khảo sát 240 mẫu lao động đã qua đào tạo nghề ở xã Phùng Chí Kiên (huyện Mỹ Hào) và Phú Thịnh (huyện Kim Động) trong giai đoạn 2011-2016, kết hợp với phỏng vấn sâu cán bộ lãnh đạo huyện, xã và lao động đã qua đào tạo nghề trên địa bàn. Kết quả khảo sát cho thấy tỉnh Hưng Yên rất tích cực ban hành các chính sách trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến tạo việc làm cho người lao động.

  pdf9p mangamanga 29-02-2020 14 2   Download

 • Đảng bộ Đông Hoàng đã sớm nghĩ đến việc đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ nữ. Song do chưa nhận thức đầy đủ vai trò của phụ nữ, lại chưa có đủ phương hướng chủ trương bồi dưỡng đúng đắn, nên số cán bộ nữ hàng năm tăng chậm. Đối với những chị em được đề bạt, chưa bồi dưỡng được tốt, chưa tạo điều kiện cho chị em hoạt động. Khi đưa vào Đảng đưa vào các cương vị lãnh đạo, chị em phát huy tác dụng còn bị hạn chế. Bài viết thông tin đến các bạn công tác bồi dưỡng cán bộ nữ của Đảng bộ xã Đông Hoàng.

  pdf6p kethamoi5 02-06-2020 5 0   Download

 • Bài viết trình bày về tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp uỷ, đảng đoàn còn có nghĩa là làm cho các ngành, các bộ phận thấy được trách nhiệm của ngành mình, bộ phận mình đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ và công tác cán bộ nữ, làm tốt nhiệm vụ được phân công, không nên khoán việc đó cho riêng các ban tổ chức hoặc ban phụ vận. Ở các cơ quan đông phụ nữ cũng như ở các ban, các vụ tổ chức cán bộ, cần có cán bộ chuyên trách theo dõi và làm công tác quản lý đội ngũ cán bộ nữ, tránh hiện tượng lơi lỏng, xáo trộn như thời gian vừa qua.

  pdf12p nangthothubon_vn20 08-06-2020 8 0   Download

 • Các nhà tương lai học khi dự báo xu hướng phát triển của nhân loại ở thế kỷ XXI đã nhận định: một trong những dấu hiệu nổi bật nhất của giai đoạn văn minh đương đại là lao động trí tuệ, nguồn lực con người, phụ nữ sẽ là những động lực quan trọng quyết định tới sự thành công trên con đường phát triển của các quốc gia và của cả nhân loại. Việc giải phóng phụ nữ, phát huy tiềm năng của phụ nữ là đòi hỏi khách quan và bức thiết của sự phát triển...

  pdf77p vascaravietnam 16-08-2012 156 51   Download

 • Tháng 01 năm 1993, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp Trung ương Đảng khoá VII đã ban hành Nghị quyết về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS - KHHGĐ) nhằm giải quyết cơ bản về vấn đề dân số, tiến tới ổn định quy mô dân số của nước ta. Văn kiện Đại hội IX của Đảng cũng khẳng định: “Chính sách dân số nhằm chủ động kiểm soát quy mô và tăng chất lượng dân số phù hợp với những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất...

  pdf92p vascaravietnam 16-08-2012 99 30   Download

 • Tổng số cán bộ công nhân viên 26.000 người. Khối sản xuất là 23.500 người, khối kinh doanh có 2.500 người. Như vậy, Tổng công ty là một doanh nghiệp có quy mô lớn, mạnh lưới kinh doanh phủ khắp cả nước. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp có trình độ cao, có kiến thức chuyên môn sâu. Đội ngũ cán bộ này đề ra các chiến lược kinh doanh xuất khẩu cho Tổng công ty. Đội ngũ lao động sản xuất có kinh nghiệm, cân cù chịu khó, tích cực tìm kiếm áp dụng khoa học kỹ...

  pdf34p ttcao10 28-08-2011 55 14   Download

 • Để có được những quyết định kinh doanh kịp thời và chính xác, đồng thời có tác dụng tích cực đến hiệu quả kinh doanh, bạn cần phải nắm vững một số kỹ năng nhất định. Các kỹ năng có thể đơn giản hay phức tạp, nhưng bạn đừng nên bỏ qua bất .cứ kỹ năng nào, bởi mỗi kỹ năng mà bạn lựa chọn lại phụ thuộc vào tầm quan trọng và tính phức tạp của quyết định. Lên kế hoạch...

  pdf13p yeumala 07-04-2012 76 12   Download

 • Gần đến 12 giờ trưa, song “Hội nghị đặc biệt” của TP Đông Hải vẫn chưa kết thúc. Người đàn ông trên diễn đàn đã nói gần hai tiếng đồng hồ, mà vẫn cầm micrô trong tay. Bên dưới hội trường toàn là những phụ nữ trẻ đẹp, họ đều là vợ của cán bộ lãnh đạo, họ im lặng nghe, thỉnh thoảng lại lắc đầu thở dài. Người diễn giảng là Trương Đông Hải. Một năm trước, Trương Đông Hải còn là thị trưởng của TP Đông Hải, vì nhận hối lộ, bị xử phạt ba năm tù giam....

  pdf2p miumiunz 21-05-2013 34 1   Download

 • Trong lĩnh bài viết này bao gồm ba yếu tố chính: (i) Vai trò của người lãnh đạo cao nhất trong cơ quan thống kê; (ii) Chất lượng và ý thức của đội ngũ cán bộ; (iii) Cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động của cơ quan thống kê.

  pdf6p volkath 28-11-2019 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cán bộ lãnh đạo đồng phú
p_strCode=canbolanhdaodongphu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2