intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cạnh tranh kinh doanh

Xem 1-20 trên 8044 kết quả Cạnh tranh kinh doanh
 • Đề cương bài giảng Quản lý chiến lược kinh doanh cung cấp những kiến thức nền tảng, ban đầu về lí luận và thực tiễn quản trị chiến lược, cung cấp một cái nhìn bao quát và hệ thống toàn doanh nghiệp với hy vọng phần nào giúp cho sự thành công của các bạn trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 7: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, cung cấp cho người học những kiến thức như Phân loại cấu trúc thị trường Đường cầu và đường MR của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo; Quyết định sản xuất của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo (Trong ngắn hạn); Quyết định sản xuất của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo (Trong dài hạn). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p khanhchi2550 10-05-2024 1 1   Download

 • Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc17p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết nhằm nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc nâng cao khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong bối cảnh mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong ngành xây dựng. Các doanh nghiệp xây dựng niêm yết ở Việt Nam cần nâng cao khả năng sinh lời của mình để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tránh các hoạt động không hiệu quả, và đáp ứng các yêu cầu trong quá trình hội nhập quốc tế.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Trong bài viết này tác giả tập trung phân tích đặc điểm dịch vụ logistics, đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội ảnh hưởng tới kế toán doanh thu, chi phí tại các doanh nghiệp này để từ đó tìm ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại các doanh nghiệp đảm bảo hệ thống kế toán cung cấp thông tin hữu ích, phù hợp giúp cho nhà quản trị ra các quyết định điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 232/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Trong nghiên cứu này sẽ tập trung làm rõ hơn các khái niệm, xu hướng về chuyển đổi số, mối quan hệ giữa chuyển đổi số và năng lực cạnh tranh, phân tích thực trạng hoạt động chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp chiến lược nâng cao NLCT thông qua chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 2 1   Download

 • Cổ phần hoá (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường. Trong những năm vừa qua, Chính phủ luôn đẩy mạnh quá trình CPH DNNN để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (DN), từ đó gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế và nâng cao tính minh bạch của thị trường. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều khó khăn.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ thực nghiệm giữa chất lượng thể chế với cơ cấu kinh tế ở 63 tỉnh/thành phố của Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực phi nông nghiệp sẽ phát triển hơn nếu các địa phương tập trung nỗ lực vào các yếu tố tác động đến suốt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp như: gia nhập thị trường, chất lượng đào tạo lao động tại địa phương; sự minh bạch thông tin và chính sách của chính quyền; và các vấn đề pháp lý như bảo đảm quyền tài sản, bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo đảm an ninh trật tự.

  pdf20p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài viết này nhằm mục đích nghiên vai trò của chiến lược kinh doanh (biến độc lập X) nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh (biến phụ thuộc Y) của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Việt Nam. Đồng thời, bài viết coi tầm quan trọng của sự đổi mới (biến M) là những biến số trung gian trong mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh và lợi thế cạnh tranh.

  pdf9p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Khởi nghiệp: Quy trình thực hành, cung cấp cho người học những kiến thức như nhận diện vấn đề/cơ hội; đánh giá cơ hội khởi nghiệp và thị trường; lập đội khởi nghiệp; mô tả khách hàng; thiết kế lời giải/sản phẩm; phân tích cạnh tranh; xây dựng quá trình bán hàng; đánh giá khả thi tài chính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p khanhchi2520 03-05-2024 4 2   Download

 • Bài viết giải thích thế nào là năng lực cạnh tranh (NLCT) và các yếu tố cần xem xét đánh giá trước khi quyết định các phương án nâng cao NLCT. Trên nền tảng cơ sở lý luận kết hợp với phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp thể hiện trực quan bằng hình ảnh ma trận cạnh tranh nhằm góp phần định hướng mang tính cần thiết giúp công ty nâng cao NLCT trong thời gian sắp tới.

  pdf8p viohoyo 25-04-2024 2 1   Download

 • Bài giảng "Quản trị chiến lược" Chương 1 Giới thiệu chung về chiến lược và quản trị chiến lược trong doanh nghiệp, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích được khái niệm chiến lược, quản trị chiến lược và vai trò của của chiến lược, lợi ích của quản trị chiến lược đối với doanh nghiệp; Phân tích được các giai đoạn của quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p khanhchi2520 20-04-2024 7 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất các giải pháp để phát triển các nhân tố mạnh, làm tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf208p khanhchi2510 23-04-2024 5 3   Download

 • Luận án "Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tìm được các nhân tố ảnh hưởng lớn đến năng lực này; Đề xuất được các giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf27p khanhchi2510 23-04-2024 5 3   Download

 • Nguồn nhân lực là tài sản quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Sự cạnh tranh gay gắt nhằm thu hút nhân lực trong lĩnh vực viễn thông đòi hỏi công ty Mobifone, khu vực 9 phải quan tâm đến các yếu tố nhằm gắn kết người lao động. Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động đối với công việc, đo lường mức độ tác động của từng nhân tố đến sự gắn kết của NLĐ và đề xuất hàm ý quản trị nhằm hoàn thiện và nâng cao sự gắn kết công việc của NLĐ đối với Mobifone, Khu vực 9.

  pdf15p vijaychest 24-04-2024 4 2   Download

 • Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp cũng cần được xây dựng và phát triển theo những định hướng nhất định. Bài nghiên cứu này nhằm đề xuất các giải pháp phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp tạo thuận lợi tối đa cho thương mại quốc tế.

  pdf16p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Bài báo tập trung vào vai trò quan trọng của hiểu biết tài chính trong việc tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu trước những thách thức của thị trường đa dạng và biến đổi. Để thành công trong môi trường kinh doanh quốc tế, các doanh nghiệp cần nắm vững các chiến lược tài chính, quản lý rủi ro và khai thác cơ hội tài chính. Hiểu biết tài chính giúp các doanh nghiệp phân tích tài chính hiệu quả, tối ưu hóa cơ cấu tài chính và định hình chiến lược phát triển thích hợp.

  pdf5p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Luận văn "Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần sản xuất thép Việt Đức" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm ra được các giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động phù hợp nhất với mình, tránh được những bất cập trong công tác quản lý và tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

  pdf96p khanhchi2510 19-04-2024 4 2   Download

 • Luận văn "Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH MNS MEAT Hà Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH MNS MEAT Hà Nam; Đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH MNS MEAT Hà Nam.

  pdf31p khanhchi2510 19-04-2024 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2