intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cấu tạo nguyên tử

Xem 1-20 trên 4416 kết quả Cấu tạo nguyên tử
 • Bài giảng Cơ sở truyền động điện - Chương 3: Induction Motor Drives. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ 3 pha (ĐC KĐB); sơ đồ tương đương và đặc tính cơ của ĐC KĐB; ảnh hưởng của các tham số đến đặc tính cơ; khởi động ĐC KĐB rotor dây quấn công suất lớn và các trạng thái hãm của ĐC KĐB;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf177p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Trong nội dung bài viết, tác giả sẽ đánh giá thực trạng dịch vụ số hóa năng lực quản lý nhân sự cho doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam, chỉ ra những kết quả, hạn chế, nguyên nhân hạn chế và đưa ra giải pháp. Các giải pháp phát triển loại hình dịch vụ này đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong điều kiện mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 6 Máy biến áp, cung cấp cho người học những kiến thức như khái niệm chung về máy biến áp; nguyên lý làm việc của máy biến áp 1 pha; cấu tạo máy biến áp; mô hình toán học của máy biến áp; quy đổi và sơ đồ thay thế; chế độ không tải và ngắn mạch máy biến áp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf61p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 7 Máy điện không đồng bộ, cung cấp cho người học những kiến thức như khái niệm chung về Máy điện không đồng bộ; cấu tạo máy điện không đồng bộ; từ trường quay trong động cơ không đồng bộ ba pha; nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p khanhchi2530 06-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 8 Máy điện đồng bộ, cung cấp cho người học những kiến thức như khái niệm chung về máy điện đồng bộ; cấu tạo máy điện đồng bộ; nguyên lý làm việc của máy điện đồng bộ ba pha; từ trường và phản ứng phần ứng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p khanhchi2530 06-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 9 Máy điện một chiều, cung cấp cho người học những kiến thức như Cấu tạo máy điện một chiều; Nguyên lý làm việc; Sức điện động phần ứng và mô men điện từ; Tia lửa điện và biện pháp khắc phục; Phân loại máy điện một chiều; Máy phát điện một chiều; Động cơ điện một chiều;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Kỷ nguyên kinh tế số, còn được gọi là Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, đánh dấu một bước tiến đột phá trong sự tương tác giữa công nghệ số và kinh tế thế giới. Cuộc cách mạng 4.0 đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong quản lý, điều hành cũng như quá trình phát triển của doanh nghiệp. Xu hướng dịch chuyển từ nền tảng truyền thống sang số hóa dữ liệu tác động sâu sắc đến phương pháp quản trị doanh nghiệp đặc biệt là lĩnh vực nhân sự - yếu tố quan trọng trong sự phát triển của công ty.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 3 1   Download

 • Cuốn sách "Di truyền học - Những vấn đề nguyên lý và thực tiễn" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như Lịch sử di truyền học; toàn cảnh di truyền học ngày nay; vai trò di truyền học trong sinh học; vấn đề ngôn ngữ thể hiện di truyền học; vấn đề đào tạo di truyền học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf156p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Sinh học đại cương Chương 2 - Cơ sở hóa học của sự sống, cung cấp những kiến thức như Tất cả các cơ thể sống đều được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học; các liên kết hoá học; các chất vô cơ; các chất hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p khanhchi2520 03-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Hoá vô cơ 2" Chương 3.1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm nguyên tố d; Cấu tạo điện tử; Phân bố năng lượng orbital; Bán kính nguyên tử của nguyên tố d; Số oxi hóa của nguyên tố d;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Giáo trình "Hóa đại cương-vô cơ (Nghề: Dược - Cao đẳng)" trình bày các nội dung chính sau đây: Cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn các nguyên tố; Cấu tạo phân tử - Liên kết hóa học; Phức chất; Nhiệt – Động học phản ứng hóa học; Động học phản ứng – Cân bằng hóa học; Đại cương dung dịch; Hóa học các nguyên tố. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p gaupanda026 24-04-2024 1 0   Download

 • Thông qua việc điều tra, đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng khả năng thích ứng của sinh viên, từ đó đưa ra những cơ sở nguyên tắc về lý luận, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao mức độ thích ứng ban đầu đối với nghề nghiệp tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng qua đó phát triển các kỹ năng, kinh nghiệm trong học tập cũng như đời sống góp phần nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.

  pdf7p viohoyo 25-04-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Hóa đại cương-vô cơ (Nghề: Dược - Trung cấp)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản và có hệ thống về cấu tạo, bản chất liên kết, tính chất lý-hóa học, khả năng phản ứng, phương pháp điều chế, và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của các nguyên tố kim loại, phi kim trên cơ sở lý thuyết về cấu tạo chất và các quá trình hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p gaupanda026 24-04-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Hóa sinh động vật" Chương 1 Hóa sinh Hormone, cung cấp cho các bạn sinh viên những nội dung chính như sau: Đại cương về Hormone; Các cách truyền thông tin của tế bào; Nguồn gốc của hormone; Phân loại hormone; Cơ chế tác dụng của hormone;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p khanhchi2520 26-04-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cơ điện tử 1" Chương 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cơ cấu dẫn động; các cơ cấu dẫn động điện từ; cơ cấu dẫn động thủy khí;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p khanhchi2520 20-04-2024 1 1   Download

 • Hiện nay, trên phạm vi toàn cầu, cuộc CMCN lần thứ tư đang tạo ra những thay đổi đáng kể đối với mọi lĩnh vực của kinh tế thế giới, đặc biệt là đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu. Sự suy giảm quyền lực của các quốc gia đang phát triển dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên và sự gia tăng sức mạnh của các quốc gia phát triển dựa chủ yếu vào công nghệ và đổi mới sáng tạo là hồi chuông cảnh báo với những cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Bài viết phân tích bối cảnh thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế và khu vực, từ đó đưa ra những cơ hội và thách thức cho thị trường xuất nhập khẩu Việt Nam.

  pdf9p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Tổ chức dạy học phần “Cấu tạo nguyên tử” (Hóa học 10) theo mô hình Lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực nhận thức hóa học cho học sinh" đề xuất tiêu chí đánh giá năng lực nhận thức hóa học và đánh giá sự phát triển năng lực nhận thức hóa học thông qua dạy học phần “Cấu tạo nguyên tử” trong chương trình Hóa học 10 (Bộ GD-ĐT, 2018b) bằng các biện pháp xử lí thống kê.

  pdf6p gaupanda028 22-04-2024 1 1   Download

 • Trong nghiên cứu này, màng ối người được thu nhận trong điều kiện vô trùng tại phòng mổ, được xét nghiệm âm tính với HIV, HBV, HCV, VDRL và xử lý để loại bỏ lớp biểu mô, thu nhận màng collagen dùng làm giá thể nuôi cấy tế bào bám dính. Màng collagen được đánh giá cấu trúc bằng phương pháp nhuộm mô học (H&E), SEM, thử nghiệm làm giá thể nuôi cấy các nguyên bào sợi người và đánh giá sự bám dính, tăng trưởng và phát triển của tế bào bằng các hình ảnh mô học theo thời gian nuôi cấy.

  pdf6p gaupanda028 22-04-2024 3 2   Download

 • Hoạt động ngân hàng xanh nếu được thực hiện tốt sẽ có tác dụng ngăn chặn các ngành công nghiệp gây ô nhiễm lớn ngay từ khi các dự án mới hình thành, và được xem là một giải pháp hữu hiệu để chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang nền kinh tế xanh ở Việt Nam. Khu vực ngân hàng và tài chính có thể tạo thành những khu vực có thể chống đỡ những nguy cơ thiếu bền vững để phát triển, hướng đến là các nghiệp vụ ngân hàng xanh.

  pdf3p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Giáo trình Bê tông cốt thép (Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được trình tự, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thiết kế, các qui định chung của các cấu kiện BTCT trong công trình.

  pdf53p khanhchi0912 17-04-2024 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2