intTypePromotion=3
ANTS

Cấu trúc cho một bài luận văn

Xem 1-20 trên 189 kết quả Cấu trúc cho một bài luận văn
 • LỜI MỞ ĐẦU Đứng trước xu thế toàn cầu hoá thế giới hiện nay và xu thế hội nhập kinh tế các nước đòi hói các doanh nghiệp phải luôn tự đổi mới để đáp ứng nhu cầu thị trường : Đổi mới về sản phẩm hàng hoá ,về phương thức hoạt động tiêu thụ .Với xu hướng này Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chính sách phát triển nền kinh tê,ú đã tạo điều kiện ,nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp. Nền kinh tế luôn biến động các doanh nghiệp...

  pdf8p lavie7 26-07-2011 34 5   Download

 • Để giúp nhà quản lý có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin nhanh chóng theo em kế toán nên xác định kết quả tiêu thụ cho từng mặt hàng ( mở chi tiết Tài khoản 911 theo từng mặt hàng). Kế toán tổng hợp tiến hành phân bổ chi phí bán hàng và chi phi quản lý cho từng mặt hàng với tiêu thức phân bổ là phân bổ theo doanh thu. - Đồng thời cuối mỗi quý kế toán nên mở sổ theo dõi phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý để tiện...

  pdf8p lavie7 26-07-2011 59 4   Download

 • Phân tích kết quả hoạt động tiêu thụ là so sánh kết quả lợi nhuận kỳ này so với kỳ khác.Và phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả hoạt động tiêu thụ như: khối lượng tiêu thụ, giá vốn hàng bán ,chi phí bán hàng, chi phí qldn 2Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp aAính hưởng của nhân tố sản lượng tiêu thụ Sản lượng tiêu thụ thay đổi với điều kiện kết cấu sản phẩm tiêu thụ không thay đổi làm lợi nhuận thay đổi...

  pdf8p lavie7 26-07-2011 41 3   Download

 • + Còn đối với trường hợp bán lẻ : Bán lẻ xảy ra ở các cửa hàng, hàng ngày ở các cửa hàng khi hàng được bán cho ngưòi mua lẻ thì nhân viên bán hàng lập bảng kê bán hàng lẻ và căn cứ vào đó lập báo cáo bán hàng.Sau đó hàng ngày nhân viên bán hàng gửi báo cáo bán hàng kèm theo chứng từ gốc (Bảng kê bán hàng lẻ) về phòng kế toán tại văn phòng công ty còn 1 bảng sẽ lưu lại của hàng đồng thời cửa hàng trưởng nộp tiền cho thủ...

  pdf8p lavie7 26-07-2011 52 3   Download

 • Chi phí quản lý tăng 20,51% tương ứng với mức tăng là 171.899.628 đồng nhưng tỷ lệ tăng thấp hơn so với tỷ lệ tăng của doanh thu. Lợi nhuận từ hoạt động tiêu thụ năm 2003 so với năm 2002 tăng 266,7 % tương ứng mức tăng 314.061.205 đồng sự gia tăng này do doanh thu tăng, tỷ lệ tăng giá vốn hàng bán giảm và tỷ lệ tăng chi phí quản lý giảm so với doanh thu. Để đi sâu hơn trong phân tích chi phí ta đi vào phân tích hiệu suất hoạt động tại văn phòng...

  pdf8p lavie7 26-07-2011 54 3   Download

 • - Tùy thuộc vào đối tượng khách hàng mà có nhận xét, đánh giá khả năng chi trả để đồng ý hoặc không đồng ý việc bán chịu. Trường hợp Công ty biết rõ khách hàng đó không còn khả năng thanh toán nữa thì kiên quyết không bán chịu cho khách hàng này. - Công ty phải quy định số nợ tối đa cho từng khách hàng và khi khách hàng thanh toán xong nợ cũ thì Công ty mới đồng ý tiếp tục bán chịu lô hàng khác (trong trường hợp khách hàng này là khách hàng...

  pdf8p lavie6 26-07-2011 279 117   Download

 • A NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TOÁN- NGHIỆP VỤ THANH TOÁN I. NỘI DUNG CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN : Trong quá trình hoạt động kinh doanh thường xuyên phát sinh các mối quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với người mua, người bán, với ngân hàng, với các cán bộ công nhân viên, các khoản phải thu, phải trả mang tính nội bộ vv... Các khoản thanh toán được thanh toán được chia thành hai khoản thanh toán chủ yếu: khoản phải thanh toán khách hàng, khoản phải thanh toán cho người bán ....

  pdf8p lavie6 26-07-2011 258 111   Download

 • PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH PHẢI THU KHÁCH HÀNG I. KHÁI NIÊM , VAI TRÒ CỦA KHOẢN PHẢI THU: 1. Khái niệm, bản chất nguồn gốc các khoản phải thu: a. Khái niệm các khoản phải thu: Khoản phải thu là giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ mà khách hành còn nợ Công ty. Khoản phải thu tồn tại một cách tất yếu trong doanh nghiệp. Mọi Công ty đều muốn hạn chế độ lớn của khoản phải thu. Tuy nhiên, khoản phải thu của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng...

  pdf10p lavie6 26-07-2011 299 109   Download

 • Đồng thời, theo dõi tình hình thanh toán nhằm rút ngắn số ngày sản xuất vận chuyển và thanh toán thu tiền hàng kịp thời, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động ở khâu lưu thông này. PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY A.ĐẶT ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG: I.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: 1.Quá trình hình thành và phát triển: Tiền thân của Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng là xí nghiệp tẩy nhuộm...

  pdf10p lavie6 26-07-2011 277 81   Download

 • LỜI MỞ ĐÀU Để có được quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp ngày hôm nay em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, quý thầy cô giáo trường cao đẳng lương thực thực phẩm Đà Nẵng, em xin chân thành biết ơn thqày cô giáo ở tổ kế toán , đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực hiện và hoàn thành báo cáo tập tốt nghiệp này. Tất cả những kiến thức kinh nghiệm của quý thầy cô loà hành trang quý báu giúp em rất nhiều cho công việc sau này. Em xin chân thành...

  pdf7p lavie6 26-07-2011 206 68   Download

 • Lời Mở Đầu Hiện nay, vốn là vấn đề quang trọng và rất cần thiết đối với quá trình sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp.Bỡi lẽ, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tiến hành sản xuất kinh doanh điều trước tiên là phải có một lượng vốn nhất định để đầu tư xây dựng nhà xưởng mua nguyên vật liệu, trả công,nộp thuế... vốn cố định là nền tảng cho sự hình thành và phát triển các hoạt động doanh nghiệp, vốn lưu động là nhân tố trực tiếp quyết định đến hiệu quả kinh doanh của...

  pdf10p lavie6 26-07-2011 154 60   Download

 • PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG I. ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1. Các loại tiền a. Về hình thức: 3 loại + Tiền Việt Nam: ký hiệu VNĐ + Ngoại tệ: Quy đổi ra VNĐ + Vàng bạc, đá quý, kim khí quý b. Về mặt quản lý: 3 loại - Tiền mặt bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý tại két, tại quỹ Doanh nghiệp bao gồm kể cả Ngân hàng - Tiền gởi Ngân hàng:...

  pdf9p lavie7 26-07-2011 199 58   Download

 • Với những lý thuyết và những báo cáo kế toán qua các năm tại công ty,ta có bảng phân tích về tốc độ luân chuyển vốn lưu động của công ty qua các năm như sau: Năm Chỉ tiêu 2001 2002 Chênh lệch 210.222.965.010 181.539.379.364 4.Số ngày 1 vòng qua VLĐ(N) Qua bảng phân tích trên ta nhận thấy rằng tốc độ lưu chuyển vốn lưu động năm 2001 lưu chuyển chậm hơn năm 2002, làm số ngày một vòng quay vốn lưu động tăng từ 259(ngày/vòng) năm 2002 lên đến 315(ngày/vòng) năm 2002, tăng lên 56 ngày. Ta sẽ đi phân...

  pdf10p lavie6 26-07-2011 204 53   Download

 • a. Các chứng từ kế toán sử dụng trong quá trình thanh toán với khách hàng, phương pháp ghi chứng từ tại công ty XNK-ĐN như sau: • Ngoài ra, khoản phải thu còn có khoản phải thu nội bộ, phải thu tạm ứng, phải thu khác vv... Khoản phải trả gồm: Phải trả lương cho công nhân viên, phải trả nội bộ, phải trả khác,vv...

  pdf8p lavie6 26-07-2011 117 50   Download

 • LỜI MỞ ĐẦU Tài chính doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo, rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thành công trong kinh doanh, và doanh nghiệp thực hiện tốt việc tổ chức quản lý và giám sát một cách chặt chẽ csác dòng tài chính luân chuyển vào doanh nghiệp ,. Tình hình tài chính doanh nghiệp phản ánh, phàn lớn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời các hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng thể hiện tính năng động, linh hoạt và...

  pdf11p lavie7 26-07-2011 110 50   Download

 • Các doanh nghiệp của các nước họ có khả năng tự túc nguồn nguyên liệu và phụ kiện trong nước có chất lượng cao, có nhiều nhãn hiệu quen thuộc và uy tín trên thị trường thế giới. Một đối thủ cạnh tranh nguy hiểm đối với ngành dệt may Việt Nam nói chung và Công ty dệt may 293 Đà Nẵng nói riêng là Trung Quốc là nước được đánh giá sức cạnh tranh lớn nhất trong ngành dệt may thế giới và hàng loạt các đối thủ khác từ nhiều nươc trên thế giới Rõ ràng hàng dệt...

  pdf11p lavie7 26-07-2011 144 49   Download

 • Khách hàng sau khi nhận được hàng thì tiến hành làm các thủ tục thanh toán tiền hàng với giá cả đã được thỏa thuận trên hợp đồng. Khi đã nhận hàng, khách hàng có thể thanh toán cho Công ty có thể băìng tiền mặt, có thể bằng TGNH, và thông thường hơn cả là sau một thời gian nào đó đã được thống nhất trên hợp đồng thì Công ty mới thu tiền, và nó sẽ trở thành khoản nợ phải thu của Công ty đối với khách hàng. Số dư nợ của tài khoản 131 “phải thu...

  pdf10p lavie6 26-07-2011 131 45   Download

 • * Khả năng thanh toán nhanh =TSLĐ * ĐTNH- Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Vì hàng tồn kho là tài sản dự trữ thường xuyên cho kinh doanh và giá trị cũng như thời gina hóan chuyển thành tiền là không chắc chắn nhất trong các loại tài sản lưu động, nên khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp phải trừ đi bộ phận này * Khả năng thanh toán tức thời = Tiền Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu này chỉ xem xét đến các khoản mà doanh nghiệp có thể sử dụng để thanh toán một cách nhanh nhất...

  pdf10p lavie6 26-07-2011 96 41   Download

 • Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các các doanh nghiệp hiện nay không thể thiếu vốn và lượng vốn nhiều hay ít thể hiện quy mô kinh doanh của doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Do đó mà việc quản ly vốn làm sao cho hiệu quả là nhiệm vụ cấp thiết và vô cùng quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp. Dự toán nhu cầu vốn lưu động là một trong những công tác quản lý vốn qiuan trọng giúp cho nhà quản lý xác định số vốn lưu động cần cho...

  pdf10p lavie6 26-07-2011 118 32   Download

 • Nếu mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn công suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ cho mõi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh. Nếu mức sản phẩm sản xuất thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào chi phí chế biến cho mõi đơn vị sản phẩm theo công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung không phân bổ được thì ghi nhận là chi phí...

  pdf9p lavie6 26-07-2011 142 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Cấu trúc cho một bài luận văn
p_strCode=cautrucchomotbailuanvan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản