Chế độ đối với huấn luyện viên

Xem 1-20 trên 79 kết quả Chế độ đối với huấn luyện viên
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO ĐƯỢC TẬP TRUNG TẬP HUẤN VÀ THI ĐẤU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf10p suatuoi_tiettrung 17-07-2011 48 3   Download

 • Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

  pdf4p 0162987154 16-11-2017 4 0   Download

 • Quyết định số: 36/2014/NQ-HĐND về việc sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 7 và Điểm e Khoản 1 Điều 8 Quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ngân sách n...

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 26 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO CỦA TỈNH YÊN BÁI

  pdf12p hoacuc_tim 17-07-2012 44 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH CHO CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO CỦA TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2012/QĐ-UBND NGÀY 11/5/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf2p naubanh_tet 01-02-2013 28 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO CỦA TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  pdf7p oggianoel 09-01-2013 29 3   Download

 • Quyết định 234/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

  doc6p dangngoclan 19-08-2009 312 24   Download

 • Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao do Bộ Tài chính - Bộ lao động, thương binh và xã hội - Ủy ban thể dục thể thao ban hành, để hướng dẫn thực hiện quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của thủ tướng chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

  pdf9p lawttyt3 30-11-2009 311 13   Download

 • Thông tư liên tịch 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

  doc9p dangngoclan 19-08-2009 107 10   Download

 • Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawttyt4 30-11-2009 110 9   Download

 • Thông tư số 155/2007/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

  pdf9p lawttyt3 30-11-2009 47 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO ĐƯỢC TẬP TRUNG TẬP HUẤN VÀ THI ĐẤU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf11p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 21 3   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2011/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO ĐƯỢC TẬP TRUNG TẬP HUẤN VÀ THI ĐẤU

  pdf13p cunghoangdao 28-12-2012 26 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO ĐƯỢC TẬP TRUNG, TẬP HUẤN VÀ THI ĐẤU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4

  pdf3p noel_vui 13-11-2012 20 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 149/2012/ttlt-btcblđtbxh-bvhttdl', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p oggianoel 08-01-2013 29 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO CỦA TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  pdf7p bupbebagsu 16-01-2013 27 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ TRONG THỜI GIAN TẬP TRUNG TẬP HUẤN VÀ THI ĐẤU ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf7p vuonnhomini 01-02-2013 24 2   Download

 • Quyết định 74/2009/QĐ-UBND về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và lực lượng phục vụ ngành thể dục thể thao thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf5p lawttyt1 30-11-2009 63 1   Download

 • Nghị quyết số: 02/2015/NQ-HĐND về việc bổ sung Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, kỳ họp thứ Tám “Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển năng khiếu thể thao của Trường Thể dục, thể thao và mức hỗ trợ thêm chi phí cho các vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển, đội tuyển trẻ Quốc gia”; căn cứ Luật Tổ...

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 15 0   Download

 • Hãy cố gắng kiềm chế bản năng đó lại vì bạn còn phải qua một bước trung gian nữa, đó là thảo luận. Bước này tạo cơ hội cho bạn trao đổi với nhân viên về những gì đã quan sát được trong giai đoạn chuẩn bị. Trong bước này bạn sẽ thăm dò quan điểm của nhân viên. Nếu đã chuẩn bị, bạn sẽ hiểu rõ những nội dung bạn muốn thảo luận – chẳng hạn như kỹ năng trình bày của Janis, cách trưng bày sản phẩm tại cửa hàng của Perry, hay cách Oscar xử lý lời...

  pdf7p muaythai4 19-09-2011 89 25   Download

Đồng bộ tài khoản