Chế độ nâng bậc lương

Xem 1-20 trên 120 kết quả Chế độ nâng bậc lương
 • Công văn 1641/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ nâng bậc lương, nâng ngạch lương

  pdf1p dangngoclan 19-08-2009 244 51   Download

 • THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

  doc11p vantien2268 05-04-2011 210 41   Download

 • Quyết định 2105/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp

  doc7p dangngoclan 19-08-2009 297 34   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

  pdf7p inoneyear 07-04-2010 177 14   Download

 • Công văn 4096/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ nâng bậc lương

  pdf1p hoangchau 19-08-2009 114 7   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư số 83/2005/TT-BNV Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương

  doc9p luanhic 04-11-2010 194 24   Download

 • Công văn 4752/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ nâng bậc lương

  pdf1p hoangchau 19-08-2009 66 3   Download

 • Quyết định 598/2013/QĐ-UBND Quy định chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  doc6p juliakaka 17-06-2014 29 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán...

  pdf12p vienthieu 31-12-2010 195 29   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CƠ QUAN BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t...

  pdf8p vienthieu 31-12-2010 122 15   Download

 • Thông tư số 03/2005/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf10p lawvhxh10 19-11-2009 78 6   Download

 • Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

  pdf9p minhquanmq 28-03-2014 91 6   Download

 • Thông tư số 03/2005/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf11p luuduchoa 10-10-2009 666 58   Download

 • Thông tư 03/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

  doc12p diemuyen 19-08-2009 717 25   Download

 • Thông tư 83/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

  doc11p diemuyen 19-08-2009 216 24   Download

 • THÔNG TƯ Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

  doc10p lawcao 28-09-2009 251 12   Download

 • Thông tư 07/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn chế độ nâng bậc lương đối với quân nhân chuyên nghiệp và công chức, viên chức quốc phòng hưởng lương từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

  doc3p trucmoc 16-08-2009 120 10   Download

 • Hỏi:Tôi bị bệnh viêm gan B, muốn nhờ bác sĩ cho biết những thức ăn tốt và không tốt cho bệnh này. (Văn Tiến) Đáp:Gan là một cơ quan rất quan trọng của cơ thể, thực hiện rất nhiều chức năng khác nhau. Theo một số tài liệu, gan đảm nhiệm tới trên 500 chức năng khác nhau trong cơ thể, nhiều người ví gan như một nhà máy sinh hóa khổng lồ. Gan giúp giải độc cho cơ thể, tham gia vào các quá trình chuyển hóa, điều hòa hệ tiêu hóa và việc cung cấp năng lượng cho...

  pdf5p omo_omo 28-12-2010 65 8   Download

 • Quyết định 48/2013/QĐ-UBND về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước.

  doc9p juliakaka 17-06-2014 35 2   Download

 • Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 08/2012/QĐ-UBND Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và lao động hợp đồng tỉnh Ninh Bình lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

  doc2p juliakaka 17-06-2014 28 1   Download

Đồng bộ tài khoản