intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ số tải lượng đơn vị

Xem 1-20 trên 336 kết quả Chỉ số tải lượng đơn vị
 • 1. Các khái niệm : a ) Chỉ số tải lượng đơn vị : Dùng để so sánh mức khắc phục ON từ các nguồn thải khác nhau, Chỉ số này càng thấp thì hiệu quả khắc phục ON của đơn vị càng cao

  doc5p bann11f 09-04-2011 358 101   Download

 • KPI phòng Kiểm soát chất lượng đề ra các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân, chỉ số phát triển cá nhân và cách đánh giá, chấm điểm cho các vị trí chức danh trong phòng Kiểm soát chất lượng, mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp.

  xls12p vrohtovitamin 18-06-2019 37 3   Download

 • KPI phòng kiểm soát chất lượng gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh trưởng phòng kiểm soát chất lượng, phó phòng phụ trách kỹ thuật phân tích, phó phòng phụ trách môi trường..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls12p vrohtovitamin 18-06-2019 209 31   Download

 • KPI phòng Nhân sự gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh trưởng phòng nhân sự, phó trưởng phòng nhân sự kiêm phụ trách công tác tiền lương và chế độ chính sách..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls12p vrohtovitamin 18-06-2019 97 21   Download

 • KPI phòng Nguyên liệu gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh trưởng phòng nguyên liệu, phó trưởng phòng nguyên liệu, cán bộ khuyến nông, nhân viên kế hoạch..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls10p vrohtovitamin 18-06-2019 29 5   Download

 • Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 19 - NQ/TW về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết này khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các đơn vị sự nghiệp công lập trong nền kinh tế quốc gia và việc đổi mới cơ chế hoạt động trở thành yêu cầu bức thiết, cấp bách trong bối cảnh việc đảm bảo chi ngân sách nhà nước để duy trì hệ thống các đơn vị sự nghiệp, tác động tới điều chỉnh cơ cấu ngân sách theo hướng tăng chi thường xuyên và giảm chi đầu tư.

  pdf5p thayboitinhyeu 05-03-2020 18 0   Download

 • Nghiên cứu đặt vấn đề và mục tiêu về: Số lượng đơn vị sử dụng lao động tại tỉnh Bình Dương thực hiện các quy định về kiểm tra môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ là khá thấp, và động cơ của sự tuân thủ này là chưa rõ. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định những yếu tố liên quan đến tuân thủ quy định về kiểm tra môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ của các đơn vị sử dụng lao động tại Bình Dương năm 2009.

  pdf8p hanh_tv10 11-01-2019 18 1   Download

 • KPI phòng Kiểm soát chất lượng môi trường gồm các chỉ số đánh giá, chu kỳ đánh giá, chi tiết chỉ số đánh giá và xếp loại đánh giá của các chức danh trong phòng Kiểm soát chất lượng môi trường, mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp.

  xls8p vrohtovitamin 18-06-2019 20 1   Download

 • Trình tự thực hiện: Các đơn vị thuộc đối tượng mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước; Khi thanh toán (hoặc tạm ứng) thì đơn vị gửi hồ sơ thanh toán cho Kho bạc Nhà nước cấp huyện; Kho bạc Nhà nước cấp huyện thực hiện việc kiểm soát thanh toán. - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Kho bạc Nhà nước cấp huyện. - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tùy theo tính chất của từng khoản chi, từng loại tài khoản, tùy yêu cầu kiểm soát theo các...

  doc2p batrinh 19-08-2009 837 134   Download

 • Tổng quan: Chỉ số xung lượng đo tốc độ thay đổi của giá đóng cửa. Nó được sử dụng để nhận diện mức suy yếu của xu thế và các điểm đảo chiều. Chỉ số này thường bị đánh giá thấp do sự đơn giản của nó. Cách tính chỉ số xung lượng: Mỗi đơn vị xung lượng là sự chênh lệch về giá giữa đơn vị đó và các đơn vị trước đó trong một số giai đoạn nhất định. Thường thì dựa vào giá đóng cửa, tuy nhiên cũng có một số công cụ vẽ đồ thị cho phép có những lựa chọn khác. Xung...

  doc5p hatdove 24-05-2010 192 92   Download

 • - Trình tự thực hiện: 1. Chuẩn bị hồ sơ Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị chứng nhận hợp quy theo các bước sau: - Tự lấy mẫu sản phẩm và thực hiện đo kiểm tại các đơn vị đo kiểm được chỉ định hoặc thừa nhận, để có kết quả đo kiểm sản phẩm. - Khai báo đầy đủ, chính xác thông tin vào đơn đề nghị chứng nhận hợp quy (theo mẫu tại phụ lục II, Thông tư 06/2009/TT-BTTTT). - Chuẩn bị các giấy tờ khác theo yêu cầu trong thành phần hồ sơ. ...

  doc3p anhtuan 26-08-2009 206 15   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT và các bảng kê kèm theo (nếu có). Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được đơn vị chủ quản thông báo.  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh hoặc giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. - ...

  doc2p phihung 25-08-2009 127 6   Download

 • KPI vị trí trưởng phòng giao nhận được xác định dựa trên các tiêu chí về tỷ lệ số lần nhận hàng hóa đúng theo kế hoạch, tỷ lệ giao hàng đúng hóa đơn bán hàng/tổng hóa đơn bán hàng, tỷ lệ sai lệch giữa giá trị vật tư thực tế và số liệu sổ sách..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls4p vrohtovitamin 18-06-2019 14 3   Download

 • Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp, thường xuyên đánh giá hoạt động của đơn vị để đưa ra các giải pháp, quyết định tài chính sáng suốt. Một nội dung không thể thiếu khi đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. Đặc biệt, đối với các công ty cổ phần, hiệu quả sử dụng vốn cổ phần cần được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao lợi nhuận.

  pdf4p thayboitinhyeu 05-03-2020 48 1   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thiết kế cơ sở (TKCS) các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) công trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Bảng khảo sát được thực hiện trên địa bàn TP.HCM, tập trung vào đối tượng đang công tác tại các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư (CĐT) và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

  pdf4p vibeirut2711 20-08-2020 13 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm đánh giá chất lượng nước uống qua chỉ số vi sinh vật vệ sinh tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk, năm 2007. Phương pháp mô tả cắt ngang, phân tích vi sinh mẫu nước uống theo phương pháp MPN (Most Probable Number) theo tiêu chuẩn ISO 9308-2: 1990 (E).

  pdf6p hanh_tv20 22-02-2019 24 0   Download

 • Bài viết đề xuất một phương pháp xử lý dữ liệu thiếu bằng cách xây dựng Biểu đồ chuẩn hóa đơn vị (SLP) trên cơ sở bộ dữ liệu phụ tải điện quá khứ (chu kỳ 60 phút), kết hợp các giải thuật học máy SVR (NN/RD) để xây dựng lại đường đặc tuyến phụ tải từ đó ước lượng các dữ liệu đã mất hoặc không ghi nhận được trong quá trình đo đếm.

  pdf6p vicapital2711 02-08-2019 18 0   Download

 • Tập hợp tất cả những con người cùng cư trú trên một vùng lãnh thổ nhất định gọi là dân cư của vùng đó. Lãnh thổ ở đây có thể là đơn vị hành chính như xã, huyện, tỉnh,...Như vậy, dân cư của một vùng lãnh thổ là khách thể nghiên cứu chung của nhiều bộ môn khoa học. Khi dâm cư được xem xét, nghiên cứu ở góc độ quy mô, cơ cấu, chất lượng, biến động của chúng thì được gọi là dân số...

  doc53p ctq_109 19-11-2009 2245 529   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: Hồ sơ gửi lần đầu: - Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính (bản chính hoặc bản sao); - Dự toán chi ngân sách nhà nước (bản chính); - Quy chế chi tiêu nội bộ (bản chính); Hồ sơ gửi khi tạm ứng (đối với các khoản chi được tạm ứng): - Giấy rút dự toán (tạm ứng) - Hồ sơ, chứng từ liên quan đối với từng khoản chi. Hồ sơ gửi khi thanh toán tạm ứng:...

  doc11p batrinh 19-08-2009 555 134   Download

 • Tỷ số thanh toán là tỷ số đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty. Loại tỷ số này gồm: Tỷ số thanh toán hiện thời, tỷ số thanh toán nhanh và tỉ số thanh toán tức thời. Đứng trên góc độ ngân hàng, hai tỷ số này quan trọng vì nó giúp chúng ta đánh giá được khả năng thanh toán nợ công ty.

  xls31p quanghuy44a 06-05-2011 400 105   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chỉ số tải lượng đơn vị
p_strCode=chisotailuongdonvi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2