Chỉ thị 5

Xem 1-20 trên 3361 kết quả Chỉ thị 5
 • Mời các bạn cùng tham khảo Bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hi vọng đây là tài liệu có ích cho các bạn khi cần. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p vinhchikontum 28-03-2017 10202 814   Download

 • Dụng cụ đo tương tự có số chỉ là đại lượng liên tục tỉ lệ với đại lượng đo liên tục. Thường sử dụng các chỉ thị cơ điện có tín hiệu vào là dòng điện, tín hiệu ra là góc quay của kim chỉ hoặc bút ghi trên giấy (dụng cụ tự ghi).

  pdf19p ntgioi120405 18-11-2009 380 129   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật đo lường - Chương 5 Các cơ cấu chỉ thị giới thiệu các nội dung cần tìm trong chương học này sau đây: Khái niệm chung, cơ cấu từ điện, cơ cấu điện từ, cơ cấu điện động, cơ cấu cảm ứng, dao động kí điện tử, chỉ thị tự ghi.

  ppt35p hoangnhat2112 14-01-2014 195 101   Download

 • Bài giảng "Chỉ thị sinh học môi trường: Chỉ thị sinh học môi trường nước (Phần 5: Tảo)" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò, ý nghĩa của tảo; khái quát về tảo (Algae), thực vật bám (Periphyton), tảo là sinh vật chỉ thị (Algae as Indicators). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p doinhugiobay_10 12-01-2016 51 22   Download

 • Chỉ thị số 20-CT/TW về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Ban Bí thư ban hành

  pdf3p lawdn2 31-10-2009 139 18   Download

 • Mời bạn đọc tham khảo và sử dụng giáo án bài Có chí thì nên để tìm hiểu và nâng cao kỹ năng soạn thảo giáo án của mình hoàn thiện hơn. Thông qua bài học Có chí thì nên thì chúng ta biết người có ý chí có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Cảm phục và noi theo những tấm gương có ý chí vượt lên khó khăn để trở thành những người có ích trong gia đình và xã hội.

  doc6p tugiang22 13-03-2014 105 17   Download

 • Chỉ thị 23/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

  pdf10p 1huutri 06-08-2009 98 16   Download

 • Chỉ thị 49/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010

  doc8p giangdien 18-08-2009 113 11   Download

 • Chỉ thị số 24/2005/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá IX) về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p truongvekien 10-10-2009 93 9   Download

 • Chỉ thị 23/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 87 8   Download

 • Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành để triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ.

  pdf5p lawdvpl1 10-11-2009 56 8   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------Số: 13/2010/CT-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf4p luavitradong 24-05-2010 114 7   Download

 • Những bài giảng Có chí thì nên được thiết kế và biên soạn với nội dung bám sát chương trình học, đây sẽ là những tài liệu tham khảo hay dành cho quý vị. Với những bài giảng trong bộ sưu tập các bạn sẽ nâng cao kĩ năng biên soạn và thiết kế bài giảng được tốt hơn. Ngoài ra giáo viên giúp các em biết được trong cuộc sống con người thường phải đối mặt với những khó khăn, thử thách.

  ppt18p tugiang22 14-03-2014 53 7   Download

 • Chỉ thị số 01-HC/5 về cuộc vận động tập thể dục, giữ gìn vệ sinh, tăng cường sức khỏe, nâng cao năng suất lao động trong cán bộ, công nhân, viên chức do Bộ Y tế, Uỷ ban Thể dục Thể thao, Tổng Công đoàn Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam ban hành.

  pdf6p lawttyt12 30-11-2009 63 6   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 - 2015

  pdf12p inoneyear 06-04-2010 41 6   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------Số: 12/2010/CT-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ THU NHẬP, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf4p cucaibanhchung 25-05-2010 85 6   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------Số: 07/CT-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY NHANH CÔNG TÁC TIẾP NHẬN NHÀ CƠ QUAN TỰ QUẢN, BÁN NHÀ THEO NGHỊ ĐỊNH 61/CP NGÀY 5/7/1994 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 48/2007/NQ-CP NGÀY 30/8/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI...

  pdf5p cucaibanhchung 01-06-2010 102 6   Download

 • Chỉ thị 11/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đối với các đơn vị thuộc ngành xây dựng

  doc2p thienthan 19-08-2009 58 4   Download

 • Chỉ thị 06/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng" trong kế hoạch 5 năm (2006 - 2010)

  doc4p thienthan 19-08-2009 63 4   Download

 • Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND về việc kiểm tra, quản lý việc khai thác đất mặt trên địa bàn phường 4, 5, 6, 7, 15, 16 Quận 8 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

  pdf2p lawbds4 06-11-2009 54 4   Download

Đồng bộ tài khoản