intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách đa văn hóa

Xem 1-20 trên 1400 kết quả Chính sách đa văn hóa
 • Đối với nền văn hóa thổ dân, chính sách Đa văn hóa là một sự nhận thức được những giá trị, tầm quan trọng của bản sắc văn hóa độc đáo nhất của nền văn hóa lâu đời nhất nước Úc, của sự quan tâm của chính phủ đến người dân, đặc biệt là đến thổ dân. Đây cũng chính là những điểm thuận lợi cho việc bảo tồn nền văn hoá truyền thống của thổ dân.

  pdf18p thorthor1234 24-05-2018 36 5   Download

 • Ngày nay đa số thổ dân không còn sống trong môi trường nguyên thuỷ của họ như ngày xa xưa nữa, mà họ đang sống trong một xã hội đa văn hoá với nền văn hoá chủ đạo của người phương Tây. Trong quá khứ, chính sách đồng hoá, chính sách diệt tộc, chính sách nước Úc trắng đã làm thổ dân đã phần nào mất đi nền văn hoá của mình. Thế hệ trẻ ngày nay có xu hướng, hướng đến lối sống, cách sống, nói chung là văn hoá phương Tây, và họ đã vô tình bỏ lại...

  pdf18p can_loc 24-07-2012 149 27   Download

 • Bài viết nhìn nhận chủ nghĩa đa văn hóa dưới hai góc độ: Thứ nhất, với tư cách là một chính sách xã hội, chủ nghĩa đa văn hóa là giải pháp nhằm ứng phó với tính đa dạng sắc tộc trong các nhà nước dân tộc; thứ hai, với tư cách là một học thuyết triết học, chủ nghĩa đa văn hóa hướng đến việc luận giải tính tất yếu và khách quan của trạng thái đa dạng văn hóa trong xu thế toàn cầu hóa.

  pdf9p tangtuy01 01-03-2016 66 3   Download

 • Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa đa văn hóa; thực tiễn của chủ nghĩa đa văn hóa ở một số nước trên thế giới; cần lưu ý trong quá trình chuyển dịch từ các mô hình chính sách trừu tượng sang việc kinh doanh hoạch định và thực hiện chính sách, bối cảnh lịch sử của mỗi nhà nước.

  pdf7p angicungduoc 09-10-2019 31 1   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, cùng với sự tham gia ngày càng sâu rộng và toàn diện của các quốc gia. Thực hiện đường lối đổi mới, chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế, trong vòng hơn 10 năm qua, Việt Nam đã tích cực và chủ động thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf111p paradise_12 07-01-2013 127 40   Download

 • Chính sách xã hội hóa quản lý rác thải đo thị của Thành phố Hà Nội khởi xướng năm 2000 đã tạo ra tiền đề cho sự tham gia của khu vực tư nhân và cộng đồng trong quản lý chất thải rắn đô thị. Bên cạnh cách doanh nghiệp nhà nước, các mô hình doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, cộng đồng thu gom và vận chuyển rác đã ra đời và hoạt động, từng bước đạt được các kết quả khả quan, giảm bớt gành nặng nguôn lực cho Nhà nước trong quản lý đô thị. Nghiên...

  pdf11p dem_thanh 21-12-2012 109 22   Download

 • Chương 7 Chính sách tự do hóa thương mại thuộc bài giảng lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế, trong chương này trình bày mục tiêu nhằm tìm hiểu nội dung, phương thức và tác dụng của chính sách tự do hóa thương mại, nắm vững các vấn đề kết hợp tự do hóa thương mại với tự do hóa tài chính và đầu tư để phát huy tối đa hiệu quả của chính sách tự do hóa thương mại.

  pdf39p kevinle124 04-06-2014 116 18   Download

 • Bài viết tìm hiểu chính sách ngôn ngữ ở Australia từ thế kỉ XIX cho đến nay, thể hiện qua những thay đổi trong chính sách của Nhà nước đối với ngôn ngữ và sự thay đổi trong những thiết chế chủ yếu của cộng đồng do tình trạng nhiều ngôn ngữ cùng tồn tại ở Australia. Trọng tâm là những thay đổi trong giáo dục và trong hệ thống truyền thông, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của ngôn ngữ trong một xã hội đa văn hóa. ...

  pdf8p trongminh123 17-10-2012 136 15   Download

 • Hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam cũng đã được hình thành dựa trên các nguyên tắc chung của quốc tế có điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Bài báo phân tích tác động cũng như những khoảng cách giữa chính sách giáo dục hoà nhập với thực tiễn từ đó đưa ra một số khuyến nghị đối với các cấp, ngành có liên quan nhằm tạo ra một môi trường chính sách thúc đẩy giáo dục hoà nhập.

  pdf9p tamynhan9 02-12-2020 21 2   Download

 • Trong những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được huyện Thường Xuân quan tâm, dành nhiều nguồn lực để thực hiện. Các cấp, các ngành trong toàn bộ hệ thống chính trị của huyện đã triển khai đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.

  pdf5p visamurai2711 23-07-2019 34 0   Download

 • Chính trị học hiện đại (từ nửa sau thế kỷ XX trở lại đây) vừa tiếp tục những hướng nghiên cứu đã có, vừa có những hướng nghiên cứu mới, làm sáng tỏ hơn nhiều vấn đề quan trọng và có ý nghĩa về quyền lực - phạm trù trung tâm, xuất phát của chính trị học. Những kết quả nghiên cứu về quyền lực trở thành cơ sở cho nghiên cứu việc tổ chức và vận hành quyền lực chính trị, các quá trình chính trị, chính sách công, văn hóa chính trị, con người chính trị và chính trị quốc tế,v.v… Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p bautroibinhyen16 10-02-2017 113 28   Download

 • Cuối tháng 3/2018, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới nhóm họp tại Argentina đã đặt vấn đề về tiền mã hoá trong chương trình nghị sự. Có thể thấy, rõ ràng là tiền mã hoá hiện đang là chủ đề rất được quan tâm đối với các nhà quản lý, giám sát tài chính toàn cầu trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ. Bài viết cập nhật những quan điểm chính sách về quản lý, giám sát đối với tiền mã hóa tại các nền kinh tế phát triển, qua đó đưa ra một số gợi ý chính sách trong việc quản lý, giám sát tiền mã hóa tại Việt Nam.

  pdf3p thayboitinhyeu 05-03-2020 39 1   Download

 • Người Chăm là một trong các cư dân bản địa sinh sống lâu đời ở Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, họ đã sáng tạo ra nền văn hóa mang nhiều bản sắc riêng thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau như văn tự, kiến trúc, điêu khắc, kinh tế, văn hóa, xã hội ... Chính vì vậy, văn hóa Chăm được nhiều học giả trong và ngoài nước quan tâm. Cuốn sách "Văn hóa Chăm: Nghiên cứu và phê bình" tập trung vào nghiên cứu mới và phê bình một số công trình nghiên cứu trước đây.

  pdf272p koxih_kothogmih8 03-10-2020 19 3   Download

 • Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) (2008) đã nhận định khủng hoảng toàn cầu đã thực sự lan rộng từ lĩnh vực tài chính sang kinh tế. Theo đó, Việt Nam không thể nằm ngoài quỹ đạo này khi mà nền kinh tế đã bắt đầu hòa vào dòng chảy chung của thế giới. Chính phủ Việt Nam đã nhận thấy nguy cơ suy giảm kinh tế và khởi động chính sách tài khóa mở rộng để chống suy thoái. Hiện tại, Chính phủ Việt Nam đang triển khai kế hoạch kích cầu 1...

  pdf8p thuytinh_den 11-07-2010 1175 573   Download

 • Nước Việt Nam là một quốc gia bao gồm nhiều dân tộc, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, hun đúc, tạo nên truyền thống đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, xây dựng một nền văn hoá đa dân .tộc trong một quốc gia. Đó là nền văn hiến Việt Nam

  doc26p nammo0168 15-05-2011 1768 353   Download

 • Nước Việt Nam ta là nước có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, vì thế vấn đề dân tộc mà trong đó trước hết là vấn đề ngôn ngữ văn hóa các dân tộc đã, đang và sẽ là vấn đề nóng bỏng của đất nước ta. Tiểu luận: "Chính sách dân tộc thiểu số" trình bày về vấn đề song ngữ ở Việt Nam, khái quát về vùng Bắc Trung Bộ, điều kiện tự nhiên và xã hội ở Bắc Trung Bộ, ý kiến về chính sách ngôn ngữ cho vùng Bắc Trung Bộ. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc14p heolynk 04-06-2010 1405 275   Download

 • Trong quá trình phát triển kinh tế , nhiều nước trên thế giới đã có được những thành công to lớn nhờ có các chính sách phát triển kinh tế  xã hội đúng đắn mà một trong những yếu tố cơ bản là có được chính sách phát triển công nghiệp phù hợp. Tiêu biểu cho sự thành công này phải kể đến các nước NIC. Mặc dù với xuất phát điểm không cao nhưng nhờ có chính sách phát triển công nghiệp đúng đắn, các nước này đã nhanh chóng trở thành những con rồng châu á và...

  doc66p minhtri 22-07-2009 597 268   Download

 • Trong định hướng phát triển kinh tế xã hội theo chính sách mở cửa, đưa nền kinh tế nước ta hội nhập vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định “Chiến lược phát triển kinh tế Việt nam trong giai đoạn này là hướng về xuất khẩu, thay thế nhập khẩu”. Việt nam với chính sách đa phương hoá và đa dạng hoá quan hệ quốc tế đã từng bước hội nhập vào nền kinh tế thương mại khu vực và toàn cầu. Việt nam hiện nay đã là...

  pdf69p thu_nguyet 23-07-2010 445 171   Download

 • Luận văn với chuyên đề "Phân tích tình hình cho vay xóa đói giảm nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Hà Vang TP. Đà Nẵng" trình bày mục đích của đề tài là tìm hiểu lí luận về nghiệp vụ phân tích thực trạng hoạt động cho vay đối với chương trình XĐGN của NHCSXH huyện Hòa Vang trên cơ sở lý thuyết và tình hình thực tế nhằm đưa ra các giải pháp kiến nghị nâng cao hơn nữa hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hòa Vang.

  doc56p kilnightvn 02-04-2014 582 153   Download

 • Thời gian qua, thuật ngữ Chính sách hình sự (CSHS) và những yếu tố cấu thành của nó- những nội dung chính trị- pháp lý đã được giới luật học quan tâm nghiên cứu. Dưới những góc độ tiếp cận khác nhau, đã có nhiều khái niệm về CSHS được đưa ra(1). Tựu chung lại, một cách sơ lược có thể nói: CSHS là toàn bộ quan điểm, phương hướng, đường lối của Đảng và Nhà nước về vấn đề tội phạm và việc xử lý tội phạm, vấn đề hình phạt và các vấn đề khác có liên quan, được thể chế hoá trong các văn bản pháp luật mà...

  pdf9p minhhaia12 26-06-2010 407 149   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách đa văn hóa
p_strCode=chinhsachdavanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2