Chính sách hỗ trợ giảm nghèo

Xem 1-20 trên 70 kết quả Chính sách hỗ trợ giảm nghèo
 • Bài viết phân tích chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội, tác động của chính sách đến giảm nghèo ở Việt Nam. Theo tác giả, ngày nay giảm nghèo được nhìn nhận không chỉ với ý nghĩa tăng thu nhập mà còn với nghĩa cải thiện cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cho người nghèo.

  pdf10p allbymyself_07 02-02-2016 90 32   Download

 • Khóa luận nghiên cứu thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ-CP nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách và phân tích các yếu tố ảnh hưởng để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện của chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc161p lehuyhieu91vp 19-02-2017 26 15   Download

 • Ebook "Chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nghèo" có các nội dung như: chính sách hổ trợ đất sản xuất đất ở nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo - đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở đất, miễn thuế sử dụng đất Nông nghiệp, hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo, Chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo,...

  pdf76p kiemtienthatkho 06-03-2015 49 16   Download

 • Ebook "Chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nghèo" tập trung giới thiệu: chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạn nhà ở, đất ở, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp,... Phần 1 giới thiệu về chuẩn hộ nghèo và các chính sách của nhà nước hỗ trợ người nghèo. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.

  pdf111p kiemtienthatkho 06-03-2015 41 15   Download

 • Với mục tiêu tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò giới trong hoạt động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng từ dữ liệu điều tra của đề tài: “Vai trò giới trong hoạt động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo tại các hộ gia đình nghèo ở nông thôn hiện nay - Nghiên cứu tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy ...

  pdf12p sieunhansoibac5 18-04-2018 5 0   Download

 • Bài viết Đánh giá của nông dân về tình hình thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho giảm nghèo tại xã Vạn Xuân và Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa trình bày nghiên cứu này phản ánh đánh giá của 250 hộ nông dân tại 2 xã đặc biệt khó khăn của huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa về tình hình thực thi, tiếp cận, thụ hưởng và tác động của chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho giảm nghèo ở địa phương,...

  pdf7p lehasiphuong 20-05-2018 1 0   Download

 • Phần 2 của cuốn Ebook Văn bản pháp luật về hỗ trợ người nghèo được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về quy định của pháp luật về chính sách xóa đói giảm nghèo; chính sách cứu trợ xã hội và bảo trợ xã hội. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf210p thuytrang_1 11-01-2015 48 8   Download

 • Bài viết "Kết quả thực hiện chính sách, dự án hỗ trợ người nghèo của tỉnh Đắk Lắk" trình bày về tình hình chung của toàn tỉnh Đắk Lắk, kết quả thực hiện các chính sách, dự án hỗ trợ người nghèo của tỉnh Đắk Lắk, kết quả giảm hộ nghèo của toàn tỉnh Đắk Lắk,...

  pdf3p thuyhuynh02 02-03-2016 28 4   Download

 • Công văn 1539/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc báo cáo phục vụ họp giao ban trực tuyến về tiến độ thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

  doc5p tuyettrang 07-08-2009 82 9   Download

 • Trên cơ sở nhận thức về lý luận và thực tiễn về kết quả mà các chính sách của Đảng và Nhà nước mang lại cho tỉnh Hòa Bình nói chung và vùng đặc biệt khó khăn nói riêng, mục đích của luận văn là đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ giảm nghèo các vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

  pdf119p hathihonghanhbkhn 25-05-2017 22 8   Download

 • Giảm bớt khó khăn cho SV nghèo về các loại chi phí: CP học tập, CP sinh hoạt Giảm áp lực cho ngân sách nhà nước Tạo công bằng xã hội, tạo công bằng cho HSSV tiếp cận với nền giáo dục cao

  ppt10p nobita_12 16-11-2013 25 6   Download

 • Chủ đề: Giảm nghèo vật chất ở Việt Nam giai đoạn 2010-2014 trình bày cơ sở lý thuyết chung về giảm nghèo, giảm nghèo vật chất ở Việt Nam giai đoạn 2010-2014, định hướng của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo và đề xuất giải pháp giúp thúc đẩy nhanh quá trình giảm nghèo ở Việt Nam. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc61p lanlanvvv 02-11-2016 25 5   Download

 • Là một trong bốn con rồng của châu Á, Singapore nổi lên như một điểm sáng về phát triển kinh tế. Mặc dù là một quốc đảo nhỏ và nghèo tài nguyên nhưng với việc thực hiện thành công mô hình chính sách tự do hóa thương mại và thúc đẩy xuất khẩu Singapore đã xây dựng được một nền thương mại năng động , hiện đại và vững mạnh, từ đó trở thành một điển hình cho nền kinh tế khu vực và thế giới.

  doc8p tuanctbg 22-05-2011 613 211   Download

 • Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là một hệ thống các biện pháp, chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

  pdf24p ctrl_12 09-07-2013 52 17   Download

 • Từ phân tích thực trạng chu trương, chính sách đến thực tiễn xóa đói, giảm nghèo của tình Hải Dương bài viết đã rút ra một số bài học kinh nghiệm điển hình về công tác xóa đói giảm nghèo ở Hải Dương.

  pdf7p nganga_08 12-10-2015 65 15   Download

 • Trong tương lai, cần làm rõ mối quan hệ giữa việc hỗ trợ giảm nghèo có mục tiêu với việc lồng ghép các chính sách, chương trình thường xuyên: Giao lại trách nhiệm quản lý các chương trình, ví dụ như y tế, giáo dục, cho các bộ chuyên trách để trở thành các chính sách thường xuyên, từ đó giúp làm tăng sự minh bạch và giúp tạo ra định hướng ‘vì người nghèo’ tốt hơn trong hệ thống các chính sách thường xuyên được phổ cập toàn dân Cần đơn giản hoá và hà...

  pdf1p manutd1907 09-04-2013 41 13   Download

 • Hỗ trợ đời sống người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội ở vùng khó khăn. Giúp người dân nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và từng bước tiếp cận với sản xuất hàng hóa.

  ppt12p nobita_12 16-11-2013 40 10   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BÃI BỎ NỘI DUNG TẠI TIẾT 2, ĐIỂM C, KHOẢN 2, ĐIỀU 2, NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2011/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DẠY NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2012-2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf2p naubanh_tet 01-02-2013 27 4   Download

 • Bài viết Giảm nghèo bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay chỉ ra những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế và giải pháp nhằm hỗ trợ giảm nghèo bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf4p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 14 3   Download

 • BÁO CÁO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO, DÂN TỘC THIỂU SỐ Theo nội dung công văn số 760/LĐTBXH-BTXH ngày 11/3/2013 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc báo cáo đánh giá chính sách giảm nghèo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo đánh giá chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số như sau:...

  pdf8p luatsuminhtri 19-06-2013 29 2   Download

Đồng bộ tài khoản