intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Xem 1-20 trên 158 kết quả Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
 • Khóa luận với mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng, đánh giá hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho người nghèo ở xã Mường Thải và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách này từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của xã Mường Thải trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc160p lehuyhieu91vp 19-02-2017 143 30   Download

 • Bài viết Đánh giá của nông dân về tình hình thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho giảm nghèo tại xã Vạn Xuân và Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa trình bày nghiên cứu này phản ánh đánh giá của 250 hộ nông dân tại 2 xã đặc biệt khó khăn của huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa về tình hình thực thi, tiếp cận, thụ hưởng và tác động của chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho giảm nghèo ở địa phương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p lehasiphuong 20-05-2018 42 2   Download

 • Tài liệu trình bày thực tiễn tình hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá trị tại Tp. Hồ Chí Minh; công tác chỉ đạo, ban hành và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi; kết quả thực hiện.

  pdf6p chauchaungayxua6 26-06-2020 10 1   Download

 • Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ban hành Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf24p bachma45 01-11-2017 57 1   Download

 • Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  pdf8p 0162987154 16-11-2017 34 0   Download

 • Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại, do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 5 0   Download

 • Quyết định này quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp bao gồm: Đối tượng tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ; loại cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ; loại rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ; mức hỗ trợ; thời gian thực hiện hỗ trợ; địa bàn được hỗ trợ; mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.

  doc4p kexauxi9 03-12-2019 17 0   Download

 • Bài viết này phản ánh tổng quan một số chính sách hỗ trợ sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, đồng thời phân tích mặt tích cực, hạn chế, đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản trong thời gian tới.

  pdf8p vicoachella2711 27-10-2020 2 0   Download

 • Tây Bắc là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng, kinh tế và môi trường. Nhiều chính sách hỗ trợ nông nghiệp được thực hiện tại Tây Bắc như hỗ trợ cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, thị trường. Mặc dù vậy, tỷ lệ nghèo của vùng hiện cao nhất trên cả nước, gấp hơn 3 lần tỷ lệ bình quân chung và được coi là “lõi nghèo”.

  pdf11p vitheseus2711 22-10-2019 13 0   Download

 • Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  doc5p thuyanlac000 04-11-2019 6 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chính sách hỗ trợ xuất khẩu cá Tra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tập trung tập trung nghiên cứu một số chính sách hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu cá Tra từ khâu sản xuất (nuôi cá Tra) đến khâu chế biến xuất khẩu cá Tra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong khuôn khổ những cam kết về nông nghiệp khi Việt Nam gia nhập WTO.

  pdf26p viapollo11 10-04-2019 42 12   Download

 • Các phản hồi từ các nhà quản lý và người dân tại 5 tỉnh khảo sát cho thấy có 4 nhóm chính sách được khuyến nghị cho là đóng góp đến hiệu quả chuyển giao và ứng dụng tiến bộ KHCN trong sản xuất nông nghiệp đó là chính sách đất đai, vay vốn, đào tạo và kết nối thị trường. Nghiên cứu khuyến nghị trong công tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tiến bộ KHCN trong sản xuất nông nghiệp, ngoài hỗ trợ về mặt chính sách như khảo sát thì định hướng cách tiếp cận trong nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao theo hướng “kéo đẩy” – “technology push và market pull” cần được xem xét và khuyến khích.

  pdf9p mangamanga 21-02-2020 21 1   Download

 • Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

  pdf18p huongruoutinhnong123 26-03-2014 25 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Sơn La, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên đã cho thấy bức tranh chung về sản xuất, tiêu dùng và nhu cầu về các mặt hàng thiết yếu tại từng tỉnh.

  pdf9p angicungduoc2 02-01-2020 9 2   Download

 • Cuốn Cẩm nang này sẽ được biên soạn nhằm hỗ trợ cho việc đưa vào áp dụng GAP (Good Agricultural Practices/Thực hành sản xuất nông nghiệp an toàn) cho Ngành Trồng Cây có múi ở Việt Nam. Cuốn Cẩm nang này dựa trên cơ sở những yêu cầu của EUREPGAP (Euro- Retailer Produce Working Group Good Agricultural Practice) – Nay đã được chuyển thành GLOBALGAP, áp dụng cho người nông dân và cả nhà đóng gói để có thể thâm nhập vào được những thị trường Châu Âu nếu đạt được sự tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn nói trên. Cuốn cẩm nang này được...

  pdf127p xau_la 09-02-2012 581 238   Download

 • Người lao động thuộc các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường có đủ các điều kiện sau: a) Có hộ khẩu thường trú tại hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi;

  ppt13p nobita_12 16-11-2013 99 7   Download

 • Bài viết Triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng vốn tín dụng ngân hàng cho phát triển nông nghiệp - nông thôn nêu lên việc triển khai giải pháp này đối với lĩnh vực thủy sản và đánh bắt hải sản, chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong NN, một số đề xuất.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 42 6   Download

 • Quyết định Số 21/2015/QĐ – UBND “Ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủ sản trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh” nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình áp dụng Quy trình thực hành sản suất nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf13p tsmttc_005 29-06-2015 64 3   Download

 • Những giải pháp quan trọng nhất hiện nay giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển công nghệ sau thu hoạch là những chính sách có tác động trực tiếp tới phát triển năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đặc biệt là đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển hệ thống các tiêu chuẩn về chất lượng nông sản sau thu hoạch nhằm tăng cao tỷ lệ nông sản sau thu hoạch đã được áp dụng các biện pháp bảo quản và chế biến.

  pdf9p thiendiadaodien_6 12-02-2019 34 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
p_strCode=chinhsachhotrosanxuatnongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2