intTypePromotion=3

Chính sách ngoại giao

Xem 1-20 trên 840 kết quả Chính sách ngoại giao
 • Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng Lao động Việt Nam đã đưa ra một chính sách ngoại giao mà được không ít các học giả đánh giá rất cao. Đó là Đoàn kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Trong đó, sức mạnh dân tộc là toàn thể sức mạnh Việt Nam. Sức mạnh thời đại bao gồm: sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới, đặc biệt là nhân dân trong chính các nước đế quốc; các nước thế giới thứ ba và các nước XHCN.

  doc13p haishen1811 08-04-2013 132 23   Download

 • Bài viết Chính sách ngoại giao của Nhật Bản trong hợp tác tiểu vùng sông Mê Công trình bày về việc thông qua các kỳ Hội nghị thượng đỉnh Mê Công - Nhật Bản; thông qua hợp tác kinh tế; viện trợ phát triển; thông qua hợp tác, giao lưu văn hóa giáo dục.

  pdf9p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 37 4   Download

 • Bài viết Chính sách “ngoại giao kinh tế” Nhật Bản với Đông Nam Á những năm 50-70 của thế kỷ XX và tác động của nó trình bày: Khái quát “chính sách ngoại giao kinh tế” của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai; cụ thể hóa chính sách này đối với Đông Nam Á trong những năm 50-70 của thế kỷ XX và nêu những tác động của nó đối với Nhật Bản và Đông Nam Á,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  doc11p lamducduy 26-04-2018 24 3   Download

 • Trong tiến trình chủ động xây dựng và thực hiện đường lối, chính Tài liệu ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta thì giai đoạn từ năm 1986 đến nay có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nó đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc và trình độ phát triển cao của nền ngoại giao Việt Nam, đồng thời phản ánh bước ngoặt phát triển của nước ta theo đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

  pdf162p lalala7 07-12-2015 224 92   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung Tài liệu Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế qua phần 2 sau đây. Tài liệu giới thiệu đến bạn đọc chính Tài liệu ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta từ giai đoạn từ năm 1986 đến nay.

  pdf216p lalala7 07-12-2015 139 67   Download

 • Bài tiểu luận "Sách lược ngoại giao của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 – 19/12/1946" giới thiệu đến các bạn những nội dung: Tình hình Việt Nam sau Cách mạng, chính sách ngoại giao cơ bản của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến 19/12/1946. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  doc21p qnga12c3 20-10-2016 111 24   Download

 • Trong lịch sử Việt Nam, nhà Lê Sơ (giai đoạn từ năm 1428 đến năm 1527) đã để lại nhiều thành tựu quan trọng về ngoại giao, nhất là dưới triều vua Lê Thánh Tông (1460 – 1497).

  pdf4p vi4mua 01-03-2019 5 1   Download

 • Khái niệm về chính sách ngoại thương: Chính sách ngoại thương là một hệ thống các nguyên tắc, biện pháp kinh tế, hành chính và pháp luật dùng để thực hiện các mục tiêu đã xác định trong lĩnh vực ngoạüi thương của một nước trong thời kỳ nhất định. Chính sách ngoại thương là một bộ phận quan trọng của chính sách kinh tế của một nước, nó góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu kinh tế của đất nước trong từng thời kỳ. ...

  pdf19p ntgioi120404 10-11-2009 1353 446   Download

 • Khái quát quan hệ Việt Nam Trung Quốc trước năm 1986 Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ do thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo với Trung Quốc nên mặc dù Trung Quốc có đặt điều kiện và gây sức ép với chúng ta nhưng chúng ta vẫn giữ được quan hệ hoà hảo và nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của Trung Quốc.

  pdf20p chaen_12 10-12-2013 348 111   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sự phù hợp của chính sách ngoại thương và chính sách kinh tế vĩ mô đối với nông nghiệp', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p 123968574 22-06-2012 125 21   Download

 • Mời các bạn sinh viên và các giáo viên tham khảo bài giảng Chính sách ngoại thương bài 8: Nền kinh tế chính trị của chính sách thương mại trình bày về những trường hợp thương mại tự do, những trường hợp chống thương mại tự do, mô hình chính trị về chính sách thương mại, đàm phán Quốc tế về chính sách thương mại và tổ chức thương mại Thế giới, những dàn xếp thương mại ưu đãi (FTAs và liên minh thuế quan).

  pdf13p tranvantan78 28-07-2014 41 7   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và giáo viên có thể hoàn thành tốt công việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Chính sách ngoại thương bài 1: Mô hình lợi thế so sánh và lợi ích từ thương mại của Ricardo trình bày về đường giới hạn khả năng sản xuất của Ricardo, giá tương đối trong điều kiện tự cung tự cấp, đo lường GDP trong điều kiện tự cung tự cấp, lợi ích thương mại.

  pdf9p phuongpham357 26-07-2014 50 6   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tư liệu tham khảo để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Chính sách ngoại thương bài 9: Thương mại và tăng trưởng ở các nước đang phát triển trình bày về thương mại và tăng trưởng/phát triển, lý thuyết tăng trưởng và vai trò của thương mại, tăng trưởng chậm đi và bẫy thu nhập trung bình, bi quan xuất khẩu, luồng tư duy dòng chính về thương mại và chiến lược công nghiệp hóa.

  pdf10p tranvantan78 28-07-2014 45 5   Download

 • Trong xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa ngày càng gia tăng mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới hiện nay, việc mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại là một tất yếu khách quan. Quá trình này đòi hỏi tất cả các nước phải xây dựng một chính sách đối ngoại phù hợp trong từng thời kỳ phát triển.

  doc18p kuter195 13-04-2011 1138 339   Download

 • Trên thế giới ngày nay, xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là đối thoại, hợp tác cùng phát triển. Viêt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Bước vào thời kì đổi mới, đất nước ta đứng trước những thách thức của thời vận mới, đòi hỏi có những chính sách đối ngoại phù hợp, nhạy bén và linh hoạt hơn. Việc vận dụng đối ngoại gắn liền với lợi ích quốc gia đã mạng lại những thành tựu to lớn.

  doc17p kuter195 13-04-2011 770 256   Download

 • Hiện nay lợi ích kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc đang mở rộng ra toàn cầu trong hơn 1 thập kỉ vừa qua chứ không còn giới hạn trong phạm vi khu vực chau Á TBD kể cả ở các khu vực mà trước đây nằm ngoài sự tính toán của Bắc Kinh, đáng chú ý là Mỹ Latin và Trung Đông. Ngoại giao của Trung Quốc đang ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế ở hầu như tất cả các mức độ của hệ thống toàn cầu. và các chính sách của ngoại giao TQ hiện đang...

  pdf184p truongnghen 21-01-2013 209 87   Download

 • Qua Tiểu luận Phân tích chính sách đối ngoại: Nhận thức của các nhà lãnh đạo tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và phong cách lãnh đạo, thông qua nhân vật tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, người viết muốn đi sâu vào phân tích phong cách lãnh đạo độc đoán cùng với những ưu nhược điểm của nó. Từ đó có thể đưa ra hướng giải pháp phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm để áp dụng vào thực tế.

  doc29p ruan_sheng_huang91 19-05-2015 146 41   Download

 • Nội dung Tiểu luận Hoa Kỳ học: Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỉ 20 trình bày khái quát về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và các chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Tham khảo nội dung đề tài để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc23p ruan_sheng_huang91 19-05-2015 172 39   Download

 • TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 60, 2010 NHÌN LẠI CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO “ĐỔI ĐẤT LẤY HOÀ BÌNH” CỦA XIÊM TRONG QUAN HỆ VỚI ANH, PHÁP TỪ NỨA SAU NHỮNG NĂM 50 CỦA THẾ KỶ XIX CHO ĐẾN NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA THẾ KỶ XX Nguyễn Văn Tận Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế TÓM TẮT Bài viết chủ yếu tập trung phân tích các hiệp ước bất bình đẳng được ký kết giữa Xiêm với các nước phương Tây nửa sau những năm 50 của thế kỷ XIX và cuộc đấu tranh ngoại...

  pdf7p phalinh15 10-08-2011 83 13   Download

 • Trong những năm đầu thế kỉ XXI, năng lượng và an ninh năng lượng đã trở thành vấn đề quan tâm của toàn thế giới. Nhu cầu sử dụng năng lượng tăng trong khi trữ lượng ngày càng giảm đã làm cho tình hình năng lượng và an ninh năng lượng có nhiều biến động bất thường. Nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, một số nước đã đề ra chính sách an ninh năng lượng cho mình; trong đó, chính sách “ngoại giao năng lượng” bước đầu được một số nước áp dụng.

  pdf12p nganga_03 23-09-2015 59 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chính sách ngoại giao
p_strCode=chinhsachngoaigiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản