intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách ngoại giao

Xem 1-20 trên 912 kết quả Chính sách ngoại giao
 • Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng Lao động Việt Nam đã đưa ra một chính sách ngoại giao mà được không ít các học giả đánh giá rất cao. Đó là Đoàn kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Trong đó, sức mạnh dân tộc là toàn thể sức mạnh Việt Nam. Sức mạnh thời đại bao gồm: sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới, đặc biệt là nhân dân trong chính các nước đế quốc; các nước thế giới thứ ba và các nước XHCN. Cụ thể, trong Nghị quyết...

  doc13p haishen1811 08-04-2013 176 24   Download

 • Bài viết Chính sách “ngoại giao kinh tế” Nhật Bản với Đông Nam Á những năm 50-70 của thế kỷ XX và tác động của nó trình bày: Khái quát “chính sách ngoại giao kinh tế” của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai; cụ thể hóa chính sách này đối với Đông Nam Á trong những năm 50-70 của thế kỷ XX và nêu những tác động của nó đối với Nhật Bản và Đông Nam Á,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  doc11p lamducduy 26-04-2018 79 9   Download

 • Bài viết Chính sách ngoại giao của Nhật Bản trong hợp tác tiểu vùng sông Mê Công trình bày về việc thông qua các kỳ Hội nghị thượng đỉnh Mê Công - Nhật Bản; thông qua hợp tác kinh tế; viện trợ phát triển; thông qua hợp tác, giao lưu văn hóa giáo dục.

  pdf9p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 71 5   Download

 • Bài viết nhìn lại quá trình điều chỉnh chiến lược và chính sách ngoại giao của Trung Quốc đối với Liên Xô trước đây và nước Nga hiện nay được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn trước Chiến tranh lạnh và giai đoạn sau Chiến tranh lạnh.

  pdf7p cothumenhmong 01-11-2019 20 0   Download

 • Bài tiểu luận "Sách lược ngoại giao của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 – 19/12/1946" giới thiệu đến các bạn những nội dung: Tình hình Việt Nam sau Cách mạng, chính sách ngoại giao cơ bản của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến 19/12/1946. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  doc21p qnga12c3 20-10-2016 440 45   Download

 • Trong lịch sử Việt Nam, nhà Lê Sơ (giai đoạn từ năm 1428 đến năm 1527) đã để lại nhiều thành tựu quan trọng về ngoại giao, nhất là dưới triều vua Lê Thánh Tông (1460 – 1497). Trong giai đoạn đó, chính sách ngoại giao của triều vua Lê Thánh Tông, chủ yếu thông qua mối quan hệ ngoại giao với 3 nước Chiêm Thành, Lão Qua và Đại Minh đã từng bước thu được nhiều thắng lợi, góp phần to lớn vào quá trình Nam tiến cũng như củng cố biên giới phía Bắc của nhà nước quân chủ Đại Việt vào thế kỷ XV.

  pdf4p vi4mua 01-03-2019 53 5   Download

 • Bài viết trình bày bức tranh chính trị xã hội nội tại với thwujc trạng về dân số Phật giáo và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc Hindu lại đang tạo ra nhiều thách thức lớn ngăn cản việc khai thác triệt để những tiềm năng về ngoại giao của Phật giáo Ấn độ sở hữu.

  pdf10p kethamoi 03-10-2019 36 2   Download

 • Đề tài đã phân tích tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á trong chính sách ngoại giao của Ấn Độ thông qua chính sách "Hành động phía Đông" của Thủ tướng Narendra Modi cùng một số thành tựu và triển vọng trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf109p sonhalenh10 20-04-2021 21 2   Download

 • Khái niệm về chính sách ngoại thương: Chính sách ngoại thương là một hệ thống các nguyên tắc, biện pháp kinh tế, hành chính và pháp luật dùng để thực hiện các mục tiêu đã xác định trong lĩnh vực ngoạüi thương của một nước trong thời kỳ nhất định. Chính sách ngoại thương là một bộ phận quan trọng của chính sách kinh tế của một nước, nó góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu kinh tế của đất nước trong từng thời kỳ. ...

  pdf19p ntgioi120404 10-11-2009 1477 447   Download

 • Khái quát quan hệ Việt Nam Trung Quốc trước năm 1986 Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ do thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo với Trung Quốc nên mặc dù Trung Quốc có đặt điều kiện và gây sức ép với chúng ta nhưng chúng ta vẫn giữ được quan hệ hoà hảo và nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của Trung Quốc.

  pdf20p chaen_12 10-12-2013 450 112   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sự phù hợp của chính sách ngoại thương và chính sách kinh tế vĩ mô đối với nông nghiệp', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p 123968574 22-06-2012 142 21   Download

 • Mời các bạn sinh viên và các giáo viên tham khảo bài giảng Chính sách ngoại thương bài 8: Nền kinh tế chính trị của chính sách thương mại trình bày về những trường hợp thương mại tự do, những trường hợp chống thương mại tự do, mô hình chính trị về chính sách thương mại, đàm phán Quốc tế về chính sách thương mại và tổ chức thương mại Thế giới, những dàn xếp thương mại ưu đãi (FTAs và liên minh thuế quan).

  pdf13p tranvantan78 28-07-2014 64 8   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và giáo viên có thể hoàn thành tốt công việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Chính sách ngoại thương bài 1: Mô hình lợi thế so sánh và lợi ích từ thương mại của Ricardo trình bày về đường giới hạn khả năng sản xuất của Ricardo, giá tương đối trong điều kiện tự cung tự cấp, đo lường GDP trong điều kiện tự cung tự cấp, lợi ích thương mại.

  pdf9p phuongpham357 26-07-2014 89 7   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tư liệu tham khảo để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Chính sách ngoại thương bài 9: Thương mại và tăng trưởng ở các nước đang phát triển trình bày về thương mại và tăng trưởng/phát triển, lý thuyết tăng trưởng và vai trò của thương mại, tăng trưởng chậm đi và bẫy thu nhập trung bình, bi quan xuất khẩu, luồng tư duy dòng chính về thương mại và chiến lược công nghiệp hóa.

  pdf10p tranvantan78 28-07-2014 73 6   Download

 • Từ thế kỉ IX nước Đức đã xuất hiện trên bản đỗ thế giới và trở thành một quốc gia có vị trí quan trọng tại Châu Âu với tên gọi Đế quốc La Mã thần thánh. Tuy nhiên trong để quốc hùng mạnh đỏ là sự chia rễ nặng nề của các tiểu quốc. Đến thẻ kỷ XIX, khi hấu hết các quốc gia thông nhất tại Châu Âu đều hoàn thành cuộc cách mạng tư sản với nên kinh tế tư bản hết sức phát triển thi nước Đức vẫn là một đất nước bị chia cắt nặng nề. Tồn tại dưới hình thức liên bang do Phổ và Áo cầm đầu. Các bang của Đức có những chính sách ngoại giao, thuế khóa, hệ thông đo lường riêng rẽ.....

  pdf104p sonhalenh04 09-04-2021 13 0   Download

 • Trong xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa ngày càng gia tăng mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới hiện nay, việc mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại là một tất yếu khách quan. Quá trình này đòi hỏi tất cả các nước phải xây dựng một chính sách đối ngoại phù hợp trong từng thời kỳ phát triển. Việc hình thành các phương pháp luận, các chính sách kinh tế đối ngoại của các nước trên thế giới để vận dụng vào điều kiện của Việt Nam theo phương châm “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các...

  doc18p kuter195 13-04-2011 1695 355   Download

 • Trên thế giới ngày nay, xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là đối thoại, hợp tác cùng phát triển. Viêt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Bước vào thời kì đổi mới, đất nước ta đứng trước những thách thức của thời vận mới, đòi hỏi có những chính sách đối ngoại phù hợp, nhạy bén và linh hoạt hơn. Việc vận dụng đối ngoại gắn liền với lợi ích quốc gia đã mạng lại những thành tựu to lớn. Trong đó không thể không kể đến việc gia nhập ASEAN. Ngày 28 tháng 7 năm 1995, sự kiện Việt...

  doc17p kuter195 13-04-2011 903 258   Download

 • Trong tiến trình chủ động xây dựng và thực hiện đường lối, chính Tài liệu ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta thì giai đoạn từ năm 1986 đến nay có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nó đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc và trình độ phát triển cao của nền ngoại giao Việt Nam, đồng thời phản ánh bước ngoặt phát triển của nước ta theo đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Để góp phần hiểu sâu sắc, toàn diện, có hệ thống hơn cũng như ý nghĩa nhiều mặt của giai đoạn ngoại giao quan trọng này, mời bạn đọc tham khảo Tài liệu chuyên khảo của TS.

  pdf162p lalala7 07-12-2015 364 96   Download

 • Hiện nay lợi ích kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc đang mở rộng ra toàn cầu trong hơn 1 thập kỉ vừa qua chứ không còn giới hạn trong phạm vi khu vực chau Á TBD kể cả ở các khu vực mà trước đây nằm ngoài sự tính toán của Bắc Kinh, đáng chú ý là Mỹ Latin và Trung Đông. Ngoại giao của Trung Quốc đang ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế ở hầu như tất cả các mức độ của hệ thống toàn cầu. và các chính sách của ngoại giao TQ hiện đang...

  pdf184p truongnghen 21-01-2013 274 89   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung Tài liệu Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế qua phần 2 sau đây. Tài liệu giới thiệu đến bạn đọc chính Tài liệu ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta từ giai đoạn từ năm 1986 đến nay.

  pdf216p lalala7 07-12-2015 195 71   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách ngoại giao
p_strCode=chinhsachngoaigiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2