intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách tiền tệ quốc gia

Xem 1-20 trên 1194 kết quả Chính sách tiền tệ quốc gia
 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia - Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm cung cấp một số luận cứ khoa học hữu ích để Đảng và Nhà nước có chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời để tiếp tục phát triển kinh tế truyền thông. Hội thảo cũng góp phần tạo nên một cái nhìn toàn diện, chân thực, sinh động về kinh tế truyền thông, từ đó gợi mở cho những cơ quan truyền thông phát triển tốt hơn, tạo ra nguồn thu chính đáng giúp cộng đồng truyền thông Việt Nam ngày càng vững mạnh để vươn tầm khu vực và thế giới.

  pdf890p damtuyetha 09-01-2023 3 1   Download

 • Tiểu luận Kinh tế dầu khí "Chính sách của các quốc gia trong phát triển các mỏ dầu khí cận biên và một số định hướng, giải pháp cho Việt Nam" được nghiên cứu nhằm giúp người học hiểu rõ hơn về thực tiễn về hiệu quả kinh tế khai thác mỏ dầu khí cận biên, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế cho khai thác các mỏ dầu khí cận biên tại Việt Nam.

  pdf74p phuongthuy205 11-01-2023 10 2   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 6.2 Thực tiễn chính sách thương mại của các quốc gia được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Chính sách thương mại của các nước đang phát triển; Chính sách thương mại chiến lược của các nước phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p trangdo0906 12-01-2023 3 1   Download

 • Luận án nghiên cứu tác động của chính sách tài khóa, tỷ giá và quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển để từ đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho các quốc gia này, trong đó có Việt Nam.

  pdf285p tranghong0906 02-01-2023 6 2   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Hậu Giang 2014 bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và đã được Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán, hiệu chỉnh lại dãy số liệu của năm 2010 trở về trước.

  pdf348p trangxanh0906 30-12-2022 12 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Niên giám Thống kê tỉnh Hậu Giang 2020" được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Những số liệu này đã được Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán, hiệu chỉnh lại dãy số liệu của năm 2016 theo các phương pháp qui định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Cuốn sách được biên soạn cho 5 năm (2016-2020), trong đó các số liệu từ 2019 trở về trước là số liệu chính thức; năm 2020 là số ước tính.

  pdf461p trangxanh0906 30-12-2022 5 2   Download

 • Hoạt động xuất nhập khẩu năm 2018 của Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng, những kỷ lục mới, đóng góp tích cực vào bức tranh tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước. Nội dung báo cáo có đề cập đến các xây dựng cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu; các chương trình xúc tiến thương mại; các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; thuận lợi hóa thương mại; phòng vệ thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf242p trangtrang0906 23-12-2022 6 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Sức mạnh mềm của Pháp - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" tiếp tục trình bày những nội dung về: thực tiễn sử dụng sức mạnh mềm của Pháp trong hai thập niên cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI; đánh giá sức mạnh mềm của Pháp và dự báo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p langmongnhu 14-12-2022 12 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phát triển tài chính, cấu trúc tài chính và tăng trưởng kinh tế" trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu tác động của phát triển tài chính lên thị trường chứng khoán và mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với thị trường chứng khoán, từ đó luận án sẽ đúc kết và đưa ra các hàm ý chính sách quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trên nền tảng phát triển tài chính và cấu trúc tài chính trong hệ thống tài chính tại các quốc gia.

  doc322p viharry 15-12-2022 10 3   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế này giới thiệu các nội dung cơ bản về tỉ giá hối đoái, thị trường ngoại hối, cán cân thanh toán quốc tế, điều hành chính sách tiền tệ-tài khóa trong nền kinh tế mở, hệ thống tiền tệ quốc tế, các vấn đề của hệ thống tiền tệ trong thời gian gần đây. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt7p matroicon2510 30-11-2022 29 1   Download

 • Mục đích của luận án "Quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á (2001-2021)" là làm rõ quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á từ năm 2001 đến năm 2021 đồng thời đánh giá những tác động của quá trình này, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.

  pdf237p matroicon2510 30-11-2022 15 2   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế "Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới" có mục tiêu là kiểm định có hay không mối quan hệ phi tuyến giữa nợ công và TTKT để từ đó xác định ngưỡng nợ công hợp lý (nếu có) của các nhóm quốc gia: Thu nhập cao, thu nhập trung bình cao và thu nhập trung bình thấp. Phân tích tác động của tham nhũng đến TTKT của các nhóm quốc gia. Đề xuất hàm ý chính sách từ các kết quả nghiên cứu nhận được cho các nhóm quốc gia nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết luận án tại đây.

  pdf29p phuongduy205 01-11-2022 8 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Tuyên ngôn của Ðảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế)" trình bày những nội dung về: một số vấn đề trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Những giá trị lý luận và thực tiễn trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf470p duonghoanglacnhi 07-11-2022 13 5   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm neo tỷ giá theo rổ tiền tệ của Trung Quốc tổng quan quá trình cải cách chế độ tỷ giá của Trung Quốc, tập trung vào giai đoạn sau khi Ngân hàng Trung ương nước này chính thức công bố áp dụng chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý bằng cách neo tỷ giá theo một rổ tiền tệ vào ngày 21/7/2005.

  pdf9p visaleen 03-11-2022 13 1   Download

 • Bài viết Qui định kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới và những gợi ý chính sách cho Việt Nam nghiên cứu các qui định kế toán cho các SME trên thế giới, đặc biệt là qui định theo thông lệ kế toán quốc tế hiện nay được ban hành bởi IASB và một số quốc gia phát triển trên thế giới, khu vực; từ đó đề xuất gợi ý chính sách về việc xây dựng bộ chuẩn mực kế toán Việt Nam cho SME và hoàn thiện chế độ kế toán hiện nay cho SME.

  pdf6p visaleen 03-11-2022 8 1   Download

 • Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về di cư nội địa ở cấp quốc gia, cấp vùng kinh tế - xã hội và ở hai thành phố chính là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách đối với người di cư, đồng thời cung cấp thông tin cho các nghiên cứu chuyên sâu về di cư nội địa ở Việt Nam. Các bước điều tra thu thập số liệu bắt đầu từ tháng 12 năm 2015 và kết thúc vào tháng 1/2016. Công tác xử lý và phân tích số liệu được tiến hành trong năm 2016.

  pdf246p dongcoxanh2510 25-10-2022 16 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Thuế và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các quốc gia đang phát triển" trình bày đánh giá tác động của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đến dòng vốn FDI tại các quốc gia đang phát triển; Xem xét ảnh hưởng của FDI đến cơ sở thuế thu nhập doanh nghiệp.

  pdf179p viporsche 25-10-2022 9 3   Download

 • Cuốn sách "Hội thảo khoa học Quốc tế: Khởi nghiệp và sáng tạo - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những bài viết về chủ đề: cơ chế và chính sách cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thực tiễn khởi nghiệp, sáng tạo của các quốc gia trên thế giới; các giải pháp cải cách thủ tục hành chính cho khởi nghiệp sáng tạo của các doanh nghiệp; cơ chế vốn, tài chính cho khởi nghiệp sáng tạo;...

  pdf714p tieuduongchi 24-10-2022 7 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tài chính quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chính sách cán cân thanh toán - Quan điểm tiếp cận tiền tệ; Cơ chế tỷ giá cố định và thả nổi; Các khối tiền tệ, hội nhập tài chính quốc tế và phối hợp chính sách; Một số vấn đề về tài chính quốc tế của các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf169p vilandrover 07-10-2022 4 2   Download

 • Mục tiêu tổng quát của luận án "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành logistics Việt Nam" là phân tích và đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố dự báo đến sự phát triển của ngành logistics ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam so với các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN và trên thế giới.

  pdf275p dongcoxanh10 10-10-2022 38 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách tiền tệ quốc gia
p_strCode=chinhsachtientequocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2