Chọn cây tự thụ phấn

Xem 1-20 trên 169 kết quả Chọn cây tự thụ phấn
 • . Tổng quan về tự thụ phấn - Tự thụ phấn hay tự phối là việc chuyển phấn hoa từ nhị đực đến nhuỵ cái trong cùng một hoa, hay đến nhuỵ cái của hoa trong cùng một cây. Đó là quá trình kết hợp giao tử đực và giao tử cái của cùng một cây.

  pdf6p oceanus75 28-01-2013 82 19   Download

 • Tự thụ phấn hay tự phối là việc chuyển phấn hoa từ nhị đực đến nhụy cái trong cùng một hoa, hay đến nhụy cái của hoa trong cùng một cây. Đó là quá trình kết hợp giao tử đực và giao tử cái của cùng một cây. Danh từ ưu thế lai (Heterosis) được Sull (nhà chọn giống ngô người Mỹ) đưa ra vào năm 1917 để chỉ các thế hệ có ưu thế hơn bố mẹ.

  doc36p donghocat_2808 24-11-2010 202 47   Download

 • Chọn giống ở cây tự thụ phấn Tự thụ phấn hay tự phối là việc chuyển phấn hoa từ nhị đực đến nhuỵ cái trong cùng một hoa, hay đến nhuỵ cái của hoa trong cùng một cây. Đó là quá trình kết hợp giao tử đực và giao tử cái của cùng một cây. Cây tự thụ phấn cũng có một số trường hợp giao phấn, phụ thuộc vào: - Giống hay dòng cây trồng - Điều kiện mùa vụ, nhất là nhiệt độ và độ ẩm ...

  pdf11p heoxinhkute1 08-08-2010 232 41   Download

 • Bài giảng môn học "Nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng - Chương 7: Chọn giống ở cây trồng tự thụ phấn" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm và di truyền nhóm cây tự thụ phấn, phương pháp chọn lọc giống thuần ở cây tự thụ phấn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p doinhugiobay_10 12-01-2016 67 8   Download

 • Các loài giao phấn (thụ phấn chéo) có độ dị hợp hay độ không đồng nhất cao về kiểu gene và mang nihều đột biến hơn so với cây tự thụ phấn. Cách sinh sản như vậy tạo cho chúng một thế cấn bằng dị hợp rất lớn trong cấu trúc của một quần thể toàn phối..

  pdf7p heoxinhkute1 08-08-2010 267 49   Download

 • Chương 6: Phương pháp chọn lọc giữa cây giao phấn Giống ở cây giao phấn là quần thể bao gồm các cá thể giao phối ngẫu nhiên cùng chia sẻ một vốn gen chung. Khác với cây tự thụ phấn, chọn lọc cá thể không thể tạo ra giống dòng thuần đồng nhất do dị hợp tử và sự phân ly ở thế hệ con.

  pdf13p songsongcuoc 11-06-2011 282 101   Download

 • Chương 5: Phương pháp chọn lọc ở cây tự thụ phấn Cấu trúc di truyền của quần thể cây tự thụ phấn Các cá thể của quần thể tự thụ phấn thường đồng hợp tử. Dị hợp tử xảy ra ở một hay nhiều locut khi có đột biến hoặc lai hai bố mẹ đồng tử có alen khác nhau.

  pdf12p songsongcuoc 11-06-2011 188 79   Download

 • Chương 11: Tạo giống lai Ý nghĩa của giống lai Phương pháp lai trình bày ở phần trước (đối với cây tự thụ phấn) sử dụng sự tái tổ hợp các tính trạng hay các gen ở các bố mẹ khác nhau. Khác với phương pháp trên, giống lai sử dụng hiệu ứng lai quan trọng của con lai thế hệ F1

  pdf16p songsongcuoc 11-06-2011 161 71   Download

 • Trong chọn tạo giống nói chung và giông cây trồng nói riêng, việc sử dụng ưu thế lai của thế hệ con lai thứ nhất (con lai F1) đã được biết rất rõ và có trong chương trình sách giáo khoa môn sinh học. Tuy vậy việc ứng dụng hiện tượng di truyền này đối với cây lúa lại không hề đơn giản một chút nào vì lúa là cây tự thụ phấn. Điều này đồng nghĩa với việc

  pdf63p la_lan23 09-04-2013 105 34   Download

 • Lai Lai với nguồn có tính kháng và chọn lọc trong thế hệ cho phân li là phương pháp được sử dụng rộng rãi trong chọn tạo giống kháng sâu bệnh ở nhiều loại cây trồng, đặc biệt ở cây cốc và các cây tự thụ phấn khác. Mục đích là kết hợp đặc điểm tốt của hai hay nhiều bố mẹ.

  pdf8p pencil_7 13-10-2011 132 27   Download

 • 1. Trong công tác chọn giống cây trồng, phương pháp chọn lọc một lần được áp dụng trên đối tượng nào dưới đây? A. Cây giao phấn B. Cây tự thụ phấn C. Cây đa bội D. Cây được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo 2. Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.109 cặp Nu. Tế bào tinh trùng chứa số nuclêôtit là A.

  pdf4p hoctot_1 28-02-2012 51 15   Download

 • Các gen nằm trên các NST khác nhau sẽ phân li độc lập với nhau nên câc tổ hợp gen mới luôn được hình thành trong sinh sản hữu tính - Chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn - Tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết sẽ tạo ra tổ hợp gen mong muốn ( dòng thuần )

  pdf4p heoxinhkute10 05-01-2011 138 14   Download

 • 1. Trong công tác chọn giống cây trồng, phương pháp chọn lọc một lần được áp dụng trên đối tượng nào dưới đây? A. Cây giao phấn B. Cây tự thụ phấn C. Cây đa bội D. Cây được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo

  pdf4p hoctot_1 28-02-2012 40 9   Download

 • Biết được phương pháp tạo dòng tự thụ phấn ở cây giao phấn. - Giải thích được sự thoái hoá của sự tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật. - Nêu được vai trò của tự thụ phấn và giao phối gần trong chọn giống. - Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu SGK, trao đổi và quan sát. II. Phương tiện: H 34.1 - 34.4 SGK.

  pdf6p toshiba1209 20-11-2010 189 8   Download

 • HS nắm được khái niệm thoái hóa giống, hiểuvà trình bày được nguyên nhân thoái hoá của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật. Vai trò trong chọn giống. Trình bàyđược phương pháp tạo dòng thuần ở cây ngô - Rèn kỹ năng quan sát tranh hình phát hiện kiến thức, tổng hợp kiến thức, kỹ năng Hoạt động nhóm - Giáo dục lòng yêu thích bộ môn

  pdf3p lenovo1209 31-10-2010 167 7   Download

 • Hs có khả năng: Biết được phương pháp tạo dòng thuần ở cây giao phấn Giải thích được sự thoái hoá của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật chọn giống Rèn luyện kĩ năng tự nghiên cứu với SGK trao đổi theo Nêu được vai trò của tự thụ phấn và giao phối gần trong nhóm và quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ hình vẽ.

  pdf4p toshiba1209 20-11-2010 164 7   Download

 • Về cơ bản các phương pháp chọn lọc đối với cây đậu tương được sử dụng tương tự như các cây tự thụ phấn khác. Tuy nhiên các phương pháp hay dùng cho các thế hệ lai hữu tính là: phương pháp chọn lọc 1 hạt (Single – Seed descent), phương pháp chọn lọc phả hệ (Pedigree).

  pdf4p pencil_7 13-10-2011 60 7   Download

 • HSnắm được khái niệm thoái hoá giống - HS hiêu và trình bay được nguyên nhân thoái hoácủa tự thụ phấn bất buộc ở cây giao phấn và giao phấn gần ở động vật, vai trò trong chọn giống - HS trình bày được phương pháp tạo dòng thuần ở cây ngô - Rèn kĩ năng quan sát , hoạt động nhóm

  pdf6p glade1209 23-03-2011 107 6   Download

 • MỤC TIÊU. - Học sinh hiểu và trình bày được nguyên nhân thoái hóa của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật,. Vai trò của chúng trong chọn giống. + Nêu được phương pháp tạo dũng thuần ở cõy giao phấn (cõy ngụ). I

  pdf10p pencil_5 04-10-2011 276 6   Download

 • Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau: - Giúp hs nắm được khái niệm thái hóa giống, trình bày được nguyên nhân thái hóa của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phối và giao phối gần ở ĐV, vai trò trong chọn giống, trình bày được phương pháp tạo dòng thuần ở cây ngô. - Rèn cho hs kĩ năng quan sát hình phát hiện kiến thức, tổng hợp và hoạt động nhóm. - Giáo dục cho hs ý thức, lòng yêu thích bộ môn. ...

  pdf5p toshiba1209 20-11-2010 69 5   Download

Đồng bộ tài khoản