Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ nghĩa tiên nghiệm

Xem 1-20 trên 295 kết quả Chủ nghĩa tiên nghiệm
 • Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục "Thiết kế và sử dụng bảo tàng số hóa trong dạy học lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX ở trường trung học phổ thông" được nghiên cứu với mục đích khẳng định vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng bảo tàng số hóa trong dạy học lịch sử, đề tài tập trung khai thác nguồn tư liệu, hiện vật của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam.

  pdf287p caphe205 03-01-2023 21 3   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục "Thiết kế và sử dụng bảo tàng số hóa trong dạy học lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX ở trường trung học phổ thông" được nghiên cứu với mục đích khẳng định vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng bảo tàng số hóa trong dạy học lịch sử, đề tài tập trung khai thác nguồn tư liệu, hiện vật của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 7 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước" trình bày những nội dung về: những vấn đề lý luận chung về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và quản lý của Nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf288p langmongnhu 14-12-2022 6 3   Download

 • Bài viết Nghiên cứu tổng hợp coban(II) stearat tổng hợp các phụ gia xúc tiến phân hủy, từ đó tạo tiền đề cho việc chế tạo hạt nhựa tự hủy trên cơ sở các loại nhựa polyolefin là một là hướng đi đang thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều nhà khoa học và là hướng đi rất có ý nghĩa trong điều kiện ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sinh thái ở Việt Nam hiện nay.

  pdf5p vijaguar 16-11-2022 6 0   Download

 • Đề tài "Thiết kế chủ đề STEM nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng tự học cho học sinh khi dạy bài: “Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm” – Đại số và Giải tích 11" với mục đích chuyển hóa kiến thức, kỹ năng, thái độ thành năng lực và hơn hết là truyền cảm hứng học tập, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tiễn trong cuộc sống. Mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh THPT và đó cũng là cách thể hiện nhận thức của chúng tôi về vấn đề đổi mới giáo dục.

  pdf60p matroicon0804 21-11-2022 17 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Nâng cao kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp" nhằm rèn luyện và nâng cao KNS cho học sinh, chúng tôi đã tiến hành thực hiện các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, với các chủ đề: uống nước nhớ nguồn - đền ơn đáp nghĩa, công tác thiện nguyện và vận dụng kiến thức khoa học vào đời sống.

  pdf47p matroicon0804 21-11-2022 13 3   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc nội dung về: nhận thức và thực tiễn phát triển trên các lĩnh vực qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; đánh giá tổng quát, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, vấn đề đặt ra và đề xuất, kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf299p duonghoanglacnhi 07-11-2022 22 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Sách hướng dẫn học tập Chủ nghĩa xã hội và những vấn đề lý luận và thực tiễn phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hiện thực hóa lý luận về chủ nghĩa xã hội của K.Marx – F.Engels, V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội; sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu – những bài học kinh nghiệm chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p dongcoxanh2510 21-10-2022 5 2   Download

 • Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách Cánh diều được biên soạn nhằm giúp các em học sinh giới thiệu được những nét nổi bật của nhà trường và chủ động, tự giác tham gia xây dựng truyền thống nhà trường. Biết chăm sóc bản thân và điều chỉnh bản thân để phù hợp với môi trường học tập mới, phù hợp với hoàn cảnh gia tiếp. Thiết lập được mối quan hệ với bạn bè. Tham gia các hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Mời các em cùng tham khảo.

  doc202p kimphuongq9 10-10-2022 3 1   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập, tập 53 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 6-1993 đến hết tháng 12-1994. Từ sau Đại hội VII, tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Các thế lực thù địch ra sức hoạt động chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

  pdf345p canhdongco10 07-10-2022 14 1   Download

 • Nội dung cuốn sách "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước" gồm có 4 phần, trình bày Những vấn đề lý luận chung về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và quản lý của Nhà nước; Thực tiễn đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước ở Việt Nam;...

  pdf798p canhdongco10 07-10-2022 39 3   Download

 • "Lý luận và thực tiễn về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam" là kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Cuốn sách gồm một số bài viết của hai tác giả đã được đăng tải trên các tạp chí. Cuốn sách được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 bao gồm các bài viết liên quan đến quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về xây dựng và phát triển văn hóa; kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong xây dựng, phát triển văn hóa và bài học dõi với Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf154p runordie8 05-09-2022 29 2   Download

 • Lịch sử các tư tưởng kinh tế: Phần 2 gồm có 13 chương với những nội dung chính sau: Kinh tế vi mô ở Pháp: Cournot và Dupuit; kinh tế vi mô ở Vienna: Menger, Wieser và Böhm Bawerk; kinh tế vi mô ở Anh: William Stanley Jevons; Alfred Marstiall và sự phát triển phân tích cân bằng cục bộ; Léon Walras và sự phát triển phân tích bằng tổng quát; Thorstein vebien và kinh tế học định chế Mỹ; xét lại tính cạnh tranh: Chamberlin và Robinson; John Maynard Keynes, nguyên lý chung và sự phát triển kinh tế vĩ mô; kinh tế vĩ mô đương đại: Lý thuyết số lượng, chủ nghĩa Duy tiền và dự đoán hợp lý; Kinh tế họ...

  pdf373p runordie7 05-09-2022 14 2   Download

 • Bài viết Xu thế biến đổi phi tuyến tính của mưa cực đoan trên khu vực Việt Nam trình bày nghiên cứu xu thế biến đổi của mưa lớn đặt ra là một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn và khoa học cao. Tuy nhiên, các nghiên cứu về xu thế mưa lớn chủ yếu dựa trên phương pháp phân tích xu thế tuyến tính hoặc phương pháp phi tham số Sen.

  pdf10p viarrinera 26-08-2022 9 1   Download

 • Luận án "Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế từ năm 2010 đến năm 2020" nhằm nghiên cứu làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế từ năm 2010 đến năm 2020; qua đó đúc kết kinh nghiệm để vận dụng trong lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong thời gian tới.

  pdf240p colinhthu 01-08-2022 11 2   Download

 • Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 là tài liệu bổ ích, không chỉ phục vụ nhu cầu bạn đọc trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn mà còn góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật tố tụng dân sự cho toàn thể nhân dân và giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật tố tụng dân sự nói riêng, góp phần bảo đảm và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

  pdf282p bakerboys07 05-07-2022 17 4   Download

 • Đối mặt với một quốc gia có nền kinh tế lạc hậu như nước Nga, câu hỏi mà các nhà lãnh đạo đặt ra lúc bấy giờ là làm thế nào để xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện thực hiện chính sách kinh tế mới. Đảng Bolshevik, đứng đầu là Lênin đã tiến hành một cuộc thăm dò, thử nghiệm đầy khó khăn. Bắt đầu từ thực tế nước Nga, ông đã thực hiện cuộc tổng kết kinh nghiệm để rút ra những bài học lớn từ chính sách cộng sản thời chiến. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Quan điểm liên minh công - nông trong chính sách kinh tế mới của Lênin" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 26 1   Download

 • Bài viết "Tiến trình phát triển tư duy về kinh tế tư nhân ở Việt Nam" phân tích làm rõ tiến trình phát triển tư duy về kinh tế tư nhân ở Việt Nam và những bài học kinh nghiệm rút ra cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế bền vững hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 24 1   Download

 • Bài báo đề xuất phương pháp cải tiến cách xác định trọng số cảm xúc của các từ và cụm từ tiếng Việt dựa trên mối quan hệ ngữ nghĩa và các yếu tố đặc trưng của tiếng Việt trong một miền dữ liệu cụ thể là chủ đề đánh giá xe ô tô. Bài báo có đánh giá kết quả của phương pháp đề xuất bằng thử nghiệm phân loại ý kiến đánh giá xe ô tô trên các trang báo mạng tiếng Việt với phương pháp học máy Support Vector Machine, và đối sánh kết quả với phương pháp học sâu – Deep learning – không dựa vào từ điển cảm xúc.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 23 1   Download

 • Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về chế độ công vụ theo VTVL trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nước ta trong giai đoạn mới, trên cơ sở phân tích, làm rõ về phương diện lý luận và thực tiễn các vấn đề xây dựng, hoàn thiện pháp luật về chế độ công vụ theo VTVL trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay và kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới.

  pdf173p badbuddy08 25-03-2022 23 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1153 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chủ nghĩa tiên nghiệm
p_strCode=chunghiatiennghiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2