intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình hỗ trợ khoa học

Xem 1-20 trên 276 kết quả Chương trình hỗ trợ khoa học
 • Quy chế quản lý chương trình được ban hành theo quyết định số 36/2006/QĐ-TTg ngày 8/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ, thông tư liên tịch số 102/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 31/10/2006 của liên Bộ tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình.

  pdf28p hoangly 24-06-2009 461 198   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………….. LUẬN VĂN: Xây dựng chương trình hỗ trợ học ASP.NET .LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, những người đã dạy dỗ, trang bị cho em những kiến thức bổ ích trong bốn năm học để em có đủ kiến thức thực hiện tốt đề tài : “Xây dựng Chương Trình hỗ trợ học ASP.NET”. Em xin bày tỏ lòng biết ơn xâu sắc nhất tới thầy giáo Thạc sĩ Đỗ Văn Chiểu, người đã hướng dẫn,...

  pdf25p chieuwindows23 01-06-2013 120 36   Download

 • Giới thiệu kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chất công trình (ĐCCT) EGEOBase. Xây dựng các chương trình hỗ trợ thành lập các bản vẽ, bản đồ phục vụ công tác thành lập bản đồ ĐCCT. ứng dụng CSDL và các chương trình hỗ trợ trong đề án Lộc Ninh

  pdf305p nokia_12 09-05-2013 113 15   Download

 • Quyết định 567/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong năm 2010

  pdf7p nguyetnga 19-08-2009 108 4   Download

 • Quyết định 01/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

  doc3p diennghia 19-08-2009 105 3   Download

 • Thông tư Số: 17/2014/TT-BHHCN về sửa đổi bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

  pdf5p sunsine_00 30-10-2014 22 0   Download

 • Phần 2 giáo trình gồm 4 chương còn lại với nội dung: Biên dịch dựa cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, bảng kí hiệu, sinh mã trung gian, sinh mã. Môn học chương trình dịch là môn học của ngành khoa học máy tính. Trong suốt thập niên 50, trình biên dịch được xem là cực kỳ khó viết. Ngày nay, việc viết một chương trình dịch trở nên đơn giản hơn cùng với sự hỗ trợ của các công cụ khác, vì vậy giáo trình này phần nào gỡ bỏ những khó khăn cho bạn.

  pdf81p hanh_tv21 02-03-2019 30 4   Download

 • Nghiên cứu tiến hành đánh giá tác động của các vấn đề an toàn - sức khoẻ - môi trường ở Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc TpHCM; đánh giá hiện trạng quản lý; xây dựng mô hình hệ thống quản lý; xây dựng chương trình quản lý chiến lược và chương trình hỗ trợ triển khai hệ thống. Kết quả nghiên cứu cho thấy vấn đề môi trường ở Khu liên hiệp là nước rác rò rỉ, khí thải từ bãi rác không được xử lý, sự cố môi trường và côn trùng gây bệnh....

  pdf7p nhatro75 21-07-2012 161 47   Download

 • Nhiều doanh nghiệp đã phải hứng chịu hậu quả vì sự thiếu hụt việc xây dựng và duy trì hệ thống đánh giá và phát triển nguồn nhân lực một cách chặt chẽ và khoa học. Có nơi thì cán bộ chủ chốt bất mãn nghỉ việc, nhân viên cấp dưới hoang mang. Nơi khác thì mất khách hàng do chất lượng dịch vụ giảm sút, sản phẩm bị lỗi nhiều làm tăng chi phí.Chính vì những lý do trên, tôi quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu các kỹ thuật phân lớp dữ liệu và xây dựng chương...

  pdf24p and_12 08-08-2013 81 15   Download

 • Để tháo gỡ khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản hàng hóa, Sở Khoa học và Cộng nghệ và các ngành chức năng đã thực hiện chương trình hỗ trợ tạo lập nhãn hiệu tập thể cho các đặc sản của các địa phương trong tỉnh. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa" dưới đây.

  doc2p thuyphuonghvtc 03-03-2016 71 15   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả chương trình ODA của Hà Lan về phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn 2005-2009 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam lý luận chung về ODA và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thu hút về sử dụng nguồn vốn ODA. Đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình hỗ trợ cơ sở hạ tầng của Hà Lan tại Việt Nam giai đoạn 2005-2009. Các bài học kinh nghiệm trong thực hiện chương trình ODA của Hà Lan về phát triển cơ sở hạ tầng và các giải pháp tăng cường hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA.

  pdf108p sms_12 07-05-2014 92 10   Download

 • Quyết định 1600/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2006 - 2007

  doc9p diennghia 19-08-2009 92 8   Download

 • Quyết định 11/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp"

  doc37p diennghia 19-08-2009 78 5   Download

 • Đề tài hỗ trợ ngành: “Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chương trình quản lý khoa học công nghệ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” được Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Đắk Lắk thực hiện, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành, thông qua hệ thống thông tin được cài đặt trên môi trường internet có thể thực hiện hỗ trợ chuyển giao các tiến bộ KH&CN xuống cơ sở thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khắc phục những hạn chế trong việc trao đổi thông tin phục vụ quản lý nhà nước về KH&CN.

  doc5p trancatlam 29-06-2017 26 4   Download

 • Thông tư liên tịch 102/2006/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

  doc9p diennghia 19-08-2009 96 3   Download

 • Quy định này áp dụng cho việc hổ trợ hoạt động khoa học và công nghệ ( KHCN) cấp cơ sở cho các cán bộ khoa học trẻ thuộc " chương trình hổ trợ cán bộ khoa học trẻ của Viện khoa học và công nghệ Việt Nam" . Là các cán bộ khoa học trẻ thuộc biên chế cảu viện khoa học và công nghệ Việt Nam đáp ứng đồng thời tiêu chí tại điều 3

  pdf3p hoangyen999 04-05-2013 41 3   Download

 • Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ...

  pdf13p abcdef_42 02-11-2011 58 2   Download

 • Thông tư Số: 19/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

  doc19p sunsine_00 30-10-2014 46 2   Download

 • Bài viết Vai trò nhà nước đối với đầu tư khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp Hà Nội trình bày đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp đã được Nhà nước quan tâm với hàng loạt chính sách và chương trình hỗ trợ trong thời gian qua. Tuy nhiên, các chương trình hỗ trợ chưa thực sự thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p vangthibaoyen1907 15-05-2018 26 1   Download

 • Thông tư liên tịch Số: 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

  doc12p sunsine_00 30-10-2014 55 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình hỗ trợ khoa học
p_strCode=chuongtrinhhotrokhoahoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2