Chuyên đề luật quyết định

Xem 1-20 trên 679 kết quả Chuyên đề luật quyết định
 • Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng”, để các cơ quan có thẩm quyền căn cứ theo Danh mục này tổ chức việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường trong nước và hàng hóa nhập khẩu.

  pdf16p thanhsang 10-06-2009 239 31   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 67/2004/QĐ-BTC NGÀY 13 THÁNG 08 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ VỀ TỰ KIỂM TRA TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC"

  pdf4p haichau 24-06-2009 257 22   Download

 • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 89/2008/QĐ.UBND, Căn cứ Quyết định số 08/2005/QĐ-BGDĐT ngày 14/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung đạt chuẩn quốc gia ;gày 16/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.

  pdf5p thaonhi 18-06-2009 368 14   Download

 • Quyết định phê duyệt Danh mục, mục tiêu, dự kiến kết quả các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2008 của Bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  pdf0p xuantruong 12-06-2009 180 10   Download

 • Quyết định của thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

  pdf9p thuyha 24-06-2009 63 4   Download

 • Quyết định của Bộ trưởng bộ xây dựng số 21/200/QĐ-BXD ngày 25 tháng 10 năm 2000 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

  pdf0p thuyha 24-06-2009 81 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

  pdf2p thuyha 24-06-2009 54 2   Download

 • Luật gia đình là lĩnh vực pháp luật giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ gia đình cụ thể như ly hôn, con cái vaa2 tài sản. Phần lớn các vấn đề luật gia đình tại Úc được quy định trong Dạo Luật Gia Đình( FAmily Law Act). Ngay cả khi không kết hôn, các quy định trong luật gia đình cũng vẫn được áp dụng để giải quyết tranh chấp về con cái.

  pdf24p hoangly 24-06-2009 162 43   Download

 • Căn cứ Công văn số 12/TT.HĐND –KTNS ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Thường trực Hội đồng Nhân dân về việc phê duyệt đề án xây dựng mạng lưới khuyến ngư viên cơ sở.

  pdf3p thaonhi 18-06-2009 88 19   Download

 • Family law (Luật gia đình) là lĩnh vực pháp luật giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ gia đình cụ thể như ly hôn, con cái và tài sản. Tất cả lĩnh vực family law (luật gia đình) tại Úc đều phải chiểu theo Family Law Act (Bộ Luật Gia đình). Ngay cả khi bạn không kết hôn, bạn vẫn phải tuân theo Family Law Act (Bộ Luật Gia đình) để giải quyết bất đồng về con cái, ví dụ như quyết định vấn đề con ở với ai. Có ba Tòa giải quyết các vấn đề...

  pdf12p hoangly 24-06-2009 567 106   Download

 • Quyết định 98/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam, khắc phục tình trạng đô la hoá trong nền kinh tế

  doc14p trongthuy 18-08-2009 263 95   Download

 • Hồ sơ vụ án hình sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc giải quyết vu án hình sự.Để các quyết định của hội đồng xét xử đưa ra chính xác, thực sự dân chủ, khách quan đảm bảo quyền lợi của những người tham gia tố tụng đặc biệt là bị cáo

  doc20p crystalheart115 23-01-2010 271 70   Download

 • Quyết định 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009 - 2013"

  pdf8p hoanglinh 19-08-2009 250 27   Download

 • Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì chủ đầu tư sây dựng công trình do người quyết định đầu ưt quyết định trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy định của luật ngân sách nhà nước.

  pdf12p thaonhi 18-06-2009 165 20   Download

 • Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính số 218/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 về việc ban hành chế độ lưu trữ tài liệu kế toán.

  pdf0p haichau 24-06-2009 84 20   Download

 • Quyết định của bộ giao thông vận tải về phê duyệt mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

  doc3p catbui 28-05-2009 223 14   Download

 • Quyết định 266/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thép Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

  doc3p diennghia 19-08-2009 71 11   Download

 • Quyết định số 1588/ 2009/ QĐ- CP ngày 9 tháng 10 năm 2009 Phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế- xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009-2015.

  pdf6p bachdiemmy 11-12-2009 79 10   Download

 • Hoàn thiện một số quy định về hình phạt và quyết định hình phạt của Bộ luật hình sự năm 1999 nhằm đảm bảo hơn nữa nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự Sự ra đời của các điều khoản chống giao dịch nội gián ở Đức Ngày 1 tháng 8 năm 1994, thị trường tài chính Đức đã có bước chuyển mình theo hướng văn hoá tài chính của truyền thống Common Law khi Luật khuyến khích thị trường tài chính thứ hai (the Second Financial Market Promotion Act) có hiệu lực...

  pdf6p chaydesong 09-05-2013 48 10   Download

 • Quyết định 1064-TM/PC của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế về kinh doanh theo hình thức chuyển khẩu và Quy chế về kinh doanh theo hình thức tạm nhập để tái xuất

  doc3p lythong 18-08-2009 110 9   Download

Đồng bộ tài khoản