intTypePromotion=3

Cơ cấu tổ chức và biên chế

Xem 1-20 trên 182 kết quả Cơ cấu tổ chức và biên chế
 • Quân lực Việt Nam Cộng hòa là 1 sản phẩm của chủ nghĩa thực dân mới và chiến tranh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, nó được tổ chức, biên chế, trang bị hiện đại và hoạt động tác chiến theo quân đội Mỹ. Qua việc tìm hiểu cơ cấu tổ chức và họat động của nó trong giai đoạn 1955-1963, tác giả góp phần lý giải thất bại của Mỹ trong chiến tranh thực dân mới ở miền Nam Việt Nam đó thực chất là thất bại quân sự.

  pdf14p hulk1234 01-06-2018 25 2   Download

 • - Thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-HVHCQG ngày 30/12/2005 của giám đốc Học Viện hành chính về việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên Đại học hành chính hệ chính quy.Địa hình: tương đối bằng phẳng, có độ dốc chung dưới 1%. Độ cao so với mặt nước biển từ 0,4 đến 10m, cao nhất ở khu vục ven sân bay Tân Sơn Nhất, thấp nhất ở khu vực ven sông Bến Cát.

  pdf59p carnation89 01-03-2012 203 58   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH C

  pdf10p denlongbaycao 26-10-2011 32 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  pdf6p bupbebagsu 16-01-2013 32 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf8p mungtetmoi 21-01-2013 31 2   Download

 • Nhận thức về tổ chức chính quyền trung ương theo hướng bộ đa ngành, đa lĩnh vực Về cơ bản, tổ chức chính quyền không phải là mục đích mà là “ phương tiện, biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu của quốc gia” và bộ cơ quan hành pháp thực hiện việc cưỡng chế và thực thi hàng ngày các đạo luật do Quốc hội ban hành.

  pdf12p eight_12 06-03-2014 47 14   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  pdf8p meoconanca 28-02-2011 73 8   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ TƯ PHÁP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VÀ PHÒNG TƯ PHÁP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

  pdf4p denlongbaycao 26-10-2011 45 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

  pdf7p cunghoangdao 27-12-2012 29 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG TRỊ

  pdf6p thanlorax 15-04-2013 28 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p bethuy1990 18-11-2015 48 2   Download

 • Nghị định số: 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf5p songcochat 01-06-2016 63 1   Download

 • "Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND - Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang" của UBND Tỉnh An Giang quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang; cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

  pdf0p tsmttc_009 29-07-2015 46 0   Download

 • Quyết định số: 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của sở tư pháp; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số: 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf11p ngochuyen2345 23-10-2015 39 0   Download

 • Quyết định số: 34/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh Ninh Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf7p ngochuyen2345 23-10-2015 29 0   Download

 • Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Quảng Trị.

  doc8p nghqcp 09-11-2017 11 0   Download

 • Đào tạo là hoạt động học tập nhằm giúp người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ giáo dục để hiểu là hoạt động học tập để chuẩn bị cho con người bước vào một nghề hoặc chuyển sang một nghề thích hợp hơn trong tương lai. Phát triển là quá trình tiếp thu những kiến thức nhằm mở ra cho cá nhân những công việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức....

  doc45p bdungtb 07-08-2012 277 127   Download

 • WTO là chữ viết tắt của Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) là một đinh chế mang tính toàn cầu về kinh tế và thương mại. WTO được thành lập ngày 1/1/1995, kế tục và mở rộng phạm vi điều chỉnh thương mại quốc tế của khung khổ tiền thân là GATT - Hiệp định chung về Thuế quan Thương mại.

  doc16p nguyenthihuenb 25-11-2012 297 73   Download

 • Chính quyền địa phương được phân cấp nhiều hơn trên các lĩnh vực ngân sách, tài chính, biên chế, đầu tư, đất đai, y tế, giáo dục... chức năng quản lý nhà nước của bộ, ngành, chính quyền địa phương với quản lý sản xuất kinh doanh và quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công.

  pdf10p eight_12 06-03-2014 74 19   Download

 • Ngày nay, sự kết hợp giữa VT- CNTT- Internet đã trở thành công cụ đắc dụng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội và doanh nghiệp. Có thể nói rằng sự phát triển như vũ bão của ngành VT- CNTT trước hết đã làm thay đổi phương thức phương thức tổ chức hoạt động kinh tế, sau đó tác động đến hoạt động của các khu vực khác như khu vực chế tạo- chế biến và cung ứng dịch vụ. VT-CNTT phát triển ở mọi quốc gia, mọi khu vực và ở Việt Nam cũng...

  pdf74p vaio1111 04-09-2012 83 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Cơ cấu tổ chức và biên chế
p_strCode=cocautochucvabienche

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản