Cơ sở dữ liệu quốc gia

Xem 1-20 trên 524 kết quả Cơ sở dữ liệu quốc gia
 • Nội dung báo cáo trình báy tổng quan về dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học ở Việt Nam, khái quát về các kết quả đã đạt được và kết quả các hoạt động của dự án, tình trạng đạt được mục tiêu dự án, các vấn đề và bài học rút ra trong quá trình thực hiện dự án, các đề xuất nhằm đạt được mục tiêu tổng quát.

  pdf195p roongkloi 01-09-2017 45 10   Download

 • Báo cáo "Tình hình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường" trình bày: Kế hoạch và tình hình triển khai xây dựng CSDL Quốc gia về tài nguyền và môi trường; Một số vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng CSDL Quốc gia về tài nguyên và môi trường; Đề xuất, kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo.

  pdf11p tranthugmail 02-04-2018 10 2   Download

 • Giới thiệu một số đặc điểm cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Đề xuất yêu cầu đối với phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ trên cơ sở các đặc điểm cấu trúc dữ liệu nói trên.

  pdf5p thicrom3006 31-03-2018 13 1   Download

 • Bài viết Tích hợp dữ liệu và nhiệm vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu trình bày tổng quan về tích hợp dữ liệu, tích hợp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu và một số nội dung khác.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 39 5   Download

 • Đề xuất này nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia có tính năng động hơn, dễ dàng cập nhật quản lý được nhiều nguồn số liệu quan trọng, đa dạng và phong phú về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Việt Nam, xứng tầm của một cơ sở dữ liệu quốc gia.

  pdf7p miulovesmile 09-10-2018 14 2   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin có kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để trao đổi dữ liệu về công dân.

  doc128p dien_vi08 14-11-2018 10 1   Download

 • Bài báo giới thiệu một số kết quả phân tích và đề xuất mô hình, cấu trúc khung của thành phần trung tâm, với mục tiêu hình thành một mô hình cho phép quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu biến đổi khí hậu (BĐKH) một cách hiệu quả cấp quốc gia, đồng thời hỗ trợ cho việc phối hợp, chia sẻ dữ liệu nhiều chủng loại giữa các đối tượng có liên quan trong các lĩnh vực.

  pdf6p hanh_tv24 29-03-2019 5 0   Download

 • "Luật số: 59/2014/QH13 - Luật Căn cước công dân" quy định về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc18p tsmttc_010 28-08-2015 19 1   Download

 • Thông tư số: 19/2014/TT-BTP quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin tron...

  pdf12p ngochuyen2345 21-10-2015 21 1   Download

 • Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  pdf16p conduongmauxanh1234 21-03-2014 33 0   Download

 • Công văn số: 4551/BTP-CNTT của Bộ Tư pháp gửi tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 14 0   Download

 • Công văn số: 3600/BTP-CNTT gửi giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Kế hoạch số 1663/QĐ-BTP triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 21-10-2015 16 0   Download

 • Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006, căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc12p bethuy1990 20-11-2015 18 0   Download

 • Quyết định số: 61/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf14p codon_09 29-03-2016 21 0   Download

 • Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ban hành về việc quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

  pdf18p thongtucp 03-11-2017 12 0   Download

 • Thông tư 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"

  pdf74p thongtucp 03-11-2017 8 0   Download

 • Thông tư số 13/2017/TT-BTTT ban hành về Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.

  pdf16p thongtucp 03-11-2017 4 0   Download

 • Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

  doc15p kieuvinha321 11-09-2018 6 0   Download

 • Tài liệu " Giáo trình lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic " được biến soạn dùng cho trong giảng dạy của trường Đại học Quốc gia TP HCM. Tài liệu cung cấp cho các bạn đọc một số vấn đề cơ bản về lập trinh Visual Basic nói chung và cơ sở dữ liệu nói riêng, giúp các bạn có thể tự mình xây dựng một ứng dụng vừa và nhỏ

  pdf24p dibovaodoi03 15-10-2011 196 99   Download

 • Hiện nay, nhu cầu cần có một hệ quản trị cơ sở dữ liệu y tế quốc gia tại Việt Nam ngày càng trở nên cấp thiết. Đây cũng chính là một trong số những cơ sở dữ liệu quốc gia được nhà nước quan tâm và thúc đẩy xây dựng trong thời gian tới.

  pdf50p chieu_mua 25-08-2012 217 75   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword= Cơ sở dữ liệu quốc gia
p_strCode=cosodulieuquocgia

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản