intTypePromotion=1
ADSENSE

Công trình chỉnh trị lâu dài

Xem 1-20 trên 77 kết quả Công trình chỉnh trị lâu dài
 • Định nghĩa: Công trình chỉnh trị lâu dài (công trình nước không xuyên qua) là loại công trình kiên cố dùng để chống xói bảo vệ được bờ sông, đẩy chủ lưu ra xa bờ, làm lệch trục động lực của dòng chảy, có thể uốn nắn dòng sông theo yêu cầu của các ngành kinh tế quốc dân

  doc5p khoantx2 03-10-2011 133 38   Download

 • Xây dựng nền dân chủ XHCN.Quan niệm về dân chủ và nền dân chủ.Những đặc trung cơ bản của nên dân chủ XHCN. Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ XHCN .Quan điểm về dân chủ và nền dân chủ: phản ánh những giá trị nhân văn, là kết quá của cuộc đấu tranh lâu dài chống áp bức.Gắn với nhà nước và giai cấp cầm quyền, phản ánh trình độ phát triển cá nhân và cộng đồng xã hội...

  ppt44p meomeoten 31-08-2012 423 94   Download

 • Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa và chức năng chính của phần mềm là xây dựng các công trình kiến trúc, các tòa nhà lâu đài dựa trên các công cụ và vật liệu sẵn có. Các em hiểu và có khả năng quan sát, phát huy tính sáng tạo trong việc lắp ghép, xây dựng, thiết kế các tòa nhà, lâu đài cho riêng mình. Vận dụng trí tưởng tượng để tự do sáng tạo, thiết kế xây dựng. Rèn luyện khả năng tư duy, ý thức tìm tòi, sáng tạo trong lao động và học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p tiantian2811 22-11-2018 46 1   Download

 • Dân tộc là một sản phẩm của một quá trình phát triển lâu dài của lịch sử. C.Mác, Ăngghen và Lênin đã có những quan điểm cơ bản có tính phương pháp luận về vấn đề dân tộc. Trước dân tộc có những hình thức cộng đồng như thị tộc, bộ tộc, bộ lạc,... nhưng khi chủ nghĩa tư bản ra đời thì dân tộc mới xuất hiện theo đúng ý nghĩa của nó. Khi chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc thì xuất hiện vấn đề dân tộc...

  doc26p vanhoang0712 08-02-2012 2252 364   Download

 • Thay mặt Ban Giám Đốc Công Ty, tôi rất vui mừng chào đón bạn trở thành thành viên của Công ty CP Kim Khí Nam Việt. Với khả năng và trình độ chuyên môn, bạn đã được tuyển chọn vào làm việc tại Công ty. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng Công ty Nam Việt thành công và phát triển lâu dài.Sổ tay nhân viên được biên soạn dựa trên Luật Lao động, điều lệ Công ty và đăng ký tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hải Phòng. Công ty có quyền tiến hành...

  doc45p namanh_steel 05-01-2010 374 193   Download

 • Lịch sử công nghiệp hóa thế giới cho đến nay đã trải qua hơn 200 năm, kể từ cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ thứ XVIII ở nước Anh. Cuộc cách mạng công nghiệp này sau đó nhanh chóng lan rộng sang các nước Tây Âu và các nước khác như một trào lưu phát triển mới của thế giới. Tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế, chính trị , xã hội mà quá trình phát triển công nghiệp hóa ở mỗi quốc gia có những sự khác biệt....

  doc10p anhketnhok 24-09-2011 692 126   Download

 • Xã hội loài người đã tồn tại và phát triển trong quá trình lịch sử lâu dài, trải qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội: cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa nối tiếp nhau và đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của hình thái cộng sản chủ nghĩa. Sự tác động của các quy luật khách quan làm cho các hình thái kinh tế - xã hội phát triển thay thế cho nhau từ thấp đến cao - đó là con đường phát triển...

  pdf19p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 634 104   Download

 • Trong tiến trình CNH, HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, Đảng ta chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế cùng phát triển nhất là các DNNQD. Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định kinh tế ngoài quốc doanh là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, đồng thời là chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN....

  pdf111p dellvietnam 24-08-2012 211 97   Download

 • vấn đề cốt lõi là, ta phải thực hiện chiến lược GDĐT nguồn nhân lực, phát triển con người một cách toàn diện cả thể lực lẫn trí lực. Nhiệm vụ của GDĐT là đưa con người đạt đến những giá trị phù hợp với đặc điểm văn hoá và những yêu cầu mới đặt ra đối với con người Việt Nam để thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH phẩm của quá trình phát triển hết sức lâu dài của giới tự nhiên. Con ngưòi phải tìm kiếm mọi điều kiện cần thiết cho sự tồn tại trong đời...

  doc0p tengteng2 12-11-2011 135 53   Download

 • Triết học có lịch sử ra đời vào khoảng thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ VI trước công nguyên tại các trung tâm văn hoá - văn minh cổ đại Trung Quốc, ấn độ và Hy Lạp. Trải qua một quá trình phát triển của lịch sử, triết học có ảnh hưởng hết sức lâu dài trong lịch sử văn hoá phương Đông và phương Tây. Triết học được coi là khoa học của mọi khoa học, với ý nghĩa bao quát trong nó mọi tri thức, đều có căn nguyên lịch sử từ sự phát triển...

  pdf12p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 165 46   Download

 • Công nghiệp hoá hiện đại hoá và nông thôn được thế giới định nghĩa theo nhiều cách khác nhau đó chính là một quá trình lâu dài cần được tiến hành theo cách tuần tự không thể nóng vội, không thể tuỳ tiện. Quá trình này được thực hiện không nhằm mục đích tự thân mà phục vụ các mục tiêu kinh tế xã hội của nông thông cũng như của cả nước.

  pdf22p huemanvdoc 25-11-2009 173 31   Download

 • Mê Công là con sông quốc tế quan trọng, việc khai thác nó cần có quy hoạch tổng thể, chú ý đến lợi ích toàn diện và lâu dài của các n-ớc, nhất là các n-ớc vùng hạ l-u. Ngoài các ch-ơng trình hợp tác đã có, đã đến lúc cần triển khai ch-ơng trình hợp tác nghiên cứu KHXH và NV về GMS. Từ kbóa: Trung Quốc, Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng..

  pdf10p gaunau123 27-11-2011 93 25   Download

 • Bài thuyết trình môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam sau đây với chủ đề tìm hiểu nhận thức về quan điểm của Đảng: Văn hoá là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài với 3 phần là mở đầu, phân tích và kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p khuexd5 26-08-2015 144 18   Download

 • Sáu m-ơi năm qua, kể từ khi n-ớc CHND Trung Hoa ra đời (năm 1949), nhất là từ khi thực hiện công cuộc cải cách mở cửa (cuối năm 1978 đến nay), nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, đời sống ng-ời dân đ-ợc nâng cao rõ rệt. Đặc biệt, trải qua một quá trình nhận thức lâu dài, Chính phủ Trung Quốc đã xác định văn hóa là nội dung quan trọng của sự phát triển kinh tế xã hội, là nhân tố chính trong cạnh tranh quốc lực tổng hợp ...

  pdf13p bengoan258 06-12-2011 80 16   Download

 • Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền kinh tế nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. hiện nay ở nhiều nức nhất là nước đang phát triển phất triển nông nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa lâu dài đối với việt nam 1 quốc gia lạc hậu 80% dân số sống ở khu vực nông thôn...

  pdf9p galdious89 27-02-2012 62 13   Download

 • Theo chủ trương của Đảng: Mục tiêu lâu dài của nước ta phải trở thành nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) có nền kinh tế phát triển, còn mục tiêu trước mắt là đến năm 2020 chuyển nước ta từ nước nông nghiệp cơ bản trở thành nước công nghiệp có nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng ta phải tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển đồng bộ nền kinh tế thị trường định hướng XHCN , xây dựng nền kinh tế độc lập tự...

  pdf19p inside33 08-12-2012 84 13   Download

 • Vai trò của quan hệ Pháp - Đức trong quá trình hình thành chính sách đối ngoại chung của Liên minh châu Âu. Do đó, các tập đoàn đa quốc gia đầu tư ở Nga chủ yếu vào ngành mỏ và khoáng sản nặng, còn các nhà đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ, với công nghệ hiện đại cùng với các kỹ năng quản lý tiên tiến...

  pdf11p butmaudo 19-08-2013 152 13   Download

 • Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001, đây là một sự kiện lớn đánh dấu công cuộc cải cách, mở cửa hội nhập kinh tế của n-ớc này đã b-ớc vào một giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. ở Trung Quốc và nhiều n-ớc trên thế giới đã có những công trình nghiên cứu về việc Trung Quốc gia nhập WTO và tác động của nó đến nhiều mặt cả tr-ớc mắt lẫn lâu dài không những trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong lĩnh vực xã hội, chính trị, văn hoá. Bài...

  pdf10p gaunau123 27-11-2011 68 11   Download

 • Trước đây các dự án năng lượng tái tạo khó duy trì lâu dài do chi phí hoạt động vì vậy, những chi phí được chuyển sang cho người tiêu dùng. Hiện nay, nhờ những mục tiêu năng lượng tái tạo 2020 đã được liên minh Châu Âu phê chuẩn, các chính phủ đang đầu tư ngân sách lớn hơn nhằm khuyến khích những dự án năng lượng xanh. Bài viết dưới đây sẽ trình bày 5 công nghệ xanh, xu thế của tương lai, đó là: năng lượng gió ngoài khơi, năng lượng từ chất thải, năng lượng của sóng và dòng thuỷ triều, nguồn năng lượng địa nhiệt, bóng đèn tiết kiệm điện.

  pdf3p lalala05 30-11-2015 45 2   Download

 • Đảng bộ Nam Hà đã trải qua quá trình rèn luyện lâu dài, được thử thách trong các thời kỳ đấu tranh cách mạng. Qua các thời kỳ đó, công tác xây dựng Đảng đã được coi trọng kể cả về mặt chính trị tư tưởng, tổ chức và phẩm chất đạo đức, giữ gìn kỷ luật đảng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

  pdf8p nangthothubon_vn20 02-06-2020 17 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công trình chỉnh trị lâu dài
p_strCode=congtrinhchinhtrilaudai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2