intTypePromotion=1
ADSENSE

Công ty cổ phần Traphaco

Xem 1-13 trên 13 kết quả Công ty cổ phần Traphaco
 • Đề tài sẽ vận dụng những lý luận cơ bản về kế toán quản trị, kế toán chi phí, đồng thời phân tích rõ thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí ở công ty cổ phần Traphaco nhằm đề xuất phương hướng, giải pháp để xây dựng, hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí.

  pdf15p praishy4 14-03-2019 45 7   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa, khái quát và làm rõ bản chất của nguyên vật liệu trong các DNSX. Nêu lên nội dung các chính sách và phương pháp kế toán nguyên vật liệu được áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất. Làm rõ thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco. Mời các bạn tham khảo!

  pdf15p praishy4 14-03-2019 41 6   Download

 • • Chất lượng không tự sinh ra, không phải là một kết quả ngẫu nhiên mà là kết quả của sự tác động của hàng loạt yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Đó là kết quả của một quá trình. Muốn đạt được chất lượng mong muốn cần phải quản lý một cách đúng đắn các yếu tố này.

  ppt23p hoatrankhql 21-06-2011 697 189   Download

 • Hiện nay, khi nền kinh tế nước ta được vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng X- hội chủ nghĩa, cùng với sự sôi động của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối diện với nhiều thử thách lớn. Để tồn tại và phát triển trong điều kiện khắc nghiệt đó, các doanh nghiệp buộc phải làm ăn có hiệu quả và lỗ – lãi trở thành vấn đề sống còn đối với mỗi Doanh nghiệp. Các Doanh nghiệp hoạt động...

  pdf70p loaken_1 28-11-2012 50 9   Download

 • Hiện nay, khi nền kinh tế nước ta được vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng X- hội chủ nghĩa, cùng với sự sôi động của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối diện với nhiều thử thách lớn. Để tồn tại và phát triển trong điều kiện khắc nghiệt đó, các doanh nghiệp buộc phải làm ăn có hiệu quả và lỗ – lãi trở thành vấn đề sống còn đối với mỗi Doanh nghiệp. Các Doanh nghiệp hoạt động...

  pdf72p loaken_1 18-11-2012 52 8   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án: Phân tích, đánh giá thực trạng nâng cao năng lực cạnh tranh của Traphaco, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, từ đó, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hơn năng lực cạnh tranh cho Traphaco trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf188p caothientrangnguyen 28-05-2020 24 7   Download

 • Qua việc khảo sát một số hoạt động trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Traphaco giai đoạn 2000–2004, đề tài đã tìm ra được những điểm mạnh, điểm yếu của công tác này. Điểm mạnh là công ty đã có sự đầu tư thỏa đáng cho các hoạt động đào tạo nhân viên, quản lý quỹ tiền lương, phúc lợi…được thể hiện trên hiệu quả sản xuất-kinh doanh và sự hài lòng của nhân viên trong công ty. Tuy nhiên, điểm yếu là công ty chưa áp dụng triệt để các kỹ thuật quản trị nguồn nhân lực đặc biệt là kỹ thuật đánh giá mức...

  doc14p phatbb 02-03-2011 1096 540   Download

 • z LUẬN VĂN: Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán bán hàng ở Công ty cổ phần Traphaco .Lời nói đầu Hiện nay, khi nền kinh tế nước ta được vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng X- hội chủ nghĩa, cùng với sự sôi động của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối diện với nhiều thử thách lớn. Để tồn tại và phát triển trong điều kiện khắc nghiệt đó, các doanh nghiệp buộc phải làm ăn có hiệu quả và lỗ –...

  pdf86p inspiron1212 01-11-2012 93 33   Download

 • Hiện nay, khi nền kinh tế nước ta được vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng X- hội chủ nghĩa, cùng với sự sôi động của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối diện với nhiều thử thách lớn. Để tồn tại và phát triển trong điều kiện khắc nghiệt đó, các doanh nghiệp buộc phải làm ăn có hiệu quả và lỗ – lãi trở thành vấn đề sống còn đối với mỗi Doanh nghiệp. Các Doanh nghiệp hoạt...

  pdf85p asus1122 03-12-2012 72 18   Download

 • Traphaco tiền thân là tổ sản xuất thuộc ty y tế đường sắt thành lập ngày 28/11/1972, với nhiệm vụ sản xuất huyết thanh, dịch truyền, nước cất phục vụ cho Bệnh viện ngành Đường sắt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

  doc21p vietlentroixanh 23-11-2013 567 90   Download

 • Trong những nam gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, ngành sản xuất thuốc và thiết bị y tế đă có bớc tiến đáng kể. Các công ty trong và ngoài nớc đă có sự đầu t đáng kể cho sản phẩm của mình trên thị trờng làm cho mức độ cạnh tranh của các sản phẩm ngày càng trở nên gay gắt.

  pdf18p kimku11 06-10-2011 448 104   Download

 • Chủ động nguyên liệu và chuyên môn hóa sản xuất: TRA hiện có 50% vốn góp vào TRA Sapa và 15% vốn góp vào TRA CNC. Hai công ty này hỗ trợ TRA thu mua nguyên liệu và thực hiện sản xuất một số mặt hàng bán lại cho TRA.

  pdf13p chanhthu 24-06-2009 853 167   Download

 • Trong những nam gần đây cùng với s ự phát triển c ủa nền kinh tế Việt Nam, ngành sản xuất thuốc và thiết bị y tế đă có bước tiến đáng kể. Các công ty trong và ngoài nước đă có sự đầ u tư đáng kể cho sản phẩm c ủa mình trên thị trườ ng làm cho mức độ cạnh tranh c ủa các sản phẩ m ngày càng trở nên gay gắt.

  pdf21p tengteng6 26-11-2011 247 80   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1248 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Công ty cổ phần Traphaco
p_strCode=congtycophantraphaco

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2