Cử tri

Xem 1-20 trên 20360 kết quả Cử tri
 • Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được thiết kế nhằm trang bị cho học viên kỹ năng tiếp xúc cử tri và tiếp công dân; kỹ năng thuyết trình, chất vấn và thảo luận, kỹ năng thẩm tra và giám sát ngân sách để học viên có thể đảm nhiệm tốt vai trò là ĐBHĐND cấp huyện của mình.

  ppt139p hoa_lan91 16-06-2014 71 20   Download

 • Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc cử tri của Lương Phan Cừ gồm có hai phần chính. Trong đó, phần 1 trình bày về vị trí, tính chất của Quốc hội và quyền hạn, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội; phần 2 giới thiệu tới các bạn về kỹ năng tiếp xúc cử tri.

  ppt22p cocacola_03 05-10-2015 47 10   Download

 • Bài giảng Kỹ năng chuẩn bị, trình bày và phản hồi ý kiến cử tri trình bày về lý do cần kỹ năng này trong TXCT (tiếp xúc cử tri); chuẩn bị bài phát biểu tại hội nghị TXCT; trình bày tại hội nghị TXCT; đôi điều cần lưu ý khi tiếp xúc với cử tri. Mời các bạn tham khảo.

  ppt20p cocacola_02 25-09-2015 154 8   Download

 • Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc cử tri cung cấp cho các bạn những kiến thức về nhận thức hoạt động tiếp xúc cử tri; cơ sở pháp lý về trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; kỹ năng tiếp xúc cử tri. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt29p cocacola_03 05-10-2015 32 8   Download

 • Bài giảng Kĩ năng giao tiếp của đại biểu trong tiếp xúc cử tri do GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết biên soạn bao gồm những nội dung về khái niệm (giao tiếp, kĩ năng giao tiếp); kĩ năng giao tiếp của đại biểu Quốc hội (từ vai trò đại diện đến tiếp xúc cử tri, các hình thức tiếp xúc cử tri, tám kinh nghiệm giao tiếp).

  ppt12p cocacola_02 25-09-2015 27 7   Download

 • Giới thiệu Kể từ năm 2008, Dự án tăng cường năng lực cho các cơ quan đại diện ở Việt Nam đã tiến hành hỗ trợ HĐND một số tỉnh, thành phố thực hiện hoạt động thí điểm tham vấn ý kiến nhân dân phục vụ việc hoạch định và giám sát thực thi chính sách và triển khai hoạt động thí điểm tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử và cử tri kể từ năm 2009. Dự án đã giới thiệu và hỗ trợ HĐND các tỉnh, thành phố triển khai các bộ công cụ khác...

  pdf14p manutd1907 09-04-2013 38 6   Download

 • Bài giảng Tổng quan về tiếp xúc cử tri bao gồm những nội dung về đại biểu Quốc hội (ĐBQH) - đại biểu hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) và công tác tiếp xúc cử tri; một số hình thức tiếp xúc cử tri của ĐBQH và ĐBHĐND; một số vấn đề pháp lý nảy sinh trong công tác tiếp xúc cử tri của ĐBQH VÀ ĐBHĐND; cách để nâng cao kỹ năng tiếp xúc cử tri của ĐBDC.

  ppt12p cocacola_02 25-09-2015 32 6   Download

 • Bài giảng Kỹ năng giữ liên hệ với cử tri của PGS.TS Đặng Văn Thanh cung cấp cho các bạn những kiến thức về các hình thức giữ mối liên hệ với cử tri; tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; giữ mối liên hệ giữa hai kỳ họp; tiếp nhận, xử lý đơn thư, kiến nghị của cử tri; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; kỹ năng giữ mối liên hệ với cử tri (kỹ năng nhận biết vấn đề cử tri quan tâm; kỹ năng lắng nghe; kỹ năng đối thoại;...).

  ppt30p cocacola_03 05-10-2015 17 6   Download

 • Bài giảng Kỹ năng đối thoại và lắng nghe của ĐBDC khi tiếp xúc cử tri do TS. Nguyễn Viết Chức biên soạn nêu lên vai trò chủ thể của người đại diện và yêu cầu tối thượng của người ủy thác; hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐBDC là hoạt động giao tiếp có chủ đích; hoạt động tiếp xúc cử tri là hoạt động có nhiều nội dung và tình huống ngoài dự kiến; kỹ năng đối thoại và lắng nghe.

  ppt20p cocacola_03 05-10-2015 38 6   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Giữ mối liên hệ cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân sau đây để nắm bắt được những kiến thức về quan niệm về liên hệ cử tri; các hình thức liên hệ cử tri; một số kỹ năng trong liên hệ cử tri. Bài giảng cung cấp những kiến thức hữu ích cho cử tri và những bạn quan tâm tới vấn đề này.

  ppt30p cocacola_03 05-10-2015 21 4   Download

 • Dưới đây là bài giảng Làm thế nào để giữ mối liên hệ gắn bó với cử tri? của Nguyễn Văn Mễ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc giữ mối liên hệ với cử tri; nguyên tắc giữ mối liên hệ với cử tri; hình thức duy trì liên hệ với cử tri; các bước thực hiện các hình thức liên hệ với cử tri; kỹ năng để giữ mối liên hệ với cử tri.

  ppt24p cocacola_03 05-10-2015 22 4   Download

 • Bài giảng Cử tri – Đại biểu dân cử: Mối quan hệ máu – thịt bao gồm những nội dung về cơ sở, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu dân cử; sức mạnh của việc tạo lập, phát triển mối quan hệ cử tri - hội đồng nhân dân - đại biểu dân cử; thực trạng của mối quan hệ cử tri – đại biểu dân cử; điều cốt lõi trong việc tạo lập, giữ mối liên hệ cử tri và đại biểu dân cử.

  ppt9p cocacola_03 05-10-2015 23 4   Download

 • Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, kỹ năng thuyết trình, chất vấn và thảo luận, kỹ năng thẩm tra và giám sát ngân sách với mục tiêu nhằm trang bị cho học viên kỹ năng tiếp xúc cử tri và tiếp công dân; kỹ năng thuyết trình , chất vấn và thảo luận, kỹ năng thẩm tra và giám sát ngân sách để học viên có thể đảm nhiệm tốt vai trò là ĐBHĐND cấp huyện của mình.

  ppt139p codon_01 13-11-2015 22 4   Download

 • Bài giảng Các hình thức liên hệ cử tri được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được một số hình thức để liên hệ với cử tri như tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; tiếp dân định kỳ; hội nghị TXCT theo chuyên đề, theo nhóm đối tượng; tiếp nhận, xử lý đơn thư; họp dân một khu dân cư;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt26p cocacola_03 05-10-2015 28 3   Download

 • Bài giảng Sự phối hợp giữa các cơ quan trong tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Lương Anh Tế trình bày những nội dung về hoạt động tiếp xúc cử tri; thực trạng phối hợp của các cơ quan ở địa phương trong hoạt động tiếp xúc cử tri; một số đề xuất để phối hợp tốt hơn trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử ti.

  ppt22p cocacola_02 25-09-2015 28 2   Download

 • Bài giảng Kỹ năng giữ mối liên hệ với cử tri do Lương Phan Cừ thực hiện trình bày về trách nhiệm liên hệ với cử tri, các hình thức liên hệ với cử tri, các kỹ năng giữ mối liên hệ với cử tri, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói, trình bày, kỹ năng điều hành hội nghị, hội thảo, kỹ năng đặt câu hỏi, phát hiện vấn đề, nêu vấn đề ra trao đổi, thảo luận và một số kỹ năng khác.

  ppt12p cocacola_03 05-10-2015 20 2   Download

 • Luận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội bao gồm: công tác tổ chức và phối hợp tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; các hình thức tiếp xúc cử tri; công tác tổng hợp, tập hợp, chuyển, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và báo cáo với Quốc hội.

  pdf13p quangdati 17-04-2017 2 1   Download

 • Tài liệu tổng hợp 29 ý kiến cử tri đơn vị xã Thuận An đã được trả lời chi tiết, cụ thể trước kỳ họp 4: HĐND tỉnh khóa IX. Các kiến nghị chủ yếu xoay quanh các vấn đề về giáo dục, phát triển văn hóa, xã hội, cải cách bộ máy hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf24p hpnguyen1 02-03-2018 0 0   Download

 • Bài giảng Kỹ năng vận động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội trình bày về tổng quan kinh tế - xã hội Tây nguyên; giới thiệu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; trình bày và quan hệ công chúng; xây dựng chương trình hành động; tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; trình bày chương trình hành động.

  ppt23p cocacola_03 05-10-2015 77 12   Download

 • Cốt khí củ trị bệnh đau khớp Mỗi khi nhắc đến các vị thuốc mang tên là “cốt”, điều trước tiên đã gợi cho người ta có một cái gì đó liên quan đến việc chữa trị các bệnh về xương, ví dụ như cốt toái bổ, bổ cốt chi (phá cố chỉ)... Như vậy cốt khí củ cũng không nằm ngoài cái quy luật đó. Nếu nói về cốt khí, người ta lại có quyền nghĩ tới, ít nhất là hai cây: cốt khí củ (Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.

  pdf3p duyeudau 08-11-2010 83 11   Download

Đồng bộ tài khoản