intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc điểm phân bố dân cư Việt Nam

Xem 1-20 trên 70 kết quả Đặc điểm phân bố dân cư Việt Nam
 • Bao gồm các giáo án Các dân tộc, sự phân bố dân cư được thiết kế chi tiết trong bộ sưu tập dành cho quý bạn đọc tham khảo trong giáo dục và học tập. Bài học bao gồm các kiến thức để giúp học sinh biết sơ lược về sự phân bố dân cư Việt Nam. Việt Nam là nước có nhiều dân tộc, trong đó người Kinh có số dân đông nhất. Mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi. Khoảng 3/4 dân số Việt Nam sống ở nông thôn. Sử dụng bảng số liệu, niểu đồ, bản đồ, lược đồ dân cư ở mức độ đơn giản để nhận biết một số đặc điểm của sự phân bố dân cư.

  doc6p chieutim_33 09-03-2014 517 59   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập bài giảng Phân bố dân cư và các loại hình quần cư cho việc giảng dạy và học tập. Thông qua bài giảng, kiến thức cung cấp giúp học sinh trình bày được đặc điểm mật độ dân số và sự phân bố dân cư của nước ta. Biết đặc điểm của các loại hình quần cư nông thôn và quần cư thành thị. Biết được quá trình đô thị hoá và các vấn đề của đô thị hoá nước ta. Học sinh biết cách phân tích biểu đồ “Phân bố dân cư và đô thị của Việt Nam.

  ppt33p minhthu_03 25-03-2014 277 16   Download

 • "Giáo án Địa lí 12 - Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta" thông tin đến các bạn với các nội dung những đặc điểm cơ bản của dân số và phân bố dân số nước ta; xác định và phân tích được nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng dân số và hậu quả của sự gia tăng dân số, phân bố dân cư không đều; chiến lược phát triển dân số và sử dụng hợp lí nguồn lao động.

  pdf3p nguyentanloc09 17-10-2020 17 1   Download

 • Bài giảng Địa lí lớp 12 - Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta trình bày đặc điểm dân số, phân bố dân cư và chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở nước ta.

  ppt29p nangthothubon_vn20 14-06-2020 3 0   Download

 • Với các bài giảng được biên soạn và thiết kế chi tiết, hy vọng bộ sưu tập Các dân tộc, sự phân bố dân cư là tài liệu tham khảo hay dành cho bạn. Qua bài giảng, giáo viên cung cấp kiến thức để học sinh kể tên được một số dân tộc ít người ở nước ta. Phân tích bảng số liệu, lược đồ để rút ra đặc điểm của mật độ dân số nước ta và sự phân bố dân cư ở nước ta. Nêu được một số đặc điểm về dân tộc. Có ý thức tôn trọng, đoàn kết các dân tộc.

  ppt27p chieutim_33 09-03-2014 413 64   Download

 • ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA 1/ ĐÔNG DÂN, CÓ NHIỀU THÀNH PHẦN DÂN TỘC: * Số dân nước ta là 84.156 nghìn người (năm 2006). - Thuận lợi: là nguồn lao động dồi dào và là thị trường tiêu thụ rộng lớn. - Khó khăn: trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. * Dân tộc: 54 dân tộc, nhiều nhất là dân tộc Việt (Kinh), chiếm khoảng 86,2% dân số, các dân tộc khác chỉ chiếm 13,8%...

  pdf2p badaohatgao 28-05-2013 253 20   Download

 • Mục tiêu của đề tài là Biết được đặc điểm cơ bản của dân số và phân bố dân cư nước ta. Biết được chiến lược phát triển dân số và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở nước ta. Giải thích được tại sao nước ta đông dân, tăng nhanh và phân bố không đều. Phân tích được ảnh hưởng của các đặc điểm dân số đến kinh tế - xã hội. Chứng minh được các đặc điểm nguồn lao động nước ta (số lượng, chất lượng…). Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu lao động nước ta.

  doc46p thuyanlac888 20-05-2020 6 1   Download

 • Dân tộc chỉ một cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ và bền vững, có chung sinh hoạt kinh tế, có ngôn ngữ riêng, có những nét đặc thù về văn hoá; xuất hiện sau bộ lạc, bộ tộc; kế thừa phát triển cao hơn những nhân tố tộc người ở bộ lạc, bộ tộc và thể hiện thành ý thức tự giác tộc người của dân cư tộc người đó. Tham khảo Tiểu luận: Đặc điểm các dân tộc Việt Nam giúp bạn nắm được các về khái niệm dân tộc, các đặc điểm và phân tích đặc điểm dân tộc Việt Nam.

  ppt84p nhokkeen 09-05-2013 1201 246   Download

 • Câu 1. Hãy nêu những đặc điểm cơ bản của dân số nước ta? Trả lời : - Nước ta là một nước đông dân, với dân số năm 2006 là 84 156 nghìn người, đứng thứ ba khu vực Đông Nam Á và thứ 13 thế giới. - Có nhiều thành phần dân tộc, với 54 dân tộc sống khắp vùng lãnh thổ của đất nước. - Dân số còn tăng nhanh, mỗi năm dân số nước ta còn tăng thêm trung bình hơn 1 triệu người. - Cơ cấu dân số nước ta thuộc loại trẻ, nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi...

  doc4p tieungot 26-01-2013 258 23   Download

 • Bài viết nghiên cứu một số đặc trưng về quy mô chuyển cư vào đô thị nói chung, vào đô thị lớn nói riêng từ 1994-1999 đến 2007; tính chọn lọc của luồng di cư vào đô thị lớn, đặc biệt về tuổi và giới tính; về đặc điểm phân bố người di cư vào đô thị lớn gắn liền với việc đô thị hoá và quy hoạch lại đô thị. Dữ liệu phân tích về cơ bản dựa vào số liệu vĩ mô của các cuộc Tổng điều tra dân số 1/4/1999, Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 2006, 2007. Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng dựa trên kết hợp phần mềm SPSS 11.5 và MapInfo 9.0.

  pdf13p hieuminhdo 03-09-2019 15 1   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Những đặc điểm nhân khẩu và kinh tế xã hội của 4 nhóm dân tộc Mường, H'Mông, Dao và Gia Rai ở Việt Nam" dưới đây để nắm bắt được sự phân bố dân cư và cơ cấu dân số của 4 dân tộc Mường, H'Mông, Dao và Gia Rai ở Việt Nam, một số chỉ báo kinh tế xã hội của 4 nhóm dân tộc thiểu số.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 87 3   Download

 • Nghiên cứu đặc điểm lối sống quần cư và tương trợ lẫn nhau của cộng đồng người Hoa ở Bình Dương nhìn từ góc độ kinh tế và văn hóa sẽ góp phần thể hiện vai trò của cộng đồng người Hoa đối với sự hình thành và phát triển đô thị ở Bình Dương trong quá khứ và cả hiện tại. Đây là cơ sở để khơi dậy tiềm năng kinh tế, văn hóa của cộng đồng dân cư này cho sự nghiệp hội nhập và phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương nói riêng và Nam Bộ Việt Nam nói chung.

  pdf14p chauchaungayxua6 29-06-2020 16 1   Download

 • I.Mục tiêu: Học xong bài này, HS : - Dựa vào bảng số liệu, lược đồ để thấy rõ đặc điểm về mật độ dân sốvà đặc điểm của sự phân bố dân cư ở nước ta. - Nêu được một số đặc điểm về các dân tộc ở nước ta. - Có ý thức tôn trọng ,đoàn kết với các dân tộc. II. Đồ dùng dạy và học: - Tranh ảnh về một số dân tộc, làng bản ở đồng bằng, miền núi và đô thị của Việt Nam. - Phấn màu. III. Hoạt động dạy học chủ...

  pdf6p abcdef_22 27-08-2011 250 22   Download

 • Mục đích yêu cầu 1. Giúp học sinh hiểu và trình bày đặc điểm về mật độ dân số và phân bố dân cư, các loại hình quần cư (hình thức, tổ chức, sản xuất và đời sống) 2. Rèn kỹ năng phân tích lược đồ phân bố dân cư và đô thị ở Viêt Nam II - Chuẩn bị - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Việt Nam - Tranh ảnh minh họa cho các loại hình quần cư - Thống kê mật độ dân số III - Tiến trình lên lớp A - ổn...

  pdf8p phalinh7 12-07-2011 318 8   Download

 • Giúp học sinh hiểu và trình bày đặc điểm về mật độ dân số và phân bố dân cư, các loại hình quần cư (hình thức, tổ chức, sản xuất và đời sống) 2. Rèn kỹ năng phân tích lược đồ phân bố dân cư và đô thị ở Viêt Nam II - Chuẩn bị - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Việt Nam - Tranh ảnh minh họa cho các loại hình quần cư - Thống kê mật độ dân số III - Tiến trình lên lớp A - Ổn định tổ chức: B - Kiểm...

  pdf5p paradise1 07-12-2011 212 8   Download

 • Hiểu và trình bày được đặc điểm mật độ dân số, phân bố dân cư ở nước ta . - Biết đặc điểm của các loại hình quần cư nông thôn, thành thị và đô thị hoá ở Việt Nam 2. Kỹ năng : - Biết phân tích bản đồ phân bố dân cư, đô thịû Việt Nam, một số bảng số liệu về dân cư - Có kĩ năng phân tích lược đồ. Bảng số

  pdf8p abcdef_31 13-09-2011 116 6   Download

 • Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Địa Lí lớp 9 của THCS Nguyễn Thị Định (kèm đáp án) giúp các bạn học sinh lớp 9 ôn tập dễ dàng với nội dung câu hỏi bám sát chương trình học. Chúc các bạn thi tốt.

  doc3p nguyenlinh01 28-03-2014 62 4   Download

 • Nội dung bài viết đề cập đến nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến việc hình thành các điểm dân cư từ vị trí, dạng phân bố, khả năng phát triển giao thông và hình dạng của các điểm dân cư (đặc biệt là các điểm dân cư đô thị) để từ đó đề xuất phương hướng quy hoạch xây dựng các điểm dân cư phù hợp với điều kiện tự nhiên.

  pdf7p viedison2711 03-09-2019 15 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam: Số liệu khí hậu dùng trong tiêu chuẩn xây dựng cung cấp các số liệu khí hậu cơ bản của một số địa điểm phân bố trong toàn quốc, dùng để thiết kế quy hoạch vùng, đô thị, khu dân cư, cụm công nghiệp, thiết kế mặt bằng tổng thể các xí nghiệp công nghiệp, khảo sát kỹ thuật cho xây dựng, thiết kế kiến trúc, kết cấu, thiết bị kỹ thuật vệ sinh cho nhà và công trình.

  pdf73p pqt_114 05-10-2011 262 84   Download

 • Dân tộc Ê Đê Tên gọi khác Rađê, Đê, Kpa, A Dham, Krung, Ktul, Dlie Ruê, Blô, Epan, Mdhur, Bích Nhóm ngôn ngữ Malayô - Pôlinêxia Dân số 195.000 người. Cư trú Sống tập trung ở tỉnh Đắc Lắc, nam tỉnh Gia Lai và miền tây hai tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên. Đặc điểm kinh tế Người Êđê làm rẫy là chính, riêng nhóm Bích làm ruộng nước theo lối cổ xưa, dùng trâu dẫm đất thay việc cày, cuốc đất. Ngoài trồng trọt, đồng bào còn chăn nuôi, săn bắn, hái lượm, đánh cá, đan lát, dệt. Hôn nhân gia đình Trong gia đình...

  pdf7p meoheo1 21-05-2011 208 40   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Đặc điểm phân bố dân cư Việt Nam
p_strCode=dacdiemphanbodancuvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2