Đặc điểm quản trị dịch vụ

Xem 1-20 trên 168 kết quả Đặc điểm quản trị dịch vụ
 • Bài 2 Các đặc điểm và mô hình dịch vụ của bài giảng Quản trị dịch vụ gồm có: Các đặc điểm của dịch vụ, giao tiếp cao với khách hàng, các loại giao tiếp với khách hàng, những vấn đề liên quan đến đặc điểm của dịch vụ.

  ppt9p depthat 19-03-2014 102 47   Download

 •  Bài giảng môn "Quản trị dịch vụ" do ThS. Trần Kim Ngọc biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế, tính chất của dịch vụ, các đặc điểm và mô hình dịch vụ, chiến lược dịch vụ, chiến lược hoạt động kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf74p doinhugiobay_05 02-12-2015 118 29   Download

 • Bài giảng do TS. Bùi Thanh Tráng biên soạn, nội dung trình bày của bài giảng: Chức năng quản trị, quản trị dịch vụ, dịch vụ trong nền kinh tế và đặc điểm dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt19p thuytrangtran 14-03-2017 15 6   Download

 • DV là những hoạt động mang tính xã hội, tạo ra những sản phẩm hàng hoá không tồn tại dưới dạng vật thể, nhằm thoả mãn kịp thời, thuận lợi và hiệu quả hơn các nhu cầu trong sản xuất và đời sống con người. Đặc điểm 1 Vô hình nên khó xác định 2 Cung ứng và tiêu dùng xảy ra đồng thời 3 Không lưu trữ được

  pdf56p meomeoten 06-09-2012 58 13   Download

 • Bài giảng "Quản trị sản xuất và dịch vụ - Chương 10: Lý thuyết xếp hàng và ứng dụng trong doanh nghiệp dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của lý thuyết xếp hàng đ/với các DN dịch vụ; đặc điểm của SP dịch vụ, các mô hình xếp hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p bautroibinhyen14 16-01-2017 39 6   Download

 • Chương 2 - Các đặc điểm và mô hình dịch vụ. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Các đặc điểm của dịch vụ, giao tiếp nhiều với khách hàng, các loại giao tiếp với khách hàng, những vấn đề xuất phát từ những đặc điểm dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p nomoney13 04-05-2017 15 5   Download

 • Chương 1 – Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. Chương này mô tả vai trò chủ yếu của dịch vụ nền kinh tế, bàn về sự phát triển của nền kinh tế từ xã hội ruộng đất đến xã hội dịch vụ, mô tả những điểm đặc trưng của nền kinh tế dịch vụ mới,... Mời tham khảo.

  pdf11p nomoney13 04-05-2017 11 4   Download

 • Chương 2 – Tính chất của dịch vụ. Mục tiêu chương này nhằm: Phân loại dịch vụ thành một trong 4 loại sử dụng ma trận quy trình dịch vụ, mô tả dịch vụ sử dụng bốn chiều kích của dịch vụ trọn gói, bàn về những hàm ý trong quản lý của những đặc điểm phân biệt của hoạt động dịch vụ,...

  pdf8p nomoney13 04-05-2017 10 4   Download

 • Chương 1 Tổng quan về ngành dịch vụ giúp chúng ta tìm hiểu các vấn đề sau: Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế hiện đại? Thực tiễn tại Việt Nam? Khái niệm về dịch vụ và các đặc điểm riêng của dịch vụ, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành dịch vụ.

  pdf32p five_12 18-03-2014 85 17   Download

 • Nội dung "Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch: Phần 1" nhằm giới thiệu tổng quan về chất lượng dịch vụ du lịch (khái niệm, phân loại, đặc điểm dịch vụ du lịch), quản trị chất lượng du lịch (khái niệm, đặc điểm, chức năng,...) và các hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ du lịch. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf78p hoa_hong91 28-04-2014 1393 483   Download

 • Tổng hợp các câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn quản trị marketing có đáp án kèm theo. 1.Dịch vụ là gì 2. Bản chất của dịch vụ 3. Bốn đặc điểm cơ bản của dịch vụ. Mời các bạn tham khảo

  doc16p phuonglinh0123 04-01-2013 731 243   Download

 • Nội dung bài giảng Quản lý chất lượng dịch vụ trình bày về đặc điểm của chất lượng dịch vụ. Dịch vụ là kết quả tạo ra để đáp ứng yêu của khách hàng bằng các hoạt động tiếp xúc giữa người cung cấp – khách hàng và các hoạt động nội bộ của người cung cấp”.

  pdf27p next_12 17-04-2014 163 64   Download

 • Nội dung trình bày trong Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1 Chất lượng và quản lý chất lượng nhằm trình bày về đặc điểm của chất lượng, đặc điểm của chất lượng dịch vụ. Mục đích chính của quản lý chất lượng.

  pdf11p red_12 15-05-2014 79 7   Download

 • Khái niệm về chất lượng đã có từ lâu và rất khó định nghĩa do tính phức tạp và tính tương đối của nó. Chất lượng là một sự hỗn hợp của tất cả các đặc điểm như cơ khí, sử dụng, thẩm mỹ và kinh tế. TCVN 5814-1994 trên cơ sở tiêu chuẩn ISO-9000 đã đưa ra định nghĩa:

  pdf16p doremon_12 19-12-2013 30 4   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về bản chất của dịch vụ và chất lượng dịch vụ, đặc điểm dịch vụ, mô hình cung ứng dịch vụ chất lượng và một số mô hình cung ứng dịch vụ chất lượng, tiêu chí đánh giá và đo lường chất lượng dịch vụ, quản trị chất lượng dịch vụ, bản chất và vai trò của quản trị chất lượng dịch vụ,

  pdf17p kloikloi 12-10-2017 22 4   Download

 • Chương 1 khái quát về quản trị chất lượng dịch vụ. Nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, đặc điểm và các yếu tố cấu thành dịch vụ; khái niệm, đặc điểm chất lượng dịch vụ; khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc quản trị chất lượng dịch vụ; chức năng và chu trình quản trị chất lượng dịch vụ.

  pdf51p deja_vu6 02-04-2018 3 2   Download

 • Sau khi nghiên cứu chương này người đọc có thể: Hiểu định nghĩa về doanh nghiệp, nắm được bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh. Các loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất và phân phối. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp Mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp - Vai trò của hệ thống kinh doanh đối với sự phát triển của nền kinh tế. - - Thành lập, giải thể và phá sản doanh nghiệp I.ĐỊNH NGHĨA DOANH NGHIỆP(DN) 1.

  pdf30p thanh_trieu 25-12-2009 2095 636   Download

 • Một môi trường mới định hướng theo nhu cầu (A New Demand-Driven Environment). Để thấu hiểu bản chất và các lợi thế của Dây chuyền cung ứng thân thiện, trước tiên bạn cần hiểu rõ về môi trường kinh doanh năng động ngày nay. Các nhà hoạch định chiến lược kinh doanh đã chỉ ra rằng sự khác biệt cạnh tranh ngày nay không còn đơn thuần là thị phần, đặc tính sản phẩm/dịch vụ, các điểm mạnh hay thậm chí là sức mạnh của mạnh lưới các kênh phân phối… ...

  pdf7p kim_ha_nul 09-09-2010 278 183   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đặc điểm dịch vụ và thương mại dịch vụ với xe buýt hà nội', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc13p hangonah_1511 19-10-2011 426 131   Download

 • 1. Trình bày khái niệm và những đặc điểm của sản phẩm khách sạn? Sản phẩm của khách sạn o Sản phẩm của khách sạn là tất cả những dịch vụ và hàng hoá mà khách sạn cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng kể từ khi họ liên hệ với khách sạn lần đầu để đăng ký phòng cho tới khi tiêu dùng xong và rời khỏi khách sạn.

  doc5p thoidungchiembao_91 25-12-2012 539 113   Download

Đồng bộ tài khoản