intTypePromotion=3

Danh mục dự án khoa học và công nghệ

Xem 1-20 trên 55 kết quả Danh mục dự án khoa học và công nghệ
 • Quyết định phê duyệt Danh mục, mục tiêu, dự kiến kết quả các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2008 của Bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  pdf0p xuantruong 12-06-2009 189 10   Download

 • Mẫu B2-TH-DAKHCN 11/2013/TT-BKHCN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- DANH MỤC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC NHIỆM VỤ THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỰ KIẾN ĐƯA VÀO THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 20... TT 1 I A 1 Dự án KH&CN: Các đề tài Đề tài 1: … B 1 Các Dự án SXTN Dự án SXTN 1: … II Dự án KH&CN: Tên Dự án, các nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học Định hướng mục và công nghệ tiêu 2 3 Sản phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm 4 Phương...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 48 3   Download

 • Quyết định số 3221/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp.

  pdf5p bachma49 06-01-2018 16 0   Download

 • DANH MỤC MẪU XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Mẫu B1-ĐX-DAKHCN 11/2013/TT-BKHCN Bộ... (ghi rõ tên Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố …) DANH MỤC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN NĂM 20.. TT Tên Dự án khoa học và công nghệ Lĩnh vực Lý do đề xuất Dự kiến kết quả ...., ngày ... tháng ... năm 20...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 45 2   Download

 • Quyết định 1600/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2006 - 2007

  doc9p diennghia 19-08-2009 92 8   Download

 • Quyết định 567/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong năm 2010

  pdf7p nguyetnga 19-08-2009 107 4   Download

 • Mẫu B3-TMTQ-DAKHCN 11/2013/TT-BKHCN PHỤ LỤC1 TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tên Dự án KH&CN: TT 1 I. Tên nhiệm vụ KHCN 2 Các đề tài Sản phẩm và các Thời gian thực Tổ chức, Cá hiện Mục tiêu chủ yếu Nội dung chủ yếu chỉ tiêu KT –KT chủ nhân chủ trì yếu Bắt đầu Kết thúc 3 4 5 6 7 8 Hiệu quả

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 44 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 20122013 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf17p meoconbatbuom 27-05-2011 85 6   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày các điều kiện kinh doanh quy định tại các thông tư quyết định của bộ và cơ quan ngang bộ theo 16 lĩnh vực: an ninh quốc phòng, tư pháp, tài chính, công thương, lao động thương binh xã hội, giao thông vận tải, xây dựng, thông tin truyền thông, giáo dục đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kế hoạch đầu tư, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa thể thao du lịch, tài nguyên môi trường và ngân hàng.

  pdf391p roongkloi11 13-09-2017 40 2   Download

 • Quyết định 1228/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bổ sung danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ do tỉnh Bắc Kạn ban hành.

  pdf4p nanghoong 31-03-2014 29 0   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm điều tra khảo sát toàn bộ 151 đề tài, dự án NCKH&PTCN cấp tỉnh đã triển khai thực hiện giai đoạn 2001 -2012 trên các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học nông nghiệp, Khoa học y - dược, Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn.

  pdf4p hanh_tv34 11-05-2019 7 0   Download

 • Thuyết minh đề tài Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ trình bày đề tài: Đánh giá thực trạng và tiềm năng nguồn tài nguyên dược liệu (cây thuốc) ở Khu bảo tồn tự nhiên và di tích Vĩnh Cửu làm tiền đề xây dựng dự án “Xây dựng Vườn quốc gia bảo tồn và phát triển cây thuốc Vĩnh Cửu” nhằm mục đích điều tra tài nguyên dược liệu thuộc Khu bảo tồn tự nhiên và di tích Vĩnh Cửu – Đồng Nai, nắm vững nguồn tài nguyên thiên nhiên để khai thác sử d...

  pdf30p missminh32 09-04-2014 341 70   Download

 • Chuyến công tác đầu tiên của nhà hợp tác Úc thực hiện vào tháng 4-5. Trong quá trình công tác, ba cơ quan hợp tác được mời làm việc như Success alliance, Sở khoa học và công nghệ Bến Tre và một vài nhân sự công nghiệp. Các hoạt động và các yếu tố liên quan được ghi chú: Mục đích của chuyến thăm này được hoạch định tóm lược trong tài liệu dự án phần 2.3.1 “Thực hiện và chiến lược”.

  pdf31p tam_xuan 06-03-2012 42 4   Download

 • Mức độ sử dụng bền vững các hệ sinh thái vùng bờ biển trong các trọng điểm nghiên cứu của một số nước tham gia dự án SECOA (Bỉ, Ấn Độ, Israel, Bồ Đào Nha và Việt Nam) đã được đánh giá trên cơ sở phân tích và tính toán các chỉ thị và chỉ số sử dụng bền vững hệ sinh thái. Kết quả phân tích và tính toán được thể hiện bằng số liệu định lượng là các giá trị của chỉ số sử dụng bền vững hệ sinh thái qua các năm trong giai đoạn đánh giá.

  pdf8p miulovesmile 09-10-2018 13 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ TUYỂN CHỌN BỔ SUNG CHO THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2012-2013

  pdf4p dhoomagain 23-02-2012 267 107   Download

 • Thực hiện chủ trương của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), năm 2010, Sở KH&CN Nghệ An đã phối hợp với Đài Truyền hình (TH) Nghệ An thực hiện dự án truyền thông về Sở hữu trí tuệ: “Xây dựng và phát sóng chương trình “Sở hữu trí tuệ và Cuộc sống” trên Đài truyền hình Nghệ An”.

  pdf8p tam_xuan 25-02-2012 59 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ TUYỂN CHỌN CHO THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2012-2013

  pdf10p coolandclean 22-05-2012 59 3   Download

 • Bài viết này trình bày về hai phương pháp đánh giá phổ biến đang được sử dụng và phương pháp kết hợp để có được phương tiện đánh giá tổng hợp hơn. Việc kết hợp hai phương pháp bằng cách liên kết chỉ tiêu định tính với các biến trong mô hình tối ưu để có mô hình tối ưu kết hợp là một trong những mục tiêu của bài viết.

  pdf15p jangni6 07-05-2018 22 1   Download

 • Quyết định 1937/QĐ-UBND phê duyệt danh mục và kế hoạch kinh phí thực hiện dự án hỗ trợ khoa học và công nghệ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành.

  pdf4p thuthum 16-04-2014 34 0   Download

 • Quyết định số 1688/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc dự án “xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" thuộc chương trình quốc gia “nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017.

  doc3p bachma49 06-01-2018 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
676 lượt tải

p_strKeyword=Danh mục dự án khoa học và công nghệ
p_strCode=danhmucduankhoahocvacongnghe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản